Technologie

Nowe rozszerzenia platformy sprzętowej Smart Grid SPRECON®- E-T3

Sprecher Automation wprowadza nowe rozwiązania dla automatyki stacyjnej oraz inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej. Platforma SPRECON-E-T3 Smart Grid wzbogaciła się o nowe funkcje i rozwiązania, znacznie usprawniające działanie sieci inteligentnych, takie jak prezentowany w tym artykule zaawansowany cyfrowy kierunkowy sygnalizator zwarć SPRECON-EDIR.

Rys. 1. Urządzenia SPRECON-E-T3 EDIR ze stanowiskiem lokalnym HMI SPRECON-E CP-2500

Sprecher Automation oferuje sprawdzoną, innowacyjną, doskonałą technologicznie, zaawansowaną platformę SPRECON o modułowej budowie, do automatyzacji i zabezpieczania urządzeń stacyjnych na wszystkich poziomach napięć. Oprócz tradycyjnych zastosowań w obszarze automatyki stacyjnej, zabezpieczeń, telemechaniki i systemów SCADA, Sprecher Automation dostarcza nowoczesne i zaawansowane rozwiązania automatyki dla stale rosnącego obszaru dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i stabilności obsługi sieci. Dotyczy to szczególnie rozwiązań automatyki dla rozdzielni i stacji transformatorowych (inteligentnych stacji energetycznych), sieci napowietrznych a także zarządzania zasilaniem od dostawców energii odnawialnej.

Rys. 2. SPRECON-EDIR jako samodzielne urządzenie w standardowej obudowie z panelem sterowania, zg. z IEC 61554 (S x W x G = 96 x 48 x 90 mm)

Obok sprawdzonego systemu sterowania i nadzoru, SPRECON to również następujące serie urządzeń:

  null
 • SPRECON-E-C: wielofunkcyjne urządzenia automatyki, telemechaniki, SSiN
 • SPRECON-E-P: zabezpieczenia i wielofunkcyjne urządzenia zabezpieczające ze sterownikiem pola
 • SPRECON-EDIR: wielofunkcyjny kierunkowy sygnalizator zwarć, z modułem kontroli pola i rejestracją zakłóceń
 • SPRECON-E-T3: kompaktowe moduły sterownicze, telemechanika do układów smart grid

Zaawansowany, w pełni cyfrowy sygnalizator zwarć SPRECON-EDIR znajduje zastosowanie zarówno w sieciach pracujących w układzie kompensacji prądu ziemnozwarciowego, jak też w sieciach z punktem zerowym uziemionym przez rezystor lub w sieciach izolowanych. EDIR wykorzystuje jednocześnie różne metody wykrywania kierunku zwarć, którym można nadać różne priorytety. Sygnalizator realizuje funkcje sygnalizacyjne, pomiarowe, statystyczne i sterowania umożliwiając przekazanie informacji o stanie nadzorowanych linii/kabli do systemu nadrzędnego lub telemechaniki. Można do tego wykorzystać protokół komunikacyjny i/lub obwody sygnalizacyjne. Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN o dowolnym napięciu, w polach z rozłącznikiem lub wyłącznikiem.

Rys. 3. Zasada konsekwentnego rozdzielenia funkcji sterownika, zabezpieczenia i sygnalizatora zwarć

Sygnalizator EDIR może być dostarczony jako urządzenie całkowicie autonomiczne, działające niezależnie lub jako karta rozszerzająca możliwości układu Smart Grid lub SHN (Self Healing Network) SPRECON-E-T3. W tym przypadku do komunikacji wykorzystywane są porty komunikacyjne i dowolny protokół stosowany w energetyce.

