Technologie

ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA

ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA, kontynuując prawie 70 letnią historię prężnie kroczy przez rynek pełen wyzwań i szans w obszarze urządzeń dla elektroenergetyki. Bazując na doświadczeniu zdobywanym przez wiele dekad, możliwe jest zaoferowanie klientom sprawdzonych rozwiązań, jak również podejmowanie nietypowych wyzwań, nakierowanych na spełnienie specyficznych wymagań technicznych.

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną  powoduje konieczność ciągłego rozwoju sieci elektroenergetycznych. Wymusza to stosowanie urządzeń rozdzielczych i przesyłowych o coraz bardziej wygórowanych parametrach technicznych, jednocześnie spełniających znacznie większy poziom wymagań w odniesieniu do niezawodności, bezpieczeństwa eksploatacji i obsługi. ZARMEN Zakład Elektrobudowa z powodzeniem stara się sprostać wyzwaniom jakie współczesny rynek stawia przed urządzeniami dla elektroenergetyki. Zespół kilkudziesięciu doświadczonych pracowników pionu technicznego, w skład którego wchodzą między innymi projektanci, konstruktorzy, technolodzy, gotowy jest podołać każdemu wyzwaniu technicznemu, oferując swoim klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Elastyczność w podejściu do poszczególnych projektów, jak również nieszablonowe schematy działania zapewniają końcowy sukces, który wyraża się w zadowoleniu rzeszy klientów. Zakłady produkcyjne zlokalizowane w Koninie, oraz Tychach, wyposażone w nowoczesne urządzenia produkcyjne (wykrawarki CNC, obrabiarki sterowane numerycznie), jak również doświadczony zespół pracowników składają się na proces produkcyjny, którego finalnym efektem są wysokiej jakości urządzenia dla elektroenergetyki. Zakład ELEKTROBUDOWA jako jedyna firma w Polsce jest w stanie zaoferować swoim klientom kompleksowy przekrój rozwiązań produktowych w obszarze rozdziału i przesyłu energii elektrycznej dla wszystkich typów napięć tj. od napięć niskich aż do wysokich.

Rys. 1. Przekrój i elewacja rozdzielnicy D-12P 4000A . Źródło: ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA.

Rozdzielnice wnętrzowe niskiego napięcia typu NGWR i RNM-2, produkowane w Zakładzie zlokalizowanym w Koninie, znajdują zastosowanie w wielu branżach, między innymi jako rozdzielnice główne, manewrowe. Wysokie parametry techniczne dotyczące znamionowych prądów ciągłych (do 7500 A) i wytrzymywanych prądów zwarciowych (do 231 kA) plasują te produkty w światowej czołówce. Do głównych cech oferowanych produktów można zaliczyć: łatwy dostęp do zainstalowanej aparatury, bezproblemową wymianę lub dodawanie jednostek funkcjonalnych danej rozdzielnicy, elastyczność w doborze i zastosowaniu aparatury wielu producentów, ze szczególnym naciskiem na przystosowanie rozdzielnicy do indywidualnych potrzeb danego klienta. Jednak aby sprostać nowym wymaganiom, cały czas prowadzone są prace mające na celu podniesienie parametrów technicznych, oraz wprowadzanie nowych rozwiązań, odzwierciedlających aktualne trendy i wymagania rynkowe. Obecnie inżynierowie ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA pracują nad wdrożeniem nowego typu rozdzielnicy, która będzie stanowić alternatywę dla w/w typów. Osobnym obszarem w profilu firmy są urządzenia prądu stałego. Ich przeznaczeniem jest przede wszystkim zasilanie trakcji kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej i metra. W ofercie są wnętrzowe rozdzielnice trakcyjne typu RT-1 (napięcie znamionowe 660/850V DC, znamionowy prąd zwarciowy do 50 kA), RT-3 (napięcie znamionowe do 3,3 kV DC, znamionowy prąd wytrzymywany do 106 kA) jaki i zespoły prostownikowe. Charakteryzują się one zwartą budową przy wykorzystaniu izolacji powietrznej, prostą obsługą, oraz możliwością wykorzystania w bezobsługowych stacjach elektroenergetycznych.

