Technologie

SZARM – prezentacja z uczuciem

Przeczytałem gdzieś, że dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem itp.

Polub SZARMa

Celem prezentacji jest spowodowanie, żeby potencjalny Nabywca Produktu polubił prezentowany produkt. Przy czym nie chodzi o „polubienie”  (ang. like) w mediach społecznościowych. Nabywca powinien być przekonany, że nasz wyrób jest wybitny, przydatny, a nawet niezbędny i tylko fakt, że dotąd nic o nim nie słyszał może tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie jest na wyposażeniu jego firmy.

Faktem jest, że prezentowanie suchych danych o parametrach, funkcjach i różnorakich cechach produktu może utrzymać uwagę odbiorców przez czas od 17 sekund w przypadku przypadkowych słuchaczy do 12 minut 13 sekund w przypadku specjalistów nasłanych przez konkurencję („tylko wróg nie śpi…”). Można poprawić wynik, wykorzystując klimatyzację, obiecując kawę / przekąski i eksponując w odpowiedni sposób osobę o ponadprzeciętnej aparycji, ale uzyskiwane efekty i tak są niewielkie. Nuda zabija biznes.

Zastanówmy się więc, co może przykuć uwagę w rejestratorze zakłóceń elektrycznych SZARM1.

Słowo „szarm” odnosi się do zachowań (żeby nie powiedzieć „stosunków”) damsko-męskich (mówimy, że ktoś jest „szarmancki”), więc może to być pierwszy punkt zaczepienia. Już Amerykanie odkryli, że sex sells, dzięki czemu znacznie wzrosła przyjemność przeglądania katalogów z wyposażeniem łazienek, kuchni, a nawet środków przeczyszczających.

Są firmy, które na nazwie produktu opierają kampanie reklamowe. W efekcie zwykłe trampki są mega ultra super kosmicznym wyposażeniem do treningu przed śniadaniem (po śniadaniu nie, bo wtedy użytkownik już zaczyna widzieć na oczy i odbierać inne bodźce, które mogą mu zasugerować, że w trampkach wygląda nieco śmiesznie).

Ponieważ odniesienie do seksu nie jest tutaj zbyt nachalne, trzeba możliwie szybko wyjaśnić do czego służy rejestrator. W przeciwnym przypadku wielu słuchaczy może się poczuć wyalienowanych2 i sięgnie po smartfony.

1 Proszę czytać dalej z kamienną twarzą. Wikipedia tutaj niewiele pomoże
2 Można sprawdzić np. w Słowniku Wyrazów Bliskoznacznych

Ciekawość

Powodem zgromadzenia słuchaczy prezentacji jest zwykle ciekawość (o ile nie zostali skierowani do sali w ramach łapanki na korytarzu).  Pierwszym zadaniem prezentera jest więc takie rozłożenie tematów prezentacji, żeby zaspokojenie ciekawości następowało dopiero pod koniec wykładu, przy czym słuchacz powinien być wciąż pobudzany sformułowaniami typu „w następnej części przedstawię nasze rewelacyjne rozwiązanie, ale zanim to nastąpi, muszę jeszcze wyjaśnić…”. Dzięki temu słuchacze nie będą chcieli wychodzić w trakcie wykładu „na papierosa”, żeby wrócić na podsumowanie, bo wciąż będą mieli wrażenie, że mogą przeoczyć coś istotnego.

Innym sposobem podtrzymywania uwagi jest stopniowe zwiększanie napięcia: „te niewątpliwie ciekawe rozwiązania zostały zastąpione przez…”

Integracja3

Podstawową informacją, której potrzebuje słuchacz, jest określenie  obszarów przydatności danego produktu. Na tej podstawie będzie mógł osądzić, czy jest na właściwej prezentacji, a omawiany produkt jest interesujący dla niego osobiście, czy dla jego firmy.

Grupa słuchaczy może być zintegrowana w różny sposób, np. jako użytkownicy urządzeń danego typu, jako specjaliści szukający rozwiązania podobnych problemów technicznych, z którymi nie mogą sobie poradzić w inny sposób, czy jako grono przeciwników naszych rozwiązań itp. Pominę tu zintegrowaną grupę uczestników, którzy postanowili tutaj przeczekać deszcz, lub zebrali się w zupełnie innym celu niż słuchanie wykładu.

