Technologie

Produkowane w Lubsku rozłączniki wnętrzowe SN typu KL / KLF coraz popularniejsze w polskich sieciach dystrybucyjnych

Krajowi Dystrybutorzy Energii elektrycznej coraz więcej uwagi poświęcają modernizacji sieci średnich napięć (SN). Stawiane przed Zakładami Energetycznymi wyzwania związane z niezawodną dostawą energii oraz skracaniem przerw w jej dostarczaniu (wskaźniki SAIDI, SAIFI) powodują, że wyeksploatowane urządzenia zastępuje się nowymi, bardziej niezawodnymi.

W tym zakresie duże zastosowanie mają rozłączniki wnętrzowe SN typu KL i KLF. Aparaty te są stosowane w wielu krajach Europy, a także Świata, gdzie pracują w różnych strefach klimatycznych. Warto podkreślić, że rozłączniki KL i KLF od wielu już lat są produkowane w Polsce. (zdj. 1, zdj. 2.)

Zdj. 1. Produkcja rozłączników Sn typu KL, KLF
Zdj. 2. Rozłączniki przygotowane do wysyłki

O produkcie

Rozłączniki KL/KLF (oraz ich odpowiedniki KLS/KLFS stosowane we wnętrzowych  rozdzielnicach SN w izolacji powietrznej) są produkowane w Lubsku przez firmę uesa Polska Sp. z o.o. Sercem tych rozłączników jest teleskopowa komora gaszeniowa, która również produkowana jest na miejscu (zdj. 3.). To właśnie ta komora odpowiada, za przerywanie obwodu i gaszenie łuku elektrycznego. Cały proces gaszenia łuku odbywa się wewnątrz komory i nie jest widoczny na zewnątrz.

Zdj. 3. Serce rozłącznika – teleskopowa komora gaszeniowa

Zastosowanie

Stacje transformatorowe miejskie lub wieżowe to bardzo często spotykany element energetycznej sieci rozdzielczej SN/nn.

Wiele z tych obiektów powstawało 30 – 40 lat temu. We wnętrzu tych stacji pracuje przestarzała i wyeksploatowana aparatura rozdzielcza średniego i niskiego napięcia, a ich operatorzy borykają się z problemem niezawodnej i bezpiecznej obsługi. Stąd też – tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione – energetyka zawodowa coraz częściej decyduje się na modernizację tych obiektów. Modernizacja polega najczęściej na wymianie urządzeń rozdzielczych przy zachowaniu części budowlanej. Odbywa się to przez wymianę rozłączników SN lub wymianę całych rozdzielnic SN. Poprawę jakości i niezawodności zasilnia uzyskuje się m.in. poprzez budowanie sieci dystrybucyjnych, w których urządzenia można zdalnie sterować (sieci inteligentne, SMART-GRID). Elementem wykonawczym jest wówczas rozłącznik z napędem silnikowym, w którym za pomocą urządzeń telemechaniki możemy zdalnie dokonywać łączeń. Zarówno rozłączniki KL, jak i rozdzielnice SN wyposażone w rozłączniki typu KLS można doposażać w napędy silnikowe i przystosowywać do zdalnego sterowania.

Dlaczego warto?

Zastosowanie w modernizowanych stacjach transformatorowych rozłączników SN typu KL, KLF w znaczny sposób upraszcza prace monterskie i skraca czas potrzebny na przeprowadzenie modernizacji stacji (czas wyłączenia). Aparaty te są produkowane w kilku rozstawach międzybiegunowych (odległość pomiędzy środkami faz  rozłącznika w mm): 135, 175, 230, 275. Można je zatem dobrać do istniejącego w stacji rozstawu szyn zbiorczych. Dodatkową zaletą jest możliwość stosowana tradycyjnych (wnętrzowych) głowic kablowych i ograniczników przepięć, co znacznie obniża koszty modernizacji (w porównaniu do rozwiązań wymagających stosowania konektorowych głowic kablowych i ograniczników przepięć). Nie bez znaczenia jest również fakt, że mowa tu o rozłącznikach w izolacji powietrznej, które dają możliwość stworzenia tzw. widocznej przerwy w obwodzie, (zdj_4)

Zdj. 4. Celka SN z rozłącznikiem po modernizacji

Obecnie firma uesa realizuje wiele modernizacji stacji trafo na terenie całego kraju, a produkowane w Lubsku rozłączniki SN są dostarczane m.in. dla Tauron Dystrybucja, na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

Opracowano na podstawie materiałów uesa Polska Sp. z o.o.
uesa.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top