Technologie

Od prefabrykatów dla energetyki po urządzenia rozdzielcze

Strunobet- Migacz Sp. z o.o. to największy w kraju producent strunobetonowych słupów z betonu wirowanego typu E, oświetleniowych typu EOP, konstrukcji wsporczych ETG, oraz masztów segmentowych. Firma produkuje nasłupowe i kontenerowe stacje transformatorowe, oraz szeroki asortyment osprzętu dla elektroenergetyki.

Produkcję żerdzi rozpoczęliśmy w 2001 roku. Nasz sztandarowy produkt jest zgodny z zharmonizowaną normą PN-EN 12843:2008 na podstawie której uzyskaliśmy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, który wprowadza wyrób do obrotu na rynek europejski oznakowany znakiem CE.

Asortyment żerdzi (słupów) energetycznych liczy ponad 70 pozycji.

Żerdzie wirowe typu E:

  • długości od 9 do 18 m z podziałem długościowym co 1,5 m
  • nośność od 2,5 kN do 35 kN. 

Żerdzie dużych wytrzymałość typu Edw:

  • długości od 12 do 21 m z podziałem długościowym co 3 m
  • nośność od 30 kN do 50 kN.

Wszystkie żerdzie charakteryzuje ta sama stożkowatość wynosząca 15mm/1m. Uzupełnieniem oferty jest gama elementów ustojowych, począwszy od belek, poprzez płyty ustojowe, a kończąc na prefabrykowanych ustojach typu FP z płytami. Do każdego rodzaju fundamentu dołączane są odpowiednie zestawy obejm, do przytwierdzania ustoju do trzonu słupa. W naszej ofercie posiadamy również żerdzie żelbetowe typu „ŻN”, spełniające wszystkie normy dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji (PN-EN 12843:2008). Produkowane są one z betonu klasy >C35/45 (PN–EN 206), co daje zagwarantowany 50-letni okres trwałości. Nasze słupy oświetleniowe ( EOP 9, EOP 10,5, EOP 12 ) mają szerokie zastosowanie m.in. do oświetlania przejazdów kolejowych, peronów oraz ulic i placów. Słupy EOP mają w szczycie średnicę 150 mm i pogrubioną nasadę na skrzynkę bezpiecznikową oraz zintegrowaną ze słupem głowicę z możliwością mocowania jedno i wieloramiennego wysięgnika (zastępcza siła wierzchołkowa słupa EOP to 2,5 kN). Standardowym wyposażeniem słupa jest estetyczna osłona głowicy, oraz „wandaloodporna” kompozytowa osłona skrzynki bezpiecznikowo-złączeniowej z listwą zaciskową, do podłączenia linii kablowej 2x5x35 mm 2. Słupy EOP produkujemy w systemie zgodności 1 z betonu klasy C40/50 i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-4:2008. Posiadamy pełen asortyment najwyższej jakości osprzęt potrzebny do instalacji naszych słupów.

Strunobetonowe wirowane konstrukcje wsporcze typu ETG (i ETGw) to kolejny nasz flagowy produkt. Przeznaczone są do budowy sieci trakcji kolejowych, oraz tramwajowych, mocowanych na fundamentach zakończonych śrubami, z odpowiednio przyjętym standardem. Wyposażony on jest od dołu w stalową głowicę z czterema otworami montażowymi, rozmieszczonymi w odpowiednich rozstawach w zależności od rodzaju użytego fundamentu i funkcji słupa.

Wewnątrz słupa znajduje się otwór, który wykorzystano do przeprowadzenia przewodu uziemienia. W dolnej części przewód uziemiający jest połączony z głowicą. Słupy ETG wyposażone są w tuleje gwintowane M8 do montażu znaków regulacji osi toru.

Od 2006 roku jesteśmy producentem w pełni wyposażonych nasłupowych stacji transformatorowych, oraz stanowisk słupowych w dowolnej konfiguracji usytuowania, względem napowietrznej lub kablowej linii zasilającej NN i SN, oraz osprzętu do wywieszenia sieci trakcji elektrycznej na słupach ETG.