Zależnie od identyfikacji z kim tak naprawdę trzeba się zmierzyć, prezentacja może przyjmować różne formy – od porównania parametrów dotychczasowych i nowych konstrukcji, przez analizę przypadków wykorzystania rejestratorów (ang. case study), po dialog ze słuchaczami, który jest zresztą najlepszym sposobem na wyrwanie ich z odrętwienia.

3 Wiem, że to trudne słowo; można je sprawdzić w Słowniku Wyrazów Obcych

Po co mi to?

W przypadku większości przypadkowych słuchaczy określenie „zakłócenia” nic nie mówi. Trzeba więc obrazowo przedstawić sytuację, w której nieprawidłowe zmiany napięcia lub prądu w czasie mogą przyczynić się do błędnego działania lub szybszego zużywania się maszyn, powstawania usterek w finalnych wyrobach, czy do zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi – w przypadku np. komunikacji publicznej, czy urządzeń medycznych.

 • Zbyt niskie napięcie, czy zbyt mała wydajność źródła zasilania mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzeń; podobny efekt może dać przeciążenie np. silnika czy przetwornicy, uszkodzenie złączy, czy upływność prądu do ziemi;
 • Zbyt duża wartość składowej symetrycznej przeciwnej może zmniejszyć wydajność silnika, a w krańcowym przypadku może doprowadzić do zmiany kierunku obrotu jego wału!
 • Wyładowania niezupełne mogą świadczyć o problemach z izolacją, np. między ciasno ułożonymi kablami.

Są to tylko przykłady zakłóceń elektrycznych. Mogą być zakłócenia stałe, jak np. szum, czy określona harmoniczna, mogą być chwilowe, występujące np. tylko podczas rozruchu silników lub innych urządzeń, ale mogą być również jednorazowe, niepowtarzalne, na przykład wywołane przez zwarcie metaliczne, działanie zwierząt (myszy, ptaków itp.), czy warunki środowiskowe (wilgoć, temperatura, zapylenie itp.).

Rejestratory zakłóceń służą do wykrywania i rejestrowania tego typu zakłóceń tak, aby na podstawie rejestracji można było wykryć przyczynę i miejsce powstania zakłócenia, przebieg awarii, co znalazło się w jej zasięg i jakie działania są wymagane w danym przypadku.

Efekty analizy rejestracji mogą obejmować:

 • Szybkie wykrycie przyczyny i lokalizacja źródła zakłóceń, dzięki czemu przestój maszyny / instalacji / firmy zostanie skrócony do minimum;
 • Modyfikacje np. komponentów, procedur, konfiguracji urządzeń itp., prowadzące do poprawy jakości produktów, zwiększenia niezawodności, czy poprawy BHP itp.
 • Przewidywanie, kiedy może wystąpić poważna awaria i jakie działania należy podjąć w odpowiednim momencie, żeby jej zapobiec.

Czym należy się kierować przy wyborze rejestratora zakłóceń?

To bardzo dobre pytanie. Wbrew pozorom, rejestrator nie służy tylko do zapisywania próbek, które potem ktoś musi pracowicie analizować. Już rejestrator podejmuje decyzję, czy parametry monitorowanych sygnałów są na tyle niepokojące, żeby wykonać rejestrację. W ten sposób użytkownik nie utonie w gigabajtach danych, ale będzie mógł skupić się na analizie konkretnego zdarzenia. Ważne jest oprogramowanie przeznaczone do analizy rejestracji. Dzięki niemu użytkownik łatwo będzie mógł wyświetlić wykresy przebiegów czasowych zarejestrowanych sygnałów, jak również wyliczyć wynikające z nich wielkości, np. zmiany impedancji, mocy, składowych symetrycznych, zależności fazowych lub czasowych itp.

Żeby jednak program mógł efektywnie przetwarzać dane, muszą zostać najpierw zarejestrowane. Tu musimy pochylić się nad parametrami rejestratorów4.

