Technologie

Sonel MPI-540. Dotknij przyszłości

Ocena ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wymaga wykonania szeregu pomiarów opisanych w normie PN-HD 60364-6:2008 (2016) m.in. pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, zabezpieczeń różnicowoprądowych itp. Do przeprowadzenia takich badań wymagany jest sprzęt pomiarowy o odpowiedniej funkcjonalności i parametrach.

Największym zainteresowaniem wśród pomiarowców, właśnie ze względu na swoją uniwersalność, cieszą się mierniki wielofunkcyjne. Szybki postęp technologiczny pozwala na konstruowanie coraz bardziej zaawansowanych mierników, które nie tylko mają umożliwić wykonanie konkretnych pomiarów, ale również robią to szybko, w dużej mierze automatycznie oraz potrafią pomóc w ocenie otrzymanych wyników.

Miernik MPI-540 firmy SONEL S.A. jest nowej generacji przyrządem, przeznaczonym do kompleksowych badań w sieciach odbiorczych, który wyznaczył trend rozwoju tego typu urządzeń.

Nowatorskie podejście do interfejsu użytkownika było możliwe, dzięki zastosowaniu największego w tej klasie urządzeń, dotykowego ekranu graficznego o przekątnej 7”. Uzyskano w ten sposób bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji pomiarowych. Obsługa jest szybka i intuicyjna. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja pomiaru pętli zwarcia w obwodzie z RCD bez jego wyzwolenia. Nowy, unikalny algorytm skrócił czas tego badania zaledwie do kilku sekund. Miernik MPI-540 wykonuje następujące pomiary:

  • impedancji pętli zwarcia w tym z RCD (rozdzielczość 0,001Ω),
  • wyłączników różnicowoprądowych,
  • rezystancji izolacji,
  • rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • natężenia oświetlenia (z przystawką LP-xx),
  • testera kolejności faz oraz wirowania wału silnika.

Przyrząd posiada również wbudowany rejestrator, który pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym parametrów, niezbędnych do szybkiej oceny jakości zasilania. Oprócz napięć i prądów, miernik mierzy wszystkie moce, współczynniki THD, harmoniczne prądów i napięć, asymetrię, współczynniki mocy. Dzięki temu, od razu po podłączeniu przyrządu do badanego urządzenia, można ustalić potencjalne przyczyny jego wadliwego działania, np. utrudniony rozruch silnika spowodowany występowaniem 5. harmonicznej. Kolejną, unikalną funkcją, niewystępującą w innych miernikach tego typu, jest kalkulator strat energii. Pozwala on na proste oszacowanie potencjalnych kosztów z tytułu złej jakości zasilania. Z kolei kalkulator taryf energii czynnej umożliwi szybkie określenie, która taryfa energii jest korzystniejsza ekonomicznie.

Znana z MPI-530 idea pamięci strukturalnej została zachowana, przy czym znacznie wzbogacono ją o możliwość opisów. Koncepcja „KLIENT – LOKALIZACJA – PUNKT POMIAROWY” sprawdza się tam, gdzie użytkownik tworzy strukturę pomiarową bezpośrednio podczas pomiarów. Ilość zapisów do pamięci jest zasadniczo nieograniczona i limitowana jedynie pojemnością karty pamięci. Każdy klient, obiekt i punkt pomiarowy ma swój unikalny numer identyfikacyjny. Na tej podstawie możliwa będzie współpraca miernika z czytnikami kodów kreskowych lub RFID. W wyniku tego nastąpi znaczne zautomatyzowanie pomiarów, zapisu wyników oraz tworzenia protokołów po pomiarach. W połączeniu z wbudowaną bazą zabezpieczeń z opcją dodawania nowych i/lub ich edycją znakomicie upraszcza to późniejsze tworzenie dokumentacji po przeprowadzonych badaniach.

Bezprzewodowe technologie Wi-Fi oraz Bluetooth zapewniają przesyłania danych do komputera, programowanie miernika, współpracę z aplikacjami mobilnymi a w przyszłości z chmurą, czytnikiem kodów kreskowych, słuchawkami BT i innymi technologiami.

Zasilanie miernika stanowi akumulator Li-Ion, wystarczający na 8 godzin ciągłej pracy. Czas jego ładowania wynosi jedynie 2 godziny. Istnieje możliwość ciągłego przeprowadzania badań z wykorzystaniem zasilacza ze standardowego wyposażenia miernika. Dzięki wejściu 12 V przyrząd można zasilić z zapalniczki samochodowej czy przenośnego zasilacza typu „powerbank”. MPI-540 spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa normy IEC 61010, jego kategoria pomiarowa to CAT III 500 V / CAT III 300 V. Stopień ochrony IP-51. Miernik został zaprojektowany tak, aby wszystkie funkcje pomiarowe spełniały normę IEC 61557 dla producentów mierników, a pomiary parametrów zasilania IEC 61000-4-30 dla klasy S.

Nie sposób wymienić wszystkich nowatorskich rozwiązań zastosowanych w prezentowanym mierniku jednak można śmiało stwierdzić, że spełni on oczekiwania nawet najbardziej wymagających pomiarowców, będących na bieżąco z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Roman Domański

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top