Wydarzenia i Innowacje

Otwarcie nowej stacji prób w ZREW Transformatory S.A.

W dniu 3 września 2019 roku w siedzibie ZREW Transformatory S.A.
przy ul. Rokicińskiej 144 w Łodzi miało miejsce otwarcie nowej stacji prób (Laboratorium Wysokich Napięć) przeznaczonej do realizacji prób odbiorczych transformatorów produkowanych w fabryce ZREW. Otwarciu stacji towarzyszyło szkolenie „Współczesne trendy w konstrukcjach transformatorów” połączone z prezentacją aparatury zainstalowanej na stacji oraz prezentacją samej firmy.

W spotkaniu, na zaproszenie firmy ZREW, udział wzięli kluczowi kontrahenci ZREW Transformatory S.A., przedstawiciele z zaprzyjaźnionych Instytutów Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Oddziału Łódzkiego SEP oraz przedstawiciele firm zaangażowanych przy budowie Laboratorium Wysokich Napięć.

Otwarcia spotkania, które odbyło się na terenie stacji, dokonał Prezes ZREW Transformatory Grzegorz Sołtysiak, a towarzyszył mu Mike Lauper, CEO grupy R&S, w której skład wchodzi łódzki producent transformatorów. Po krótkim przywitaniu, podczas którego obaj panowie omówili profil działalności ZREW Transformatory, strukturę organizacyjną i obszar działania grupy R&S, a także dotychczasowe sukcesy oraz plany rozwoju ZREW, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi otwierające działalność stacji prób, jako kolejnej inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa.

Fot. 1. Przemówienie prezesa ZREW Transformatory podczas otwarcia Laboratorium Wysokich Napięć.
Fot. 2. Przecięcie wstęgi otwierające działalność stacji prób.

Po przedstawieniu prezentacji,  opisującej zagadnienia związane ze współczesnymi trendami w konstrukcji transformatorów produkowanych przez ZREW, zaproszeni goście zwiedzili poszczególne wydziały fabryki i zapoznali się dokładnie z nowoczesną aparaturą pomiarową zainstalowaną na stacji.

Nowa stacja prób została zbudowana od podstaw jako niezależna część zakładu, a jej głównym celem jest prowadzenie prób odbiorczych transformatorów produkowanych przez ZREW w sposób sprawny i bezpieczny. Na stacji zastosowano odpowiednie ekranowanie pomieszczenia laboratoryjnego przy użyciu siatki z materiału magnetycznego (klatka Faradaya). Zarówno brama jak i drzwi do LWN są wyciszone i ekranowane. Hala montażowa jest ogrzewana oraz wentylowana mechanicznie, spełnia standardy odnośnie ilości wymiany powietrza.

Do przewozu transformatorów do hali Laboratorium Wysokich Napięć przewidziany jest poduszkowiec o udźwigu 200 ton.

Laboratorium Wysokich Napięć składa się z 3 części:

 1. pola probierczego,
 2. pola, na którym rozmieszczone są urządzenia probiercze i człony wysokonapięciowe,
 3. sterowni, w której znajdują się elementy układów sterowniczych, regulacyjnych oraz niskonapięciowa aparatura pomiarowa, a także pomieszczenie dla klientów.

Całkowita powierzchnia stacji prób to 290m2, a wysokość to 12m. Daje to łącznie kubaturę 3480m3.

W skład stacji wchodzą m.in. następujące urządzenia:

 • generator napięć udarowych firmy HAEFELY; moc 120kJ; napięcie 1200 kV (generator wyposażony jest w programowalny sterownik typu GC223, miernik i analizator udarów typu HiAS 743, ładownicę LGR100kV i udarowy dzielnik napięcia typu CR1200-700; posiada także zestaw rezystorów do kształtowania udaru SI),
 • transformator probierczy firmy HighVolt; napięcie 360kV,
 • transformator probierczy firmy VEB; napięcie 125kV.
Fot. 3. Zwiedzanie fabryki ZREW Transformatory podczas otwarcia nowego Laboratorium Wysokich Napięć.

Wybudowanie nowoczesnego Laboratorium Wysokich Napięć w ZREW Transformatory daje firmie możliwość:

 • wykonywania prób odbiorczych przy zastosowaniu najwyższych standardów,
 • uzyskania niskiego poziomu tła akustycznego oraz eliminacji zakłóceń przy pomiarze poziomu wyładowań niezupełnych,
 • spełnienia indywidualnych wymagań klientów, zapisanych w specyfikacjach technicznych oraz obowiązujących obecnie przepisów i norm,
 • zwiększenia komfortu klientów podczas odbiorów fabrycznych (FAT),
 • poprawę bezpieczeństwa podczas wykonywania prób,
 • optymalizacji konstrukcji transformatorów, dzięki dokładnym i wiarygodnym pomiarom.

Należy również podkreślić, że nowo otwarta stacja prób oprócz usprawnienia pracy fabryki oraz podwyższenia jakości wykonywanych prób, zwiększa także komfort pracy zespołu odpowiedzialnego za pomiary produkowanych i remontowanych przez ZREW transformatorów.

Fot. 4. Laboratorium Wysokich Napięć ZREW Transformatory. Po prawej stronie generator udarowy SGDA 1.2MV/120kJ. W głębi sterownia i pomieszczenie przeznaczone dla klientów.

Przedmiotem działalności ZREW Transformatory S.A. jest produkcja, modernizacje, remonty oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy. ZREW produkuje transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych, transformatory blokowe dla elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 120 MVA i napięciu do 145 kV oraz transformatory specjalne, piecowe i przystosowane do zasilania układów prostownikowych. ZREW Transformatory S.A. jest częścią grupy R&S International Holding.

Ryszard Kozak

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top