Rys. 4. Inteligentna stacja transformatorowa z automatyką SPRECON-E-T3 i kierunkową sygnalizacją zwarć SPRECON-EDIR

Wszystkie urządzenia SPRECON-EDIR wykorzystują od strony komunikacyjnej i sterowniczej  te same możliwości konfiguracyjne, które daje oprogramowanie SPRECON-E Designer. Funkcje dostępne jako kryterium wykrywania zakłócenia są dowolnie konfigurowalne co do czasów zadziałania, sygnalizacji i kasowania. Kasowanie może odbywać się automatycznie lub poprzez dowolną logikę, włącznie z kasowaniem z systemu nadrzędnego lub przycisku na panelach urządzenia czy rozdzielnicy. Funkcje wykrywania zakłócenia mogą pracować równolegle, a wybór, która funkcja ma pobudzić sygnalizację, jest dowolnie konfigurowalny. W zależności od różnych scenariuszy pracy rozdzielnicy, urządzenie samodzielnie lub zdalnie może przełączać banki nastaw. Sygnalizator można zaprogramować poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub poprzez pamięć USB z przygotowanymi nastawami. W ten sam sposób można wymienić firmware urządzenia, dodając nowe funkcje do urządzenia. Możliwe jest szybkie przygotowanie wszystkich nastaw na komputerze i późniejsze wgranie na obiekcie bez konieczności korzystania z komputera. EDIR ma wbudowany WEB serwer pozwalający na lokalne lub zdalne monitorowanie pracy urządzenia. Tak jak cała platforma urządzeń serii SPRECON, urządzenie umożliwia szyfrowanie interface’ów transmisyjnych, w tym sieciowych, jak i połączeń serwisowych. Dostęp poprzez WEB serwer jest zabezpieczony i szyfrowany, hasła i nazwy użytkowników przechowywane są w oprogramowaniu również w postaci zaszyfrowanej. Układ urządzeń EDIR jako element Smart Grid lub SHN ma zintegrowany firewall, wbudowany IPsec/Open-VPN, różne systemy szyfrowania danych np. AES128, AES192, AES256, Blowfish, DES, 3DES, Camellia, IDE, odporność na skanery portów, ping flood, TCP-Syn flood, weryfikacja poprzez OpenVAS. Możliwości sterownicze urządzenia można rozszerzać poprzez karty wejść/wyjść. Urządzenie pracuje wtedy nie tylko jako sygnalizator zwarć ale również jako sterownik pola rozdzielnicy.

Rys. 5. Przykład inteligentnej sieci z układem kierunkowej lokalizacji zwarć, izolowania zwarć i przywracania pracy systemu (FLISR)

W skład dostawy urządzenia wchodzą:

  null
 • przekładnik prądowy lub przetwornik niskosygnałowy sensor do mocowania na kablu sieci SN,
 • przekładnik napięciowy lub przetwornik niskosygnałowy sensor
 • jednostka główna EDIR w obudowie do montażu na szynie DIN lub do montażu zatablicowego,
 • sygnalizator świetlny do zamocowania w dowolnym miejscu, np. na zewnętrznej ścianie budynku, w miejscu dobrze widocznym.

Do każdego zestawu urządzeń można dołączyć dowolne rozszerzenie platformy SPRECON, czyli moduły komunikacyjne CI do komunikacji poprzez sieć GSM, terminal TETRA, panele sterownicze, moduły GPS do synchronizacji.

Dodatkową zaletą urządzenia jest jego rozmiar. Umożliwia on montaż na panelu/elewacji samego pola rozdzielnicy. Komunikacja z telemechaniką odbywa się za pomocą pojedynczego łącza komunikacyjnego lub magistrali. Dzięki modułom wejść/wyjść samego urządzenia EDIR nie ma konieczności instalacji kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych pomiędzy polem rozdzielnicy i telemechaniką, ponieważ wszystko można wpiąć lokalnie do urządzenia zainstalowanego w polu. Funkcje zabezpieczeniowe urządzenia EDIR są zbliżone do funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego pola SN. W związku z tym również pola wyłącznikowe mogą być wyposażone i obsługiwane przez urządzenie EDIR. Innowacyjne metody wykrywania zwarć podane są w tabeli nr 1. Funkcje ogólne zostały zebrane w tabeli nr 2.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top