Technologie

Rozdzielnice średniego napięcia – Eltar Energy

Eltar Energy stworzyliśmy z myślą o zapewnieniu profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań dla potrzeb zawodowej energetyki dystrybucyjnej

Jesteśmy producentem najnowocześniejszych na polskim rynku rozdzielnic średniego napięcia – typu MILE. Dzięki ulokowaniu produkcji w Polsce oferujemy krótkie terminy dostaw aparatury.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdobyliśmy zaufanie polskiej branży elektroenergetycznej, jako sprawdzony dostawca aparatury rozdzielczej, a także fachowy doradca oferujący wsparcie na wszystkich etapach inwestycji od fazy koncepcyjnej poprzez projektową, prefabrykację, montaż i serwis. Pomagamy w doborze aparatury rozdzielczej, pomiarowej i zabezpieczeniowej oraz systemów sterowania i kontroli w automatyce przemysłowej.

Długoletnia współpraca Eltar Energy z renomowanymi dostawcami takimi, jak Tavrida, Siemens, ABB, Schneider, GE, ZPrAE, Relpol sprawia, że możemy zindywidualizować ofertę pod kątem potrzeb naszych Klientów, wykorzystując różne komponenty i systemy.

Specjalizujemy się głównie w prefabrykacji różnego typu rozdzielnic elektrycznych niskiego (nN) i średniego napięcia (SN). Wykonujemy również nietypaowe konfiguracje pól SN oraz nN na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Unikalna na polskim rynku rozdzielnica z wyłącznikiem o napędzie magnetycznym

Produkowane przez Eltar Energy rozdzielnice typu MILE posiadają certyfikaty KEMA i CESI, oraz certyfikat IEL.

Rozdzielnica SN MILE produkcji Eltar Energy

Rozdzielnica jest wyposażona w blokady zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługi. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62271-200, blokady uniemożliwiają:

 • wsunięcie wyłącznika VCB kiedy uziemnik jest w pozycji ZAMKNIĘTY
 • zamknięcie uziemnika kiedy wyłącznik VCB znajduje się w pozycji podłączony (Service) lub w pozycji pośredniej w
 • trakcie czynności wsuwania / wysuwania
 • otwarcie drzwi przedziału kablowego kiedy uziemnik pozostaje w pozycji OTWARTY
 • otwarcie uziemnika podczas gdy drzwi przedziału wyłącznika pozostają otwarte

Dodatkowo gdy pole jest wyposażone w uziemnik, urządzenia blokujące uniemożliwiają:

 • zamknięcie wyłącznika VCB w pozycji pośredniej
 • wysunięcie wyłącznika VCB w pozycji ZAMKNIĘTY
 • wsunięcie wyłącznika VCB w pozycji ZAMKNIĘTY
 • otwarcie drzwi przedziału wyłącznika do momentu kiedy wyłącznik znajdzie się w pozycji TEST
 • wsunięcie wyłącznika VCB podczas gdy drzwi przedziału są otwarte
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)*
Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, zgodnie z IEC 1000-4-11 Zmiany napięcia 15%, czas trwania 2…3 s, okres 5…10 s
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, zgodnie z IEC 1000-4-4 Poziom 4; napięcie szczytowe 4 kV
Odporność na przebiegi oscylacyjne, zgodnie z IEC 1000-4-12 Klasa 4 – napięcie wzdłużne; Klasa 3

– napięcie różnicowe

Odporoność na udary, zgodnie z IEC 1000-4-5 4 kV – napięcie wzdłużne; 2 kV

– napięcie różnicowe, 1,2/50 µs

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektromagnetycznej, zgodnie z IEC 1000-4-8 Poziom 5 (A), 100 A/m 60 s; 1000 A/m 2 s
Odporność na impulsowe pole elektromagnetyczne, zgodnie z IEC 1000-4-9 Poziom 5 (A), 1000 A/m
Odporność na oscylacje tłumione pola elektromagnetycznego, zgodnie z IEC 1000-4-10 Poziom 5 (A), 0,1 MHz i 1 MHz – 100 A/m

Dwuczłonowe, 4 – przedziałowe rozdzielnice MILE produkcji Eltar Energy charakteryzują się:

