Technologie

Nowa generacja urządzeń SPRECON®-E-P DS..6

Wielofunkcyjne urządzenie typu one-box.
Zabezpieczenie nadprądowe/ziemnozwarciowe zwłoczne ze sterownikiem pola i komunikacją PRP i HSR.

Sprecher Automation oferuje sprawdzoną, innowacyjną, doskonałą technologicznie, zaawansowaną platformę SPRECON o modułowej budowie, do automatyki i zabezpieczania urządzeń stacyjnych na wszystkich poziomach napięć. Do rodziny urządzeń SPRECON, oprócz systemu do wizualizacji procesów, należą również:

 • SPRECON-E-C: wielofunkcyjne urządzenia automatyki
 • SPRECON-E-P: zabezpieczenia i wielofunkcyjne urządzenia zabezpieczające i sterownicze
 • SPRECON-E-EDIR: kierunkowy sygnalizator zwarć
 • SPRECON-E-T3: kompaktowe moduły sterownicze

Seria SPRECON-E-P obejmuje m.in. zabezpieczenia, wielofunkcyjne zabezpieczenia ze sterownikami polowymi i koncentratory zabezpieczeń. Wszystkie urządzenia bazują na ujednoliconej, standardowej strukturze sprzętowej i programowej. Modułowe rozwiązania typu SPRECON-E-P posiadają większe możliwości zastosowania niż zabezpieczenia z funkcją sterowania, które mają ograniczoną ilość wejść/wyjść. Oprócz zapisu zdarzeń i wartości mierzonych mogą także sterować określona liczbą łączników. Dzięki modułowej budowie rozwiązania typu SPRECON-E-P mogą być rozbudowywane o różne funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i nadzoru systemów zasilania.

W urządzeniach SPRECON-E-P można oddzielić funkcje sterownicze i zabezpieczeniowe, dzięki czemu funkcje te mogą być użyte oddzielnie lub w powiązaniu ze sobą.
W zabezpieczeniach ze sterownikiem pola SPRECON-E-P DS funkcję głównego zabezpieczenia spełnia zabezpieczenie nadprądowe/ziemnozwarciowe. Seria składa się z urządzeń:

 • SPRECON-E-P DS..6-1 (Zabezpieczenia z funkcją sterowania wyłącznikiem)
 • SPRECON-E-P DS..6-2 (Zabezpieczenie z pełnym sterownikiem pola)

Nową generację tych wielofunkcyjnych urządzeń charakteryzują m.in.:

 • oddzielne modele danych,
 • możliwość stosowania oddzielnego firmware’u dla sterownika i zabezpieczenia,
 • możliwość stosowania oddzielnej konfiguracji dla sterownika i zabezpieczenia,
 • oddzielne hasła,
 • przy wymianie firmware’u lub przy zmianie nastaw nie jest wymagane powtórne testowanie funkcji zabezpieczeniowych,
 • rozbudowane funkcje sieciowe, szyfrowanie, cyber security, VPN, logowanie,
 • wbudowany WEB serwer,
 • nowe funkcje zabezpieczeniowe,
 • stos PLC do tworzenia nowych funkcji,
 • możliwość zastosowania dwóch zasilaczy,
 • możliwość zastosowania dwóch kart procesora,

karty do realizacji redundancji komunikacji w protokołach PRP (Parallel Redundancy Protocol) i HSR (High-availability Seamless Redundancy).

Zakres funkcji

Ze względu na dużą funkcjonalność oraz optymalizację wykonania, urządzenia te umożliwiają realizację skomplikowanych funkcji z uwzględnieniem efektu ekonomicznego, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej niezawodności. W nowej wersji można zastosować dużą obudowę, która ma aż 15 wolnych slotów na karty wejść/wyjść. Umożliwia to rozbudowę sterownika z zabezpieczeniem do bardzo dużych aplikacji, np. 120 wejść sygnalizacyjnych i 80 sterowań. Dodatkowo, zabezpieczenie może być wyposażone w karty do odczytu temperatur lub karty z wejściami 0(4)-20mA.

