Technologie

Szybka lokalizacja wyładowań koronowych z użyciem kamery ultradźwiękowej Flir Si124

Wyładowania niezupełne są wskaźnikiem zużycia izolacji, które może prowadzić do uszkodzenia i awarii sieci elektroenergetycznej. Korzyści płynące z pomiarów wyładowań koronowych pozwalają poprawić wskaźniki niezawodności SAIDI I SAIFI.

W przypadku tradycyjnych rozwiązań ultradźwiękowych systemy mogą być duże i nieporęczne, a raporty z inspekcji zwykle muszą być analizowane przez inżyniera akustyki, biorąc pod uwagę takie uciążliwości w stosowaniu diagnostyki inspekcje przeprowadzane są  rzadko, przez co instalacje jak rozdzielnice i transformatory są podatne na problemy związane z wyładowaniami niezupełnymi. Dzięki zastosowaniu kamery akustycznej FLIR Si 124 może to się zmienić . Niska waga i automatyczna analiza rodzaju uszkodzenia są atutami nowoczesnego rozwiązania firmy Flir. Powierzchniowe wyładowania niezupełne występują na powierzchni elementów izolacyjnych. Najczęstszymi powodami ich powstawania oraz czynnikami zwiększającymi ich aktywność są zanieczyszczenia powierzchni oraz wilgotność. Aktywność powierzchniowych WNZ objawia się poprzez:

  • emisję fal elektromagnetycznych (ciepło, światło, fale radiowe),
  • emisję fal dźwiękowych (dźwięki słyszalne i ultradźwięki),
  • emisję gazów (ozon, tlenki azotu).
Rys. 1. Pomiary można wykonywać z odległości nawet do100 metrów, zakres regulacji 2 kHz do 31 kHz

Niepożądanym efektem działalności powierzchniowych WNZ jest zwęglenie zewnętrznej części izolacji, erozja izolacji i powstanie charakterystycznego drzewienia. Widoczne “ścieżki” drzewienia są przewodzące, co powoduje zmniejszenie efektywnej drogi upływu. Ostateczną konsekwencją narastającego drzewienia jest zmniejszenie drogi upływu, a zatem osłabienie izolacji do momentu, gdy nie będzie ona w stanie pełnić swojej funkcji i nastąpi wyładowanie zupełne, czyli zwarcie.
Wyładowania powierzchniowe powodują połączenie pary wodnej z tlenkami azotu, tworzy się kwas azotowy, który atakuje metalowe konstrukcje urządzeń i prowadzi do ich zaawansowanej korozji. Kwas azotowy ma również szkodliwe działanie na powierzchnie izolacji, jako że może wzmagać powstawanie drzewienia. Jako część pełnego ekosystemu diagnostycznego, FLIR uzupełnia również diagnostykę termowizyjną o możliwości obrazowania akustycznego. Kamery do obrazowania akustycznego, takie jak FLIR Si124, oferują zaawansowane rozwiązania oparte na dźwięku do lokalizowania i analizowania usterek przemysłowych, uszkodzeń elementów jakie występują przy wyładowaniach niezupełnych. Stwierdzono, że anomalie w dźwięku generowanym przez wyładowania niezupełne występują, zanim elementy zaczną się nagrzewać i stają się widoczne dla kamer termowizyjnych. Zapewnia to dodatkową warstwę wcześniejszego powiadamiania o wykrywaniu potencjalnych przyszłych awarii.
I chociaż nie jest niczym niezwykłym słyszenie buczenia lub brzęczenia w pobliżu linii energetycznych, WNZ są często niesłyszalne dla ludzkiego słuchu, co sprawia, że są one szczególnie trudne do zlokalizowania, szczególnie w hałaśliwych miejscach pracy z nadmiernym hałasem w tle. Używając ręcznej kamery akustycznej, podobnej do kamery termowizyjnej, użytkownik może przeskanować obszar i zobaczyć lokalizację ultradźwiękowych dźwięków generowanych przez wyładowania niezupełne na cyfrowym obrazie kontrolowanych komponentów – czy są niesłyszalne, czy są zasłonięte przez dźwięk tła

Rys. 2. Przykładowy Raport. Dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji automatycznie określony jest rodzaj wyładowania koronowego.

Wyposażona w 124 mikrofony kamera Si124 prezentuje precyzyjne obraz akustyczny nawet w głośnym środowisku przemysłowym. Obraz akustyczny jest transponowany w czasie rzeczywistym na obraz z kamery cyfrowej, co pozwala dokładnie wskazać źródło dźwięku. Urządzenie pozwala na przeniesie obrazów bezpośrednio do chmury FLIR Acoustic Camera Viewer gdzie obrazy są przechowywane i mogą być użyte do dokładniejszej analizy. Wbudowany algorytm AI (Artificial intelligence) ocenia typ wyładowania.

Więcej informacji o kamerze znajdziesz na bit.ly/si124 lub kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem kamer FLIR.

Miłosz Kałuża-Doradca Techniczy
Euro Pro Group
ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów
www.europro.com.pl,
tel. 695 763 265

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top