4 Uwaga, teraz będzie „techniczny bełkot”; osoby o słabych nerwach mogą pominąć ten fragment

 • Im większa jest liczba wejść analogowych i dwustanowych tym dokładniej możemy monitorować dany obiekt. System rejestrujący zapewnia dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, co ułatwia analizę. Z drugiej jednak strony, ciągnięcie długich kabli od źródła sygnału do rejestratora może być  trudne do wykonania, a przy tym sygnały mogą być zakłócane przez mijane urządzenia itp. Czasem więc bardziej korzystne jest rozmieszczenie kilku rejestratorów, każdy w pobliżu źródła sygnałów i synchronizowanie ich pracy impulsami wyzwalającymi. Kiedy wykonane rejestracje znajdą się w jednym miejscu, np. na dysku serwera sieci zakładowej, lub wydzielonego komputera, można je analizować ręcznie lub automatycznie. Rejestrator SZARM może monitorować do 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych (z przełączników, styczników itp.). Rejestratory można łączyć w Grupy Wspólnego Startu tak, że kilka rejestratorów działa jak jeden. Grupa Wspólnego Startu może obejmować rejestratory z danego Systemu (zwykle ograniczonego do jednej szafy), jak również rejestratory z wielu Systemów, nawet jeśli odległość między Systemami jest rzędu kilometrów.
 • Częstotliwość próbkowania i rozdzielczość przetwornika A/C wskazują, jak dokładnie można analizować sygnał. Jeśli rejestrator zapisuje np. 1000 próbek na sekundę (Fp = 1000 S/s), to znaczy, że sygnał (napięcie, prąd) jest mierzony co 1 milisekundę. Wystarczy to do stwierdzenia, że napięcie ma kształt w zasadzie sinusoidalny, ale nie należy oczekiwać raczej wysokich harmonicznych. Wiele zjawisk przebiega krócej i może zostać po prostu niezauważonych. Rejestrator SZARM może zapisywać próbki z częstotliwością 100 000 próbek na sekundę, czyli co 10 mikrosekund.  Daje to możliwość wyliczania harmonicznych do 1000-ej włącznie. Przy takiej częstotliwości istotnie rośnie prawdopodobieństwo zarejestrowania np. wyładowania niezupełnego, świadczącego o pogorszeniu stanu izolacji. Z analizy nachylenia prądu udarowego można wnioskować np. o pojemności linii. Użytkownik otrzymuje dokładny zapis przebiegu zakłócenia, co ma szczególnie duże znaczenie przy zjawiskach jednorazowych, w których ważna jest sekwencja zdarzeń, np. czas między impulsem wyładowania niezupełnego a jego odbiciem od końca kabla (na tej podstawie można oszacować odległość do miejsca zwarcia). 16-bitowa rozdzielczość próbkowania zapewnia zarówno duży zakres pomiaru jak i precyzję, którą można oszacować na ok. 0.5% dla wartości znamionowych.
 • Od wielkości pamięci zależy ile próbek można zapisać w rejestracji. Czasem chodzi o stosunkowo krótką rejestrację wielu sygnałów, wykonaną z dużą częstotliwością próbkowania, w celu dokładnego zapisu zdarzenia, natomiast w innym przypadku pożądany jest długi, na przykład kilkugodzinny zapis jednego lub kilku sygnałów, pokazujący zjawiska wolnozmienne, takie jak kołysanie napięcia w liniach przesyłowych, zmiany temperatury szynoprzewodów, zmiany obciążenia poszczególnych faz itp. Pamięć rejestratora SZARM wynosi 32 MB, co pozwala rejestrować z częstotliwością 100 000 S/s 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych przez ponad 17 s. Po obniżeniu częstotliwości do 1000 S/s, można jeden sygnał rejestrować przez ponad 4 godziny!
 • Im szybciej rejestracja zostanie przesłana z rejestratora do koncentratora, tym szybciej rejestrator będzie mógł zarejestrować kolejne zdarzenie. Czasem silne zakłócenie wywołuje kilka lub nawet kilkanaście pobudzeń. Zdarza się  też, że najciekawsze zdarzenie nie jest rejestrowane jako pierwsze, ale jako jedno z kolejnych. Nie ma więc czasu na długie przesyłanie danych. Rejestrator SZARM może zarejestrować do 8 zdarzeń w swojej pamięci, zaś czas przesyłania rejestracji do koncentratora został zredukowany przez zastosowanie lokalnej sieci ethernetowej między rejestratorami a koncentratorem. Skróciło to czas transmisji z kilkudziesięciu sekund w przypadku np. rejestratora SRZ-AMP do kilku sekund.
 • Można też wspomnieć o rezystancyjnym charakterze wejść analogowych, dużym napięciu przebicia izolacji, przekraczającym 3 kV, między źródłem sygnału a systemem rejestrującym, intuicyjnym oprogramowaniu do nadzorowania rejestratorów i do analizy rejestracji, ułatwieniu diagnostyki rejestratora, czy elementach auto-naprawy.