Nasze słupowe stacje transformatorowe uwzględniają zastosowanie nowych materiałów i urządzeń, oraz nowe wymogi zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi oraz osób postronnych. Podstawową dokumentacją wykonawczą stacji jest opracowanie wykonane przez ENERGOLINIA Poznań Sp. z o.o., które zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy PTPiREE. 

Naszym nowym produktem są wąskotrzonowe strunobetonowe słupy linii WN 110 kV, w wersji jedno i dwutorowej. Dedykowane są on dla modernizowanych i nowo budowanych linii napowietrznych. Sposób połączenia słupa z fundamentem daje możliwość szybkiego montażu, szczególnie na liniach modernizowanych, lub w pobliżu linii działających. Innowacyjne, ukryte połączenie poprzecznika ze słupem, będące rozwiązaniem opatentowanym, daje duże udogodnienia dla tej serii słupów: skrócony czas montażu, możliwość szybkiej wymiany poprzecznika, nawet po kilkudziesięciu latach eksploatacji, jak również daje możliwość wymiany poprzecznika na mocniejszy, celem powiększenia przekroju przewodów przemysłowych. Ponadto, niska masa zaprojektowanych poprzeczników, mała ilość elementów składowych, daje niższe niż dotąd koszty budowy. Maleją znacznie również koszty konserwacji, gdyż trzon strunobetonowy nie wymaga takich działań.

Zaletami naszych nowych słupów są: wąskie gabaryty konstrukcji, odporność na kradzież i dewastację, trudność wejścia na konstrukcję dla osób niepowołanych, możliwość stosowania w zastępstwie starych serii słupów np. SBO, S12, Sc185 czy B2.

Produkt ten jest owocem wielomiesięcznych prac doświadczonych projektantów, i realizacją ambitnych planów Zarządy Spółki „Strunobet-Migacz”. Rozwiązanie konstrukcyjne słupów powstało w ścisłej współpracy ze specjalistami z Energoprojekt – Kraków. 

W swojej ofercie posiadamy również maszty strunobetonowe, które oznaczają się wysokimi parametrami technicznymi, oraz walorami estetycznymi. Nowatorska technologia użyta do ich produkcji minimalizuje ilość widocznych połączeń, jak również znacząco wpływa na zwiększoną wytrzymałość, oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Spółka jest również producentem kontenerowych stacji transformatorowych, w monolitycznych obudowach żelbetowych. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na produkcję całej gamy stacji, od małogabarytowych typu KSZ, do wielkogabarytowych KSW, w technologii betonu samozagęszczalnego SCC o wytrzymałości powyżej C30/37. Produkcja obudów odbywa się bez użycia wibratorów, w szczelnych formach stalowych. Wykonane odlewy żelbetowe wykańczane są przez malowanie i nałożenie tynków zewnętrznych, zgodnie z życzeniami klientów. Następnie są wyposażane kompleksowo w urządzenia elektryczne z transformatorem włącznie.

Zdj 7. Stacja kontenerowa

W 2019 roku, wprowadziliśmy kolejny produkt do swojej oferty asortymentowej, są nim prefabrykowane pale fundamentowe, stosowane jako podstawa do mocowania stalowych lub strunobetonowych konstrukcji wsporczych do mocowania sieci trakcyjnej oraz tramwajowej. Fundamenty produkowane są w długościach od 2,5m do 5,0m. Poza fundamentami palowymi pod słupy trakcyjne firma Strunobet-Migacz produkuje także pale spełniające funkcje kotew odciągów sieci trakcyjnej. Instalację fundamentów poprzez „wbijanie” wykonuje się przy pomocy palownicy torowej lub torowo-drogowej. Wyrób posiada certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 2311–CPR–170 wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu.

W związku z tym, że zależy nam na stałym rozwoju firmy, nasi specjaliści stale pracują nad doskonaleniem naszych wyrobów, oraz wdrażaniu nowych technologii. Wysoka jakość naszych produktów, oraz profesjonalizm w zarządzaniu firmą, zostały docenione przez naszych klientów, partnerów i instytucje okołobiznesowe. Na produkty, firma posiada rekomendacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ponadto, w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, współpracujemy z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top