Technologie

Testery wiązek kablowych firmy CAMI Research

Produkcja wiązek kablowych wymaga testowania gotowych wyrobów pod kątem bezpieczeństwa, ciągłości przewodów oraz funkcjonalności. Najlepszym przykładem tego typu wyrobów są przede wszystkim wiązki kablowe wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, które mogą składać się z setek przewodów, odpowiedniej liczby złączy i coraz częściej z wbudowanych podzespołów elektronicznych, takich jak przekaźniki czy diody. Nawet najlepsza kontrola jakości zaciskania elementów połączeniowych złączy, z mechanicznymi testami obciążeniowymi włącznie oraz wszelkimi testami przedprodukcyjnymi oraz poprodukcyjnymi, nie jest w stanie zagwarantować, że każdy element jest prawidłowo zaciśnięty, żaden fragment izolacji nie uległ uszkodzeniu i każdy przewód znajduje się we właściwym położeniu.

Poziom izolacji, połączenia oraz przerwy w obwodach mogą być weryfikowane na etapie testów niskonapięciowych, wysokonapięciowych oraz silnoprądowych. Pozornie prosty do wykonania pomiar ciągłości przewodu może być wykonywany za pomocą prostych urządzeń sprawdzających przejście sygnału, aż do najbardziej skomplikowanych urządzeń zapewniających precyzyjny pomiar rezystancji przewodu. W przypadku sieciowych przewodów zasilających oraz wiązek stosowanych w urządzeniach RTV/AGD wymagane są testy wysokonapięciowe sprawdzające integralność pełnej linii zasilania, linii neutralnej oraz linii ochronnej (przewód PE). W tego typu wiązkach wykonywane są często testy silnoprądowe sprawdzające poprawność pracy danej wiązki w warunkach rzeczywistego obciążenia.
Testery okablowania mogą być projektowane jako urządzenia samodzielne, systemy mikroprocesorowe oraz systemy wykorzystujące zewnętrzny lub wbudowany komputer PC. Podstawową zaletą systemów mikroprocesorowych jest wysoka niezawodność i prosta obsługa. Systemy wykorzystujące komputer PC posiadają z kolei dużo większą elastyczność, lepszą możliwość obrazowania i tworzenia skomplikowanych procedur testowych. Najważniejszą zaletą tego typu systemów jest regularnie aktualizowane oprogramowanie.
Testery przewodów oraz wiązek kablowych amerykańskiej firmy CAMI Research są w stanie zidentyfikować uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone przewody w wiązce, zapobiegając uszkodzeniu urządzeń oraz oszczędzając czas kadry inżynierskiej na poszukiwanie usterek w wiązce. Testery CableEye oferują unikalną, opatentowaną metodę graficznej prezentacji wyników do wizualizacji problemów pojawiających się po wykryciu błędów okablowania, zapewniając praktycznie natychmiastową ocenę wiązki kablowej w warunkach produkcyjnych. Testery w szybki sposób identyfikują wszystkie przerwane połączenia w wiązce kablowej obsługując ponad 2 000 punktów pomiarowych w przewodach o długości przekraczającej 1 km. W przykładowym modelu testera M3U istnieje możliwość ustawienia dwóch progów pomiarowych do pomiaru rezystancji połączenia oraz pomiaru rezystancji pomiędzy przewodami. Tester ten jest w stanie pomierzyć wszystkie wbudowane elementy rezystancyjne, sieci rezystorowe, sprawdzić kierunek polaryzacji oraz napięcie włączenia diod. Testery poza wykrywaniem połączeń, oferowanym przez wielu innych producentów, umożliwiają zobrazowanie całej struktury wiązek kablowych na ekranie komputera. Każdy z testerów ma budowę modułową, umożliwiającą dostosowanie rozmiarów urządzenia do potrzeb użytkownika.
Ważnym elementem układowym testerów firmy CAMI Research jest możliwość pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową zapewniająca dokładność na poziomie 1 mΩ. Wyjątkową zaletą testerów jest przejrzysty, dopracowany po wielu latach rozwoju tego typu urządzeń graficzny interfejs użytkownika, prosty język automatyzacji procesów pomiarowych oraz bogaty wachlarz systemów raportowania wyników. Do nowości z całą pewnością zaliczyć należy identyfikację żył w przewodach skręcanych oraz precyzyjny pomiar bardzo krótkich przewodów do 50-60 cm.
Dedykowane oprogramowanie dołączone do każdego testera umożliwia łatwe i szybkie tworzenie dokumentacji technicznej, wizualizację struktury połączeń poszczególnych wiązek, jak również drukowanie raportów.
Nabywca testerów firmy CAMI Research może wybierać z szerokiej gamy gotowych płyt z zamontowanymi złączami do testowania większości przewodów standardowych, ale może też korzystać z rozwiązań dedykowanych, jeżeli standardowe moduły testowania okażą się niewystarczające dla potrzeb danej aplikacji. Do testowania przewodów bez złączy, płyt typu backplane oraz płytek drukowanych można wykorzystać dedykowaną sondę pomiarową. Oprogramowanie testera można docelowo dostosować do takiego poziomu, gdzie operator naciskając przycisk testowania wyzwala pełną sekwencję pomiarową, a wyniki są zapisywane na odpowiednio wskazanym nośniku danych do dalszej analizy i tworzenia raportów.
W ofercie producenta dostępne są także testery wysokonapięciowe przeznaczone do analizy rezystancji izolacji oraz wytrzymałości materiałów dielektrycznych zgodnie z wytycznymi standardu dotyczącego testowania tego typu wiązek kablowych (A620B). Po wstępnej analizie ciągłości przewodów, zwarć, nieprawidłowych połączeń oraz wartości granicznych rezystancji moduł wysokonapięciowy przykłada wybrane przez użytkownika napięcie testujące od 10 V do 2,1 kVdc lub 1,2 kVac do każdej grupy połączeń w wiązce kablowej. Na podstawie upływności przewodów w wiązce kablowej można mierzyć rezystancję izolacji do 5 GΩ. Wszelkie upływności przewodów przy teście wysokonapięciowym wskazują na obecność wilgoci, topnika lub innych zanieczyszczeń w procesie montażu wiązki kablowej.
Najlepszą rekomendacją dla testerów firmy CAMI Reserach, która jest z całą pewnością w ścisłej światowej czołówce producentów tego typu urządzeń, są zamieszczone na stronie internetowej producenta rekomendacje użytkowników zaliczanych z kolei do liderów w swoich branżach produkcyjnych (Robert Bosch LLC, Onanon, Teledyne Tekmar, Hewlett-Packard, Phillips Communications i wielu innych).
Autoryzowanym przedstawicielem firmy CAMI Research na polskim rynku jest Semicon Sp. z o.o. Zachęcamy Państwa do współpracy zarówno w zakresie oferowanych rozwiązań standardowych oraz urządzeń dedykowanych firmy CAMI Research, a przy okazji do zapoznania się ze znacznie szerszą ofertą naszej firmy w zakresie sprzedaży i usług produkcyjnych.
W poniższej tabeli, przedstawiono skróconą specyfikację techniczną testerów oferowanych przez CAMI Research.

Semicon_tabela_CableEye

Mariusz Sochacki, Semicon Sp. z o.o.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top