Technologie

Witaj w świecie danych pomiarowych!

MASZ PLIK DANYCH Z LICZNIKA?

Poznaj nowe możliwości interpretacji tych danych

Wiedzę energetyczną można zyskać tylko poprzez inteligentne opomiarowanie oraz użytkowanie nowoczesnych narzędzi IT do systematycznego zbierania, archiwizowania i analizy danych.

Zagadnieniem problemowym staje się to, jak pozyskać użyteczne dane o zużyciu energii.  Większość liczników posiada co najmniej jeden interfejs komunikacyjny. Musimy rozdzielić tutaj interfejs optyczny od interfejsu elektrycznego. Interfejs optyczny to potocznie zwane w branży “oczko”. Aby połączyć się przez optozłącze można użyć głowicy optycznej, która utrzymuje się za pomocą magnesu we właściwym miejscu. Dostęp do tego interfejsu nie jest fizycznie blokowany chociaż zdarza się, że już dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem.

Interfejsy elektryczne najczęściej znajdują się w miejscu niedostępnym dla użytkownika bez zdjęcia pokrywy licznika (i zdjęciu plomb ochronnych). Zazwyczaj spotyka się tutaj interfejsy szeregowe: RS232, RS485, CLO, M-Bus. Do takich interfejsów po uzgodnieniu można podłączyć się zwykłym konwerterem lub dedykowanym urządzeniem odczytowym jak urządzenia prod. Numeron serii N20NN lub proBox2.

Po udanym odczycie danych powinniśmy dostać surowy plik z danymi licznika, który wygląda tak:

LGZ52ZMD4104459.B32

F.F(00000000)

0.9.1(01:00:40)

0.9.2(17-02-11)

0.0.0()

C.1.0(50613631)

C.90.1(50613631)

C.90.2(04631)

16.7.0( 000.016*kW)

131.7.0( 000.001*kvar)

0.2.2(B 21)

0.1.0(36)

0.1.0*01(17-02-01 00:00)

0.1.0*12(17-01-01 00:00)

0.1.0*11(16-12-01 00:00)

0.1.0*10(16-11-01 00:00)

0.1.2(00:00)

0.1.3(17-02-01)

1.8.1(00000.000*kWh)

1.8.1*01(00000.000*kWh)

1.8.1*12(00000.000*kWh)

1.8.1*11(00000.000*kWh)

1.8.1*10(00000.000*kWh)

1.8.0(00523.167*kWh)

1.8.0*01(00516.481*kWh)

1.8.0*12(00496.340*kWh)

1.8.0*11(00478.722*kWh)

1.8.0*10(00458.583*kWh)

2.8.0(00000.000*kWh)

2.8.0*01(00000.000*kWh)

To część pliku, który posiada tylko dane rozliczeniowe bez profilu obciążenia. Plik z każdego typu licznika będzie wyglądał inaczej. I tutaj pojawia się problem interpretacji tych danych. Producenci liczników w swoich programach odczytowych często dają tylko możliwość podglądu odczytanych danych, a eksport w innych formatach nie zawsze jest dostępny.

Nasza wiedza i kilkunastoletnie doświadczenie w odczytach liczników pozwoliło nam stworzyć uniwersalny mechanizm przetwarzania danych. Potrafi automatycznie rozpoznać przesłane dane, zunifikować i przetworzyć w formę gotowych raportów lub plików eksportowych/migracyjnych do innych systemów (billingowych, raportowych itp.).

Portal webenergia.pl został zaprojektowany z myślą o łatwej i samodzielnej obsłudze jest portal webenergia.pl

Jest oferowany w dwóch wariantach subskrypcji.

W WARIANCIE STANDARDOWYM nieograniczony dostęp do podstawowych raportów jest bezpłatny.

Dostępne są Raporty za okres „poprzedni pełny miesiąc”.

  • KARTA ODCZYTOWA – zestawienie ilości energii każdego typu, plus 10 mocy maks z profilu oraz jeden maks z rejestru.
  • BILANS MOCY GODZINNEJ – tabelaryczny układ mocy godzinowych (sumy dzienne, godzinowe i całościowe) z zaznaczonymi mocami maks i min w każdej godzinie, plus moc średnia oraz wykres mocy.
  • BILANS MOCY KWADRANSOWEJ – tabelaryczny układ mocy kwadransowych z zaznaczonymi mocami maks i min w każdej godzinie oraz wykres mocy.

W WARIANCIE PREMIUM portal oferuje przeszło 40 typów różnych typów raportów, a dodatkowo możliwość wyboru dowolnego okresu, za który zostaną wykonane raporty.

Jednym z oferowanych raportów chętnie wybieranych przez użytkowników wersji Premium jest eksport danych 15-minutowych mocy czynnych i biernych w obydwu kierunkach w postaci pliku CSV. Pliki odczytane za pomocą aplikacji mReader4 są automatycznie udostępniane na koncie Klienta w portalu.

Aby przetworzyć swoje pliki odczytowe wystarczy:

  • Zarejestrować się jako użytkownik na portalu webenergia.pl
  • Wybrać opcjonalny Pakiet STANDARD lub PREMIUM
  • Wysłać na portal pozyskany plik z danymi z licznika oraz określić typy potrzebnych raportów. Istnieje możliwość konfiguracji automatycznych harmonogramów udostępniania danych do portalu www.webenergia.pl z urządzeń do zdalnej akwizycji danych produkcji NUMERON.
  • Odebrać pocztę email. Portal przerobi plik z danymi i odeśle na email gotowe raporty.
  • Korzystaj z archiwum raportów. Użytkownik ma stały dostęp do zarchiwizowanych raportów oraz danych w pliku natywnym. Pliki można stamtąd pobrać, kopiować, usuwać. Dostępne są funkcje porządkujące posiadane zasoby, typu: wyszukuj, zmień nazwę.

www.webenergia.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top