Fot.1 Rozdzielnica serii D w Zakładzie produkcyjnym w Koninie. Źródło: ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA.

Kolejnym obszarem, w którym firma może zaoferować swoim klientom szerokie spektrum rozwiązań są rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej. Jednym ze sztandarowych produktów są rozdzielnice dwuczłonowe serii D (Fot.1), oferowane do napięć znamionowych do 40,5 kV. Produkowane są one w wersji jednosystemowej jak i dwusystemowej, w wielu wariantach wykonań  (wytrzymywane prądy zwarciowe do 160kA, odporność na działanie łuku do 63kA/1s, stopień ochrony do IP54, wersje z napędami ręcznymi lub silnikowymi) Rys.1. Tysiące wyprodukowanych i zainstalowanych pól zarówno w kraju jak i na całym świecie potwierdzają wysoki poziom techniczny rozdzielnicy, jej trwałość i niezawodność. Szczególnie istotnym obszarem w ofercie firmy są rozdzielnice średniego napięcia w izolacji gazowej. ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA oferuje rozdzielnicę typu OPTIMA-24 (Fot.2). Jest to wnętrzowa rozdzielnica wykorzystująca jako izolację gazową sześciofluorek siarki (SF6). Zamknięte w hermetycznej obudowie poszczególne aparaty (wyłącznik próżniowy, zintegrowany odłączniko-uziemnik) zapewniają wysoki poziom ochrony przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, co znacząco podnosi niezawodność rozdzielnicy. Rozdzielnica OPTIMA-24 oferowana jest w wykonaniu na napięcie znamionowe do 24 kV, znamionowy prąd ciągły do 2500A i wytrzymywany prąd zwarciowy do 31,5 kA. Na szczególną uwagę zasługuje parametr znamionowy dotyczący czasu trwania zwarcia łukowego, który wynosi aż 1,2 sekundy, co jest osiągnięciem na skalę światową w tego typu urządzeniach. Ważną gałęzią przemysłu, dla której oferowane są dedykowane produkty jest górnictwo. Oprócz dobrze znanych już na rynku rozdzielnic dwuczłonowych w izolacji powietrznej typu PREM-G1dm, ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA może zaoferować swoim klientom specjalne rozwiązania do zastosowań w górnictwie w obszarach szczególnie zagrożonych tj. w wyrobiskach metanowych, oraz narażonych na wybuch pyłu węglowego. Zalicza się do nich ognioszczelna rozdzielnica z rodziny PREM-GO o napięciu znamionowym do 12 kV i znamionowym prądzie ciągłym do 1250A. Zastosowane w  konstrukcji zaawansowane rozwiązania techniczne (np. wytrzymałe obudowy, systemy eliminujące wydostawanie się gorących gazów połukowych) zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, potwierdzony dopuszczeniami Wyższego Urzędu Górniczego. Jednym z nowych produktów w ofercie firmy, przeznaczonym dla obszaru górnictwa jest rozdzielnica typu PREM-12G SMART (Fot.3). Dzięki połączeniu najlepszych cech dotychczas oferowanych rozdzielnic, oraz aktualnych wymagań branży górniczej, powstał produkt wyróżniający się na rynku. Zastosowanie wyrafinowanych rozwiązań technicznych (między innymi wewnętrzna dekompresja w przypadku awaryjnego wystąpienia zwarcia łukowego) jaki i również małe gabaryty przy zachowaniu wysokich parametrów znamionowych (napięcie znamionowe 12 kV, znamionowy prąd ciągły do 1600A) stawiają ten produkt na bardzo wysokim poziomie technicznym.

Fot.2 Rozdzielnica OPTIMA-24. Źródło: ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA.

