Technologie

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Dotkliwość wypadków drogowych dla kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych w przypadku zderzenia ze słupami oświetleniowymi zależy min. od charakterystyki użytkowej słupów. Klasę charakterystyki użytkowej słupów oświetleniowych wyrażona jest kombinacją klasy prędkości, kategorii chłonności energii, klasy bezpieczeństwa pasażera, typu zasypu, mechanizmu utraty stateczności, klasy kierunku oraz ryzyka wgniecenia dachu.
Elektromontaż Rzeszów SA projektuje i bada takie konstrukcje, które w przypadku zderzenia ograniczają ogólne ryzyko dla zdrowia i życia kierowców i pasażerów, i innych użytkowników dróg i ich otoczenia.

Klasy charakterystyki użytkowej

Nowa norma PN-EN 12767 z 2019 roku „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych”, zmienia znacząco w stosunku do normy z 2007 roku, klasyfikację słupów oświetlenia drogowego, według ich potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego i tak:

  • wprowadza w klasyfikację bezpieczeństwa pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych oznaczenia alfanumeryczne od A do E. Obecnie NE-C, LE-C i HE-C oznaczają równorzędny poziom bezpieczeństwa, zaś najwyższe bezpieczeństwo pasażerów przyporządkowano klasie A. Wynika to z harmonizacji wartości brzegowych bezpieczeństwa pasażerów (między ASI i THIV) niezależnie od klasy pochłaniania energii
  • wprowadza tzw. mechanizm utraty stateczności (z oddzielenie się słupa od podstawy SE i bez oddzielenia NS)
  • wprowadza klasy kierunku jedno- SD, dwu- BD i wielokierunkowa MD (podatność na kąt uderzenia) oraz klasę ryzyka wgniecenia dachu pojazdu mechanicznego.

Bez zmian pozostają: klasy prędkości zderzenia 50, 70 lub 100km/h, oraz klasy chłonności energii HE, LE lub NE.

Od 2019 roku Elektromontaż Rzeszów, jako lider w konsorcjum z LUG Light Factory i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, realizuje projekt badawczy w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych pod nazwą „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy”.

Celem projektu jest opracowanie nowego, bezpiecznego słupa zintegrowanego z innowacyjną oprawą oświetleniową. Głównym wyzwaniem projektu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w technice świetlnej, zintegrowania jej ze słupem oraz bezpiecznego słupa oświetleniowego o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo drogowe bierne i aktywne. W ramach projektu założono ścisłą współpracę naukową, także z Politechniką Rzeszowską, popularyzację wyników badań oraz 4 zgłoszenia patentowe.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. realizuje etap projektu, obejmujący prace badawcze nad słupem, prace rozwojowe – walidujące opracowane rozwiązania w warunkach rzeczywistych , tj. testów zderzeniowych.

Zdj. 2.
Zdj. 3.
Zdj. 4.

Elektromontaż Rzeszów był pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które wprowadziło do produkcji lekkie słupy z blachy stalowej, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem zanurzeniowym, również jako pierwsze w kraju certyfikowało bezpieczne słupy oświetleniowe  na zgodność z normą PN-EN 12767. . W swojej ofercie produktowej firma posiada certyfikowane słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego spełniające wymagania kategorii HE oraz LE.

Elektromontaż Rzeszów SA;
 Zakład Produkcji Urządzeń;
Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów
www.elektromontaz.com.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top