Technologie

SONEL LKZ-2000 – lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych

Firmy zajmujące się energetyką, telekomunikacją czy szeroko pojętym budownictwem spotykają w swojej działalności wiele problemów związanych z lokalizacją w gruncie kabli energetycznych i innych elementów infrastruktury podziemnej. Rafinerie, firmy wodociągowo-kanalizacyjne bądź remontowe chcą wiedzieć, gdzie ta infrastruktura się znajduje, chociażby po to, aby jej nie uszkodzić podczas prowadzonych robót. LKZ-2000 to zaawansowane urządzenie o dużej mocy, skuteczne w trudnych przypadkach, a przy tym łatwe w obsłudze i wspierające operatora podpowiedziami co do dalszego postępowania.

Odbiornik lokalizatora (LKO-2000) pozwala na wykrywanie i śledzenie trasy rur, kabli oraz innych obiektów podziemnych mogących przewodzić prąd. Dla szerokiego spektrum zastosowań do dyspozycji jest ponad 70 częstotliwości i 4 tryby pracy (elektroenergetyczny, radiowy, liniowy, sondy).

Kluczową rolę odgrywa funkcja pomiaru szumów. Urządzenie skanuje wybrane częstotliwości, wskazując te, które będą najbardziej użyteczne w prowadzonej lokalizacji; jednocześnie odrzuci częstotliwości niezalecane na danym terenie. Dla zapewnienia lepszej skuteczności lokalizacji trzeba wybrać częstotliwość z możliwie najmniejszym szumem. Graficzne i liczbowe oznaczenia poziomu szumu znacznie to ułatwiają.

Nadajnik lokalizatora (LKN-2000) wzbudza sygnały w docelowym obiekcie. Są one następnie wykrywane przez odbiornik (LKO-2000). Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja wysokiej mocy wyjściowej. Pozwala ona na przesyłanie sygnału o mocy 12 W i częstotliwości nieprzekraczającej 10 kHz. Funkcja ta używana jest chociażby przy lokalizowaniu podziemnych rur stalowych o dużej średnicy i na dużej odległości. Przyjmijmy za przykład rurę żelazną o średnicy 300 mm, zakopaną na głębokości od 1,5 do 2 m. Przy nastawie częstotliwości nadawania i odbioru 640 Hz odległość skutecznej lokalizacji to ponad 5 km. Zwiększenie częstotliwości do 8 kHz zredukuje tę odległość o ponad 1 km, zaś dalsze zwiększenie częstotliwości do wartości 33 kHz pozwoli użytkownikowi na wytrasowanie na odległość do ok 1,5 km.

Na zasadzie sygnałów aktywnych bazuje tryb liniowy oraz radiowy. Sygnały aktywne są umieszczone na linii docelowej za pomocą nadajnika. W trybie liniowym istotną rolę odgrywa podłączenie galwaniczne, indukcja cęgami oraz wzbudzanie indukcyjne. Tryb liniowy wymaga podłączenia bezpośrednio do linii docelowej, a prąd jest przesyłany do linii w pobliżu nadajnika. Warto również zwrócić uwagę na tryb radiowy, gdzie sygnał zostaje przesłany z anteny umieszczonej wewnątrz rury niemetalowej.

Tryb elektroenergetyczny, wykorzystujący sygnały pasywne, umożliwia odbiornikowi wyśledzenie kabli elektrycznych będących pod napięciem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Na sygnałach pasywnych bazuje również tryb radiowy. Dzięki niemu odbiornik wyśledzi zarówno kable odbierające, jak i przewody emitujące fale radiowe o bardzo niskiej częstotliwości (VLF). Lokalizator LKZ-2000 może być wyposażony dodatkowo w cęgi 5-calowe, ramkę „A” (do lokalizacji miejsca doziemionego uszkodzenia kabla), sondę nadawczą NAD-1 (pływająca), przewód nadawczy na szpuli (przeznaczony do lokalizacji instalacji niemetalowych) oraz zasilacz wraz z pakietem akumulatorów do nadajników. Zastosowanie sondy BIK pozwala na bezprzewodową identyfikację kabli.

W lokalizatorze LKZ-2000 szczególną rolę pełni dobór odpowiedniego trybu lokalizacji. Istotną cechą, wyróżniającą to urządzenie od innych przyrządów na rynku, jest możliwość analizy zakłóceń, które występują w miejscu badań. W efekcie wybierana jest częstotliwość najbardziej skuteczna, dostosowana do aktualnie panujących warunków. Bezprzewodowe sterowanie nadajnikiem z poziomu menu odbiornika podnosi komfort pracy z lokalizatorem i znacznie skraca czas jej trwania.                  

SONEL

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top