Technologie

SPRECON®-E-EDIR

Zaawansowany cyfrowy kierunkowy sygnalizator zwarć nowym rozwiązaniem systemu SPRECON dla automatyki stacyjnej oraz inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Sprecher Automation oferuje sprawdzoną, innowacyjną, doskonałą technologicznie, zaawansowaną platformę SPRECON o modułowej budowie, do automatyki i zabezpieczania urządzeń stacyjnych na wszystkich poziomach napięć. Oprócz tradycyjnych zastosowań w obszarze automatyki stacyjnej, zabezpieczeń, telemechaniki i systemów SCADA, Sprecher Automation dostarcza nowoczesne i zaawansowane rozwiązania automatyki dla stale rosnącego obszaru dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i stabilności obsługi sieci. Dotyczy to szczególnie rozwiązań automatyki dla rozdzielni i stacji transformatorowych (inteligentnych stacji energetycznych), a także zarządzania zasilaniem od dostawców energii odnawialnej.

Obok systemu do wizualizacji procesów, SPRECON to również następujące serie urządzeń:

  • SPRECON-E-C: wielofunkcyjne urządzenia automatyki
  • SPRECON-E-P: zabezpieczenia i wielofunkcyjne urządzenia zabezpieczające i sterownicze
  • SPRECON-E-EDIR: kierunkowy sygnalizator zwarć
  • SPRECON-E-T3: kompaktowe moduły sterownicze
Rys.1. SPRECON-E-EDIR jako samodzielne urządzenie w standardowej obudowie z panelem sterowania, zg. z IEC 61554 (S x W x G = 96 x 48 x 85 mm)

Rys.1. SPRECON-E-EDIR jako samodzielne urządzenie w standardowej obudowie z panelem sterowania, zg. z IEC 61554 (S x W x G = 96 x 48 x 85 mm)

Zaawansowany, w pełni cyfrowy sygnalizator zwarć SPRECON-E-EDIR znajduje zastosowanie zarówno w sieciach pracujących w układzie kompensacji prądu ziemnozwarciowego, jak też w sieciach z punktem zerowym uziemionym przez rezystor lub w sieciach izolowanych. EDIR wykorzystuje jednocześnie różne metody wykrywania kierunku zwarć, którym można nadać różne priorytety. Sygnalizator realizuje funkcje sygnalizacyjne, pomiarowe, statystyczne i sterowania umożliwiając przekazanie informacji o stanie nadzorowanych linii/kabli do systemu nadrzędnego lub telemechaniki. Można do tego wykorzystać protokół komunikacyjny lub obwody sygnalizacyjne i wyjściowe. Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN o dowolnym napięciu.

Sygnalizator EDIR może być dostarczony jako urządzenie całkowicie autonomiczne, działające niezależnie lub jako karta rozszerzająca możliwości układu Smart Grid lub SHN (Self Healing Network) SPRECON-E-T3. W tym przypadku do komunikacji wykorzystywane są porty komunikacyjne i dowolny protokół stosowany w energetyce.

Rys. 2. Inteligentna stacja rozdzielcza z automatyką SPRECON-E-T3 i kierunkową sygnalizacją zwarć SPRECON-E-EDIR

Rys. 2. Inteligentna stacja rozdzielcza z automatyką SPRECON-E-T3 i kierunkową sygnalizacją zwarć SPRECON-E-EDIR

Wszystkie urządzenia SPRECON-E-EDIR wykorzystują od strony komunikacyjnej i sterowniczej te same możliwości konfiguracyjne, które daje oprogramowanie SPRECON-E Designer. Funkcje dostępne jako kryterium wykrywania zakłócenia są dowolnie konfigurowalne co do czasów zadziałania, sygnalizacji i kasowania. Kasowanie może odbywać się automatycznie lub poprzez dowolną logikę, włącznie z kasowaniem z systemu nadrzędnego lub przycisku na panelach urządzenia czy rozdzielnicy. Funkcje wykrywania zakłócenia mogą pracować równolegle, a wybór, która funkcja ma pobudzić sygnalizację, jest dowolnie konfigurowalny. W zależności od różnych scenariuszy pracy rozdzielnicy, urządzenie samodzielnie lub zdalnie może przełączać banki nastaw. Sygnalizator można zaprogramować poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub poprzez pamięć USB z przygotowanymi nastawami. W ten sam sposób można wymienić firmware urządzenia. Możliwe jest szybkie przygotowanie wszystkich nastaw na komputerze i późniejsze wgranie na obiekcie bez konieczności korzystania z komputera. EDIR ma wbudowany WEB serwer pozwalający na lokalne lub zdalne monitorowanie pracy urządzenia. Tak jak cała platforma urządzeń serii SPRECON, urządzenie umożliwia szyfrowanie interface’ów transmisyjnych, w tym sieciowych, jak i połączeń serwisowych. Dostęp poprzez WEB serwer jest zabezpieczony i szyfrowany, hasła i nazwy użytkowników przechowywane są w oprogramowaniu również w postaci zaszyfrowanej. Układ urządzeń EDIR jako element Smart Grid lub SHN ma zintegrowany firewall, wbudowany IPsec/Open-VPN, różne systemy szyfrowania danych np. AES128, AES192, AES256, Blowfish, DES, 3DES, Camellia, IDE, odporność na skanery portów, ping flood, TCP-Syn flood, weryfikacja poprzez OpenVAS. Możliwości sterownicze urządzenia można rozszerzać poprzez karty wejść/wyjść. Urządzenie pracuje wtedy nie tylko jako sygnalizator zwarć ale również jako sterownik pola rozdzielnicy.

W skład dostawy urządzenia wchodzą:

  • czujnik prądu ziemnozwarciowego (przekładnik prądowy lub przetwornik niskosygnałowy) z ramką montażową do mocowania na kablu sieci SN,
  • jednostka główna EDIR w obudowie do montażu na szynie DIN lub do montażu zatablicowego,
  • sygnalizator świetlny do zamocowania w dowolnym miejscu, np. na zewnętrznej ścianie budynku, w miejscu dobrze widocznym.

Sprecher_tabele

Sprecher Automation

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top