 • zwartą zabudową, chroniąca przed skutkami wewnętrznego łuku elektrycznego, wyjątkowa konstrukcja od strony mechanicznej, powodująca dużą sztywność pola i w efekcie precyzyjną współprace elementów w eksploatacji rozdzielnicy
 • budową dwuczłonową, czteroprzedziałową wg PN-EN 62271-200 – klasa PM, klasa dostępności do przedziałów LSC2B,
 • wyposażeniem w metalowe przegrody (metal clads), osłaniające styki stałe,
 • odpornością zastosowanej rozdzielnicy na skutki działania łuku dla wszystkich przedziałów średniego napięcia w czasie co najmniej 1 sekundy do 31,5kA – klasa AFLR,
 • możliwością dobudowy i rozbudowy standardowo oferowanych modeli np. nad polem zasilającym lub sprzęgłowym, pola pomiaru napięcia z przekładnikami napięciowymi lub uziemnika szyn, co przy niezmienionej funkcjonalności rozdzielnicy daje oszczędność miejsca,
 • zabudową wskaźnika obecności napięcia lub przekaźnika blokady łączeniowej przy manewrowaniu uziemnikiem,
 • wyposażeniem w zabezpieczenia od skutków otwartego łuku elektrycznego, działających w postaci szybkiej identyfikacji zjawiska i dekompresji ciśnienia z wyrzutem gazów poza strefę obsługi,
 • systemem blokad mechanicznych, wykluczających pomyłki łączeniowe.

Wykonanie rozdzielnicy Eltar Energy i zastosowanych aparatów odpowiada normom: 

 • PN-EN 62271-1:2009/A1:2012
 • PN-EN 61869-2:2013-06
 • PN-EN 61869-3:2011
 • PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
 • PN- HD- 60364-4-42:2011
 • PN- HD- 60364-4-42:2011
 • PN-EN 60137:2010

Łukochronność w klasie LSC2B-PM i AFLR do 31,5kA/1s

Rozdzielnice typu MILE przeznaczone są do zastosowania w sieciach dystrybucyjnych prądu przemiennego o napięciach znamionowych 12kV, 17,5kV i 24kV, 50/60HZ. Posiadają izolację powietrzną, klasę dostępu LSC2B-PM i pojedynczy układ szyn zbiorczych. Koncepcja i konstrukcja rozdzielnicy spełnia obecne wymagania w każdym obszarze. Rozdzielnica posiada modułową konstrukcję. Standardowe pola zestawione w uporządkowany, zgodny ze schematem elektrycznym sposób, tworzą kompletną instalację. Każdy typ pola rozdzielczego spełniający określoną funkcję został przetestowany i spełnia wymagania odporności na wewnętrzny łuk elektryczny AFLR 31,5kA 1s zgodnie z PN-EN 62271-200, dodatek AA, klasa dostępu A, kryteria 1 do 5.

Pojedynczy cykl wyłączający dzięki zastosowaniu wyłącznika z napędem magnetycznym to ograniczenie skutków działania łuku elektrycznego

Dla zapewnienia jak najwyższej ochrony rozdzielnica typu MILE jest wyposażona:

 • 8 blokad mechanicznych,
 • klapy wydmuchowe pozwalają na uwolnienie gorących gazów z każdego przedziału w przypadku zwarcia łukowego w jego wnętrzu,
 • czujniki błysku do współpracy z automatyką zabezpieczeniową,
 • system wyłączników krańcowych zamocowany na klapach wydmuchowych

Pola rozdzielnicy MILE są zbudowane ze wstępnie formowanych, standardowych, cynkowanych ogniowo elementów metalowych (metal clad). Tworzą one po zmontowaniu sztywną, swobodnie stojącą konstrukcję.

Każde Pole zawiera cztery przedziały, które pomiędzy sobą są oddzielone przez uziemione metalowe przegrody.

A. Przedział szynowy każdego pola jest oddzielony od sąsiedniego przedziału szynowego izolatorami przepustowymi. Są w nim zabudowane szyny główne, połączone z górnymi izolatorami stykowo-przepustowymi przy pomocy odgałęźnych połączeń. Szyny główne wykonane są z miedzi elektrolitycznej.

B. Przedział wyłącznikowy z wyłącznikiem wraz z górnymi i dolnymi izolatorami stykowo-przepustowymi służącymi do połączenia wyłącznika z szynami głównymi i przedziałem kablowym.

