Technologie

Wielki mały wielozadaniowiec – miernik Sonel MPI-507

Piękno tkwi w prostocie! Badając sieci elektryczne niskiego napięcia w budynkach chcielibyśmy mieć przyrząd, który pozwoli nam wykonać wszystkie niezbędne pomiary. Jednocześnie wolimy nie przepłacać za rozbudowany miernik z funkcjonalnościami nie wykorzystywanymi w codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma Sonel wprowadziła nowy wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów instalacji elektrycznych.

Obudowa Sonel MPI-507 jest niewielka i poręczna. Mieści w sobie zaawansowany technologicznie układ pozwalający dokładnie mierzyć impedancję pętli zwarcia, wszystkie parametry wyłączników RCD, ciągłość połączeń wyrównawczych i ochronnych, rezystancję izolacji, rezystancję uziemienia, napięcie i częstotliwość sieci, a także kolejność wirowania faz. Duży, podświetlany wyświetlacz gwarantuje pewność odczytu, zaś 990 rekordów pamięci eliminuje konieczność prowadzenia notatek w trakcie pomiarów.

Obudowę wykonano w stopniu ochrony IP67. Pokrywa ją specjalne tworzywo elastomerowe, co sprawia, że miernik jest odporny na uszkodzenia i może pracować w niekorzystnych warunkach. Za pomocą podświetlanego pokrętła i przycisków dokonuje się wyboru funkcji pomiarowej oraz jej szczegółowych ustawień.

Sonel MPI-507 spełnia wymagania normy PN-EN 61557 we wszystkich zakresach pomiarowych. Przyrząd umożliwia dokonanie pomiaru impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciu 180…270 V (L-PE i L-N) oraz 180…460 V (L-L). W mierniku można ustawić napięcie znamionowe, na podstawie którego automatycznie obliczy spodziewany prąd zwarcia. Bardzo istotną funkcją przyrządu jest pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD bez ich wyzwalania.

Sonel MPI-507 umożliwia pomiary prądu i czasu zadziałania wyłączników RCD typów AC i A oraz dodatkowo napięcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego. Prąd wyzwolenia mierzony jest narastająco, do momentu zadziałania wyłącznika. Czas zadziałania może być mierzony dla krotności prądu znamionowego: ½, 1, 2 lub 5. Do wyboru są pomiary w trybie ręcznym i automatycznym. Przy pomiarze automatycznym można wybrać wszystkie lub część dostępnych badań RCD, a także można zmierzyć impedancję pętli zwarcia.

Kolejną funkcję przyrządu stanowi pomiar rezystancji izolacji. Dostępne są napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V.
Zakres pomiarowy wynosi od 100 kΩ do 599,9 MΩ. Pomiar rezystancji uziemienia odbywa się z wykorzystaniem metody technicznej, z użyciem 2 sond pomiarowych. Należy pamiętać, aby przed wykonaniem pomiaru rozłączyć złącza kontrolne oraz połączenia wyrównawcze. Sonel MPI-507 umożliwia niskonapięciowy pomiar rezystancji oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557-4. Kontrola ciągłości realizowana jest prądem 200 mA w dwóch kierunkach. Rezystancję można mierzyć również małym prądem (do 15 mA) z sygnalizacją akustyczną.

Za pomocą Sonel MPI-507 można sprawdzić, czy napięcie między elektrodą dotykową miernika a przewodem ochronnym PE przekracza 50 V. W przypadku jego wykrycia na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie oraz rozlegnie ciągły sygnał dźwiękowy.

Wyniki testów możemy zapisać do pamięci przyrządu, która potrafi pomieścić maksymalnie 10 000 pojedynczych pomiarów. Każdy rekord przechowa wyniki kilku różnych badań w zależności od potrzeb. Zawartość pamięci jest dostępna z poziomu wyświetlacza miernika lub poprzez komputer – po przesłaniu za pomocą Bluetooth.

Wyposażeniem standardowym miernika Sonel MPI-507 jest m.in. komplet przewodów pomiarowych, przewód zakończony wtykiem sieciowym jednofazowym, sondy ostrzowe i krokodylki, dwie sondy 25 cm do wbijania w grunt oraz 2 nawijaki z przewodami (15 i 30 m) do pomiaru uziemień. Wszystkie te akcesoria wraz z miernikiem znajdują się
w poręcznym futerale.

Piotr Pawlik

SONEL S.A

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top