Poczucie sukcesu

Suche dane niewiele mówią. Czy uzyskane parametry rejestratora SZARM są przeciętne, czy wyróżniają go na tle analogicznych urządzeń? Bez porównania z innymi  konstrukcjami, nie wiadomo, czy uzyskany produkt można uznać za sukces, czy porażkę konstruktora.

Ponieważ nie chcę w tym miejscu porównywać rejestratora SZARM z rozwiązaniami konkurencji, proponuję porównanie jego parametrów z produkowanym wciąż przez firmę TRONIA, popularnym rejestratorem SRZ-AMP.

Jak widać, dzięki między innymi zmianie technologii, oprogramowania i bazy materiałowej, uzyskano istotną poprawę zarówno odnośnie parametrów eksploatacyjnych, jak i funkcjonalności.

We are the best5

Rejestrator jest narzędziem w dużym stopniu uniwersalnym i użytkownicy mogą go adaptować do swoich potrzeb, włącznie z rozbudową o nowe rejestratory (system SZARM może obsługiwać do 16 rejestratorów), podziałem dużego systemu na kilka mniejszych, włączeniem do sieci zakładowej itp.

Łatwość konfigurowania, obsługi i serwisowania modułowego rejestratora SZARM mogą budzić zazdrość wśród posiadaczy rejestratorów, które można tylko włączyć i używać, ale wszelkie modyfikacje sprzętowe czy programowe są wykluczone.

Z uniwersalnością rejestratora związany jest szeroki zakres jego zastosowań, obejmujący między innymi

 • Monitorowanie stanu i ostrzeganie przed awarią turbin (również wiatrowych), transformatorów, linii kablowych, rozdzielnic, lub innych obiektów elektrycznych;
 • Kontrolowanie rozruchu urządzeń, obciążenia faz, temperatury i innych wielkości, sygnalizowanych przez czujniki;
 • Lokalizowanie niesprawności urządzeń i okablowania, co może istotnie skrócić czas przestoju maszyny, czy całej instalacji;
 • Analiza jakości energii: harmoniczne, składowe symetryczne, moce bierne i czynne, przesunięcia fazowe, stabilność częstotliwości i amplitudy;
 • Jednoczesna rejestracja sygnałów w oddalonych punktach, co może dostarczać wiele informacji o chwilowym rozkładzie obciążeń, czy wpływie zakłócenia na różne fragmenty sieci zasilania;
 • Bieżąca kontrola jakości energii, co może mieć istotne znaczenia w przypadku obiektów wrażliwych, jak centra serwerowe, szpitale, czy produkcja precyzyjna.

Rejestratory SZARM zostały wykorzystane przez Hutę Miedzi „Głogów” (oddział KGHM Polska Miedź S.A.) do monitorowania pracy pirotechnicznych zabezpieczeń sprzęgieł poprzecznych6. 21 rejestratorów jest jednocześnie wyzwalanych impulsem rozprowadzanym łączami światłowodowymi, zaś ich rejestracje są analizowane w komputerze centralnym przez specjalistyczne oprogramowanie, które generuje raporty z każdego zdarzenia.

5 Tutaj można wznowić czytanie
6 Proszę kontynuować – do końca artykułu już blisko!

Podsumowanie

Można by jeszcze długo wyliczać różne funkcje i parametry rejestratora SZARM, ale trzeba oczywiście mieć  na uwadze wytrzymałość słuchaczy.

Celem prezentacji jest uzyskanie u obserwatorów uczucia zazdrości, że ktoś już ma tak przydatne i wygodne w eksploatacji rejestratory i nie musiał na nie przeznaczać całorocznego zysku firmy…

Inni powinni mieć miłe poczucie, że ich problemy mogą zostać szybko i tanio rozwiązane.

Oczywiście można by przedstawić wiele przypadków awarii, kiedy rejestratory okazały się przydatne i sytuacji, w których brak rejestracji miał katastrofalne skutki,  bo nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, ale nie idźmy tą drogą…

Warszawa, 10 sierpnia 2020r.
Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o.
tronia@poczta.onet.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top