Technologie

Pomiar strat w dystrybucji energii elektrycznej

Dystrybucja energii elektrycznej nieodłącznie związania jest ze stratami, które występują w transformatorach, kablach, przewodach napowietrznych i aparatach elektrycznych. Do precyzyjnego określenia strat dystrybucyjnych w czasie można wykorzystać sieć analizatorów jakości energii elektrycznej z synchronizacją czasową, które jednocześnie umożliwiają przesyłanie danych do zainstalowanego w oddziale serwera lub chmury danych.

W ten sposób możliwe jest dokładne określenie różnic we wskazaniach poszczególnych składników energii elektrycznej czy też propagacji zaburzeń w sieci dystrybucyjnej. Ponadto aplikację tą wykorzystać można do identyfikacji obwodów, w których dochodzić może do kradzieży energii elektrycznej. W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana metoda konfiguracji, instalacji oraz analizy danych na podstawie aplikacji u jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce.

Konfiguracja i instalacja analizatorów sieci do wyznaczania strat w dystrybucji energii elektrycznej

Do analizatorów z opcją synchronizacji czasu zaliczają się urządzenia serii Fluke 174x (klasa pomiarowa A) oraz Fluke 173x (klasa pomiarowa S). Analizatory w klasie A pozwalają na synchronizację czasową poprzez dodatkową antenę i odbiornik GPS z dokładnością do +-20ms, natomiast w przypadku klasy pomiarowej S opóźnienie w synchronizacji czasu z zegarem komputera może wynieść +-1sek, co z punktu widzenia lokalizacji miejsca generacji szybkozmiennych zaburzeń w sieci może okazać się ograniczeniem.

Analizatory obu serii mogą zostać bezpiecznie zainstalowane bezpośrednio na słupach sieci napowietrznej w obudowach z tworzywa sztucznego nie powodując tym samym zainteresowania potencjalnych złotej. W obudowie poza analizatorem można zainstalować dodatkowy router z kartą GSM. Połączenie analizatora poprzez sieci WiFi z routerem umożliwi zdalny odczyt danych bez przerywania rejestracji, czy też sprawdzenie poprawności podłączenia sond napięciowych i prądowych z możliwością cyfrowej korekty. W przypadku pomiarów w sieciach średniego bądź wysokiego napięcia pomiary przeprowadzane są w układach wtórnych przekładników napięciowych i prądowych. Dołączone w zestawach z analizatorem cewki rogowskiego w pomiarach niskich wartości natężenia prądu, które występują w układach wtórnych, mogą wprowadzać do pomiaru duży błąd amplitudowy i kątowy. W aplikacji tej warto zastosować dedykowane cęgi do pomiarów prądów w zakresie 0-5A.

Rejestracja i analiza danych

Dane z analizatorów sieci rejestrowane są bezpośrednio w ich wewnętrznej pamięci i następnie mogą być przetwarzane w oprogramowania EnergyAnalyze[1], które pozwala na otwarcie wielu pików (w oprogramowaniu nie ma limitu ilości plików) z danymi pochodzących z wielu analizatorów. Straty w sieci dystrybucyjnej mogą być rozpatrywane jako różnice między wskazaniami pomiędzy poszczególnymi analizatorami w zależności od ich lokalizacji w systemie elektroenergetycznym. Straty mogą być kalkulowane w przedziałach czasowych takich jak pierwotnie ustawiony interwał pomiarowy lub też w uśrednionych okresach: 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min. Po wprowadzeniu danych do oprogramowania na temat ilości taryf i wysokości opłaty za kWh, zużycie energii elektrycznej może zostać wskazane w wartości pieniężnej i w ten sam sposób możemy określić wielkość strat. Oprogramowanie ponadto daje możliwość korelowania dowolnych parametrów ze sobą, a co za tym idzie możliwe, jest określenie kierunku propagacji zaburzeń lub nawet precyzyjną lokalizację ich źródła.

 

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top