Technologie

Remont kapitalny agregatów wirówkowych uzdatniających oleje turbinowe i transformatorowe

Alfa Laval jest czołowym dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich na świecie. Dążąc do realizowania wymagań stawianych przez sektor energetyczny łączy najbardziej zaawansowane technologie dostępne na rynku z wyjątkowym doświadczeniem i znajomością branży. Dostarczane rozwiązania zwiększają efektywność elektrowni i elektrociepłowni, a jednocześnie pomagają osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne.

Jednym z takich przykładów są remonty kapitalne agregatów wirówkowych oleju turbinowego i transformatorowego. Moduły te od wielu lat są wykorzystywane w elektrowniach i elektrociepłowniach do utrzymania wymaganej normą ISO 4406 klasy czystości oleju oraz minimalizacji zawartości wody związanej i niezwiązanej.

Remonty wykonywane są w Centrum Serwisowym w Łodzi, przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, w technologii zatwierdzonej i stosowanej przez Alfa Laval oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Agregaty funkcjonalnie mogą być dostosowane do wymagań użytkownika.

Wymiana wirówki w agregacie

Ze względu na ograniczoną dostępność części zamiennych do wirówek i pomp w agregatach starego typu i konieczność ich specjalnego dorabiania, co znacznie podwyższa koszty oraz wydłuża czas remontu, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się wymiana wirówki starego typu (np. produkcji WSK, typ MB w agregatach AW1700) na wykonaną w nowoczesnej technologii wysokosprawną jednostkę Alfa Laval model MMB305S-11.

Wymiana szafy i automatyki pozwala wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia technologiczne (praca bezobsługowa).

Wymiana pompy zasilającej oleju na pompę śrubową Alfa Laval nowej generacji oznacza możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Wymiana pompy próżniowej na pompę o większej wydajności dla powietrza i pary wodnej

Po odseparowaniu wody niezwiązanej w wirówce w drugim stopniu moduł próżniowy pozwala na efektywne odgazowanie oleju przez utrzymanie wysokiej próżni i odprowadzenie pary wodnej do 2 kg/h.

Wyremontowany agregat będzie dokonywał efektywnego uzdatniania oleju i umożliwi:

 • uzyskanie stałej sprawności zespołu podczas jednoczesnego usuwania ciał stałych oraz wody
 • eliminację stosowania filtracji wstępnej (brak konieczności wymiany wkładów)
 • uzyskanie klasy czystości 16/13 wg normy ISO 4406
 • łatwą i tańszą eksploatację
 • uzyskanie dużej wydajności separacji wody przy dużej jej zawartości (nie możliwe dla filtracji bocznikowej)
 • ograniczenie zużycia elementów współpracujących maszyn oraz ryzyka nieprawidłowej pracy maszyn i urządzeń wykorzystujących uzdatniany olej. 

Odpowiednim doborem rozmiaru talerzyków, które są dostarczane w komplecie z wirówką można balansować między jakością separacji a wydajnością odciągania wody z oleju (wielkości dobierane w zależności od aktualnych potrzeb wg. nomogramu doboru talerza sekcyjnego lub na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych użytkownika).

Standardowo wirówka z wstawionym fabrycznie talerzykiem gwarantuje separację niezwiązanej wody do poziomu 50-70 ppm (0,007%) jej zawartości w oleju. Wynik ten wydaje się bardzo korzystny w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego w energetyce poziomu 300ppm (0,03%) i jednocześnie spełnia wymagania naszych aktualnych klientów – 100ppm (0,01%). Wirówka zapewnia separację 95% cząstek stałych poniżej 5 mikronów i 70% poniżej 3 mikronów.

Dla modelu MMB305S-11 wydajność oczyszczania wynosi 4 m3/h (wydajność zespołu powinna być określona przy założeniu, że w ciągu 1h oczyszczane jest 10% całkowitego wsadu oleju).

Oczyszczanie oleju transformatorowego

Moduł przeznaczony do tego celu zostanie wyposażony w układ próżniowy, umożliwiający dodatkowo odgazowanie oleju. Wirówka ustawiona w funkcji puryfikatora pozwoli zmniejszyć zawartość wody niezwiązanej w oleju po przejściu przez samą wirówkę do ok. 10ppm. Zastosowanie dodatkowej obróbki próżniowej oleju w celu odparowania wody związanej, w próżni wytworzonej przez pompę, o wydajności odciągania pary wodnej 1900 g/h i powietrza 60 m3/h i próżni 0,3 m bar pozwoli uzyskać wymaganą klasę oleju.

W ostatnich latach Alfa Laval z powodzeniem dokonała remontów kapitalnych kilkunastu agregatów wirówkowych do oczyszczania oleju w elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju, dzięki czemu posiada niezbędne referencje.

Przykładowy zakres prac remontowych dla agregatu wirówkowego oleju turbinowego

 • Wymiana separatora (wirówki Alfa Laval) na model MMB 304 / MMB 305 (wydajność do 4 t/h).
 • Wymiana pompy zasilającej na śrubową pompę IMO.
 • Wymiana pompy próżniowej na pompę o większej wydajności dla powietrza i pary wodnej.
 • Przegląd i regeneracja podgrzewacza elektrycznego.
 • Przegląd i regeneracja zbiornika ściekowego.
 • Przegląd i regeneracja zbiornika próżniowego.
 • Wymiana układu sterowania (dostosowanie wirówki do pracy automatycznej).
 • Malowanie konstrukcji.
 • Rozruch i kontrola drgań agregatu wirówkowego w miejscu zainstalowania.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
Dział Serwisu i Części Zamiennych
J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top