Technologie

Schneider Electric uruchamia program dla dostawców rozwiązań IT, mający na celu zwiększenie nowych przychodów cyklicznych dzięki zarządzanym usługom zasilania

  • Program Edge Software & Digital Services zapewnia korzyści finansowe, możliwości i wsparcie dostawcom rozwiązań IT w rozwijaniu ich praktyki w zakresie zarządzanych usług zasilania.
  • Rabat zapewnia do czterech razy większe nagrody niż oferowane przez tradycyjne rabaty na sprzęt.
  • Dostawcy rozwiązań informatycznych mogą uzyskać dostęp do oferty oprogramowania i usług cyfrowych Schneider Electric™ EcoStruxure™, bezpłatnych kursów certyfikacyjnych oraz e-przewodnika na temat rozpoczęcia nowej linii biznesowej, o potencjalnym wzroście przychodów o 1,5-krotność początkowego kosztu technologii.

Schneider Electric, uruchomia program Edge Software & Digital Services – kompleksowy zestaw korzyści, narzędzi wsparcia i certyfikatów, które umożliwiają dostawcom rozwiązań IT dedykowanych Managed Power Services (Systemami Zarządzania Zasilaniem). Został on zbudowany w odpowiedzi na znaczny wzrost w dziedzinie Edge Computing (przetwarzania brzegowego), program umożliwia dostawcom rozwiązań IT ustanowienie stałych źródeł przychodów, oferując zdalne monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną w sieciach swoich klientów poprzez wykorzystanie oprogramowania i usług Schneider Electric EcoStruxure. Ten nowy program Edge Software & Digital Services jest częścią wielokrotnie nagradzanego programu partnerskiego mySchneider IT Solutions, wcześniej znanego jako APC Channel Partner Program.

Instytut Gartnera szacuje, że do 2025 r. 75% danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie tworzonych i przetwarzanych poza tradycyjnym, scentralizowanym centrum danych lub chmurą. Jednak ponieważ infrastruktura brzegowa jest rozproszona geograficznie, często bez lokalnego IT, niezmiennie wymaga zdalnego monitorowania i zarządzania. To toruje drogę do dużych możliwości w sprzedaży Managed Power Services. Jednak obecnie zaledwie 27% dostawców rozwiązań IT oferuje usługi zarządzania energią.„Przyspieszenie edge computing stwarza ogromną szansę dla dostawców rozwiązań informatycznych na zwiększenie swoich stałych strumieni przychodów dzięki sprzedaży Managed Power Services” – powiedział David Terry, wiceprezes ds. Kanałów IT w Schneider Electric Europe. „Stworzyliśmy kompleksowy program dla partnerów, który upraszcza i przyspiesza czas potrzebny do skonfigurowania ich praktyki Managed Power Service. Umożliwi to partnerom zaspokojenie potrzeb klientów poprzez skuteczne monitorowanie i zarządzanie punktami edge klientów, co jest obecnie uważany za priorytet o kluczowym znaczeniu dla biznesu.” Podstawowe składniki programu Edge Software & Digital Services obejmują:

  • Program obejmujący cały cykl życia produktów – stała korzyść finansowa dla dostawców rozwiązań informatycznych w zakresie reinwestycji w ich działalność.
  • E-przewodnik krok po kroku – „Podstawowy przewodnik po rozwoju firmy dzięki zarządzanym usługom zasilania”.
  • Ścieżki certyfikacyjne – kursy edukacyjne mające na celu zwiększenie sprawności technicznej i biznesowej w zakresie oprogramowania do zdalnego monitorowania cyfrowego i opcji usług.
  • Oprogramowanie EcoStruxure i inne usługi cyfrowe – dostęp do elastycznej oferty firmy Schneider Electric, oferującej zaawansowane, zdalne monitorowanie 24/7 oraz zdalne wsparcie na miejscu.

Biznesowe uzasadnienie stworzenia praktyki zarządzanych usług energetycznych

Rynek usług zarządzanych znacznie się rozwinął w ciągu ostatniej dekady i obecnie generuje prawie 160 miliardów dolarów przychodów IT zarządzanych przez dostawców rozwiązań IT. Dzięki ustanowieniu praktyki Managed Power Services dostawcy rozwiązań IT mogą tworzyć nowe źródła przychodów poprzez monitorowanie i zarządzanie elementami infrastruktury fizycznej w ich środowisku edge. Obejmuje to zasoby związane z zasilaniem, chłodzeniem, ochroną środowiska i zabezpieczeniami fizycznymi. W rzeczywistości dodanie Managed Power Services zapewnia 1,5-krotne dodatkowe przychody w całym cyklu życia zasobu. Ponadto dostawcy rozwiązań informatycznych mogą pomóc w poprawie odporności na cyberataki dzięki proaktywnej konserwacji i identyfikowaniu odświeżania sprzętu, aby zmniejszyć koszty operacyjne u klientów.

Aby zrównoważyć koszty początkowe, program Edge Software & Digital Services obejmuje rabat w cyklu życia klienta. Inicjatywa ta została opracowana na podstawie informacji zwrotnych od dostawców rozwiązań IT i nagradza partnerów IT mySchneider za różne działania w całym cyklu życia klienta, w tym dołączanie, monitorowanie, serwisowanie i aktualizowanie zasobów klienta.

Zasoby, które pomogą partnerom IT w tworzeniu zarządzanych usług zasilania

Program Edge Software & Digital Services zapewnia partnerom bezpłatny dostęp do zasobów, w tym do przewodnika krok po kroku, który umożliwia płynne rozwijanie praktyki zarządzania usługami. Program oferuje również dwie nowe ścieżki certyfikacji, dostosowane do specyfiki partnerów, czy to w zakresie dystrybucji oprogramowania i usług, czy też pełnego monitorowania i zarządzania usługami. Oba certyfikaty mają na celu podniesienie kompetencji partnerów w zakresie zarządzania usługami energetycznymi, niezależnie od obecnego etapu biznesowego i możliwości.

Certyfikowani partnerzy mają dostęp do doświadczonego, dedykowanego menedżera dla partnerów, który poprowadzi ich, pomoże stworzyć plan rozwoju i skróci czas do uzyskania przychodów. Wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do narzędzi projektowych, a także do Schneider Electric Exchange Platform, która jest otwartą platformą biznesową łączącą ekspertów branżowych i partnerów technologicznych w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacji biznesowych.

Oprogramowanie informatyczne EcoStruxure i usługi cyfrowe zapewniają elastyczność i skalowalność

Oprogramowanie i usługi cyfrowe EcoStruxure zapewnia elastyczność w zarządzanych usługach, umożliwiając dostawcom rozwiązań IT skalowanie ich działalności zgodnie z wymaganiami. Stworzone z myślą o partnerach, elastyczne, modyfikowalne portfolio umożliwia dostawcom rozwiązań IT dostarczanie zaawansowanego zdalnego monitorowania 24/7 oraz wsparcia zarówno zdalnego jak i na miejscu. Istnieje również możliwość wykorzystania inwestycji w usługi lub outsourcingu do ekspertów serwisowych firmy Schneider Electric. Portfolio usług cyfrowych jest wspierane przez platformę informatyczną EcoStruxure, która ma za zadanie pomagać w pomyślnym wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji w edge computing. Dostawcy rozwiązań informatycznych mySchneider mogą wybierać i nakładać warstwy oprogramowania i usług cyfrowych, aby stworzyć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich modelowi biznesowemu i potrzebom klientów.

Schneider Electric

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top