Oprócz rozdzielnic ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA posiada w ofercie szynoprzewody niskiego napięcia w izolacji stałej (szynoprzewód typu Pontis), oraz powietrznej (seria szynoprzewodów NGWM), a także szynoprzewody średniego napięcia (typu ELPO, PELPO, ELPE). Ich produkcja zlokalizowana jest w nowoczesnym Zakładzie w Tychach. Na szczególną uwagę zasługuje oferta wielkoprądowych szynoprzewodów (prąd znamionowy do 7 kA) średniego napięcia (napięcie znamionowe do 36 kV), zarówno jedno jak i trójfazowych, które służą między innymi do wyprowadzeń mocy z generatorów, oraz łączenia urządzeń elektroenergetycznych w układach o dużej mocy zwarciowej. Dziesiątki lat doświadczenia w produkcji i montażu, oraz tysiące metrów szynoprzewodów eksploatowanych w kraju i za granicą, stawiają ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA w światowej czołówce dostawców tego typu produktów.

Szczególnym obszarem działalności firmy są produkty dedykowane dla obszaru wysokich napięć. ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA jako jedyna firma w Polsce, oraz jedna z kilku w Europie, produkuje własnej konstrukcji rozdzielnice wysokiego napięcia (do napięcia znamionowego 145 kV) w izolacji gazowej sześciofluorku siarki (SF6). W efekcie pracy zespołu wykwalifikowanych inżynierów powstała OPTIMA-145, pierwsza Polska rozdzielnica wysokiego napięciu typu GIS (ang. gas insulated switchgear) Powstanie tego produktu otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii firmy. Dzięki wprowadzeniu na rynek tego produktu wkroczono na znacznie wyższy poziom technologiczny, którym może się poszczycić tylko nieliczne grono firm na kontynencie europejskim. Rozdzielnica OPTIMA-145 znalazła uznanie wśród klientów i potwierdziła swoje wysokie parametry techniczno-eksploatacyjne, czego wyrazem jest duża liczba zainstalowanych pól, które z powodzeniem pracują do kilku lat w krajowym systemie elektroenergetycznym. Należy też podkreślić, że ZARMEN Zakład ELETRKOBUDWA, oferuje również możliwość dobudowy do istniejących pól rozdzielczych innych producentów (Fot.4). Uzupełnieniem gamy produktów wysokiego napięcia są szynoprzewody wysokiego napięcia w izolacji gazowej (GIL), które wykorzystywane są do połączenia rozdzielnicy OPTIMA-145 z napowietrzną siecią przesyłową jak również z stacyjnymi transformatorami WN/SN.

Fot. 4. Dobudowa pola rozdzielnicy OPTIMA-145 do istniejącej rozdzielnicy typu ELK-04 produkcji ABB. Źródło: ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA.

Jednym z kluczowych aspektów jakie są brane pod uwagę podczas projektowania wszystkich urządzeń jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla obsługi i otoczenia. W wyniku wielu lat doświadczeń na tym polu, które przejawia się między innym dziesiątkami badań wykonanych w niezależnych laboratoriach, możliwe jest  zaoferowanie klientom produktów, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Rozdzielnice produkowane w ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA oferowane są w różnych konfiguracjach, według szczególnych wymagań i preferencji klientów. Mogą być wyposażone w szeroki przekrój aparatury (wyłączniki, odłączniki, uziemniki, zabezpieczenia polowe) wielu producentów, jak i również aparaturę własnej produkcji. Przykładem jest tutaj seria wyłączników próżniowych EV1 i GMX-S, których wysokie parametry techniczne (napięcie znamionowe do 24 kV, prąd wyłączalny do 31,5 kA, trwałość mechaniczna 30.000 cykli) zostały potwierdzone poprzez serię badań typu przeprowadzonych w niezależnych krajowych i zagranicznych laboratoriach badawczych.

Przez wiele lat działalności w zakładach produkcyjnych w Koninie i Tychach wyprodukowane zostały dziesiątki tysięcy urządzeń, które z powodzeniem pracują w systemach elektroenergetycznych w kraju i za granicą. Dzięki wysokim parametrom technicznym oferowanych produktów, indywidualnemu podejściu do każdego z realizowanych projektów, zaangażowaniu profesjonalnej kadry, oraz wysokiej jakości oferowanych rozwiązań, możliwe jest dostarczenie produktów, które cieszą się uznaniem na rynku, czego potwierdzeniem jest wybór przez klientów oferty ZARMEN Zakład ELEKTROBUDOWA.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top