C. Przedział kablowy służy do zabudowy przekładników prądowych, napięciowych, Ferrantiego, uziemnik, ogranicznika przepięć. Służy do podłączenia kabli zasilających. Konstrukcja przedziału kablowego pozwala na podłączenie do 4 sztuk kabli na fazę (w przypadku obecności wysuwnego członu z przekładnikami napięciowymi) lub do 6 sztuk kabli na fazę przy braku członu wysuwnego z przekładnikami napięciowymi.

D. Przedział obwodów sterowniczych jest przeznaczony do zabudowy aparatury obwodów wtórnych danego pola. Dla prowadzenia obwodów okrężnych między polami przewidziano specjalne przepusty i otwory. Przestronny przedział niskiego napięcia pozwala na zabudowę aparatury pomiarowo-sterowniczej: mierników, analizatorów parametrów sieci, przycisków sterowniczych, wskaźników położenia łączników, przetworników pomiarowych, liczników, przekaźników pomocniczych energii oraz dowolnych cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej z funkcją programowalnego sterownika polowego.

W przypadku wyposażenia pola w uboższą wersję przekaźnika zabezpieczeniowego, funkcję zapewnienia bezpieczeństwa sterowania pełni moduł sterowniczo-zabezpieczający, unikalnego wyłącznika próżniowego z napędem magnetycznym typu VCB, preferowanego w naszych rozdzielnicach.
Stosowane w rozdzielnicach MILE standardowo wyłączniki firmy Tavrida Electric zostały skonstruowane z naciskiem na optymalizację komory próżniowej, izolacji, napędu magnetycznego i modułu sterującego.
W wyniku tego powstał najszybszy wyłącznik z komorą wyłączającą w ciągu jednego cyklu – przełom w szybkim wyłączaniu i zabezpieczeniu przed powtórnymi zapłonami. Czas zadziałania modułu sterującego, współpracującego z wyłącznikiem typu CM16 został skrócony do 4 ms (wersja specjalna). Czas zadziałania wyłącznika – 7 ms (wersja specjalna) i średni czas łukowy 8 ms daje w efekcie bardzo krótki czas wyłączenia 20 ms, który jest równy pojedynczemu okresowi cyklu o częstotliwości 50 Hz.

W rozdzielnicach MILE możemy zastosować jako urządzenia automatyki zabezpieczeniowej:
Zabezpieczenia z funkcją programowalnego sterownika polowego:

 • REF (ABB),
 • MiCOM (Schneider Energy),
 • iZAZ (ZAZ-En),
 • Ex-BEL( Apator-Elkomtech)
 • MUPASZ (ITR),
 • CZAZ (KES),
 • CZIP-PRO (Relpol-Polon),
 • VAMP (Vamp Ltd.).

Inne zabezpieczenia, dedykowane funkcji pola, dodatkowe układy:

 • zabezpieczenia łukochronne ZŁ (Energotest),
 • układy przełączania zasilania (SZR/PPZ)

Zastosowane w rozdzielnicach SN wyłączniki o napędzie magnetycznym posiadają istotną przewagę w porównaniu z wyłącznikami z napędem zasobnikowo-sprężynowym.

Szczególnie nadają się do obiektów bezobsługowych o wymaganej wysokiej pewności działania.

Mikroprocesorowa autokontrola modułu sterującego i cewek napędowych wyłącznika zapewnia stałą komunikację z systemem i w sposób ciągły dokonuje sprawdzenia gotowości wyzwalania.

W Ameryce Północnej i Australii, Europie Południowo-Wschodniej w rozdzielnicach SN przeważają napędy magnetyczne. Napędy te są również powszechnie stosowane w Polsce w recloserach.

Należy oczekiwać że również w rozwiązaniach wnętrzowych rozdzielnic SN konstrukcji typu MILE stanie się alternatywnym standardem.

Niezawodna konstrukcja mechaniczna rozdzielnic typu MILE produkcji Eltar Energy umożliwia precyzyjną współprace elementów pola w trakcie jej eksploatacji.

Mamy nadzieję, że takie atuty naszych rozdzielnic, jak: zastosowanie ekstremalnie trwałego napędu magnetycznego wyłącznika, nieosiągalna dla klasycznych wyłączników szybkość operacji, pełne bezpieczeństwo użytkowania i odporność na łuk elektryczny dla wszystkich przedziałów średniego napięcia w czasie co najmniej 1 sekundy do 31,5kA cicha praca w temperaturze od -40°C do +55°C, brak drgań zdecydują o wyborze aparatury Eltar Energy w Państwa inwestycjach! 

Eltar Energy

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top