Rys. 1. Zobrazowanie rozdzielenia funkcji zabezpieczenia i sterownika

Rys. 1. Zobrazowanie rozdzielenia funkcji zabezpieczenia i sterownika

Zastosowanie

W związku z dużym zakresem zastosowanych funkcji zabezpieczeniowych i sterowniczych, SPRECON-E-P DS..6 może być wykorzystywany do wielu różnych aplikacji. Może być zatem zastosowany we wszystkich rodzajach i typach pól jako zabezpieczenie podstawowe dla rozdzielni średniego napięcia i jako rezerwowe dla pól 110/220/400kV. W prostszych wykonaniach jako zabezpieczenie w rozdzielnicach przemysłowych. Rozmiar urządzenia odnośnie wejść/wyjść można dopasować w zależności od wymagań klienta. Zaimplementowane funkcje zabezpieczeń pozwalają na selektywną ochronę linii energetycznych zasilanych jedno i dwustronnie (napowietrznych i kablowych), transformatorów, pól pomiaru napięcia i silników, dla wszystkich sposobów uziemienia punktu gwiazdowego. Funkcje uzupełnia zabezpieczenie silnika. W urządzeniach zastosowano najnowsze technologie, które chronią funkcje przed wzajemnym oddziaływaniem i zapewniają niezależność wykonywania poszczególnych zadań. Urządzenia serii SPRECON-E-P są urządzeniami wieloprocesorowymi, w których zadania są podzielone. Konstrukcja umożliwia awaryjne zadziałanie zabezpieczenia nawet w przypadku uszkodzenia głównego procesora.

Konfiguracja

Obsługa i konfiguracja urządzeń są bardzo proste przede wszystkim dzięki możliwości wprowadzania poszczególnych funkcji osobno. Zależnie od zastosowanej aplikacji możliwe są: oddzielna konfiguracja funkcji sterowniczych i zabezpieczeniowych, rozbudowa i modyfikacje istniejących nastaw czy grupowanie, ukrywanie i aktywowanie poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych i sterowniczych. Konfiguracje wszystkich pól są przechowywane w bazie danych według typu. Dzięki temu mogą być kopiowane i używane ponownie, a także w prosty sposób edytowane,
co znacznie ułatwia konfigurację dużych systemów.

Rys. 2. Dostępne rodzaje kaset i paneli sterowniczych zabezpieczenia SPRECON-E-P DS

Rys. 2. Dostępne rodzaje kaset i paneli sterowniczych zabezpieczenia SPRECON-E-P DS

Sterowanie i obsługa

W celu spełnienia wymogów sprawnej obsługi urządzeń, wszystkie operacje mogą być wykonane poprzez odłączany panel HMI. Ponadto, konfiguracja zabezpieczeń może być przeprowadzana lokalnie, jak również poprzez oprogramowanie konfiguracyjne “COMM3“.
Pełnograficzny kolorowy wyświetlacz LCD obrazuje niezbędne informacje o zabezpieczanym obiekcie i sterowanych urządzeniach. Dodatkowo, dowolnie konfigurowalne 24 diody LED umożliwiają wizualizację i sygnalizację zdarzeń i alarmów. Do wyboru mamy 10 ekranów LCD dowolnie programowalnych, ekrany diagnostyczne, ekran z listą zdarzeń, oddzielny ekran z listą alarmów oraz wbudowaną pomoc graficzną. Każdy sygnał może być dowolnie zdefiniowany przez użytkownika.
Wydzielone przyciski funkcyjne służą do łatwej obsługi i sterowań, dając również dostęp do wielostronicowego menu. Pozwalają na łatwą konfigurację funkcji zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Rys. 3. Nowy moduł komunikacyjny realizujący komunikację w protokołach PRP i HSR (porty światłowodowe i elektryczne)

Rys. 3. Nowy moduł komunikacyjny realizujący komunikację w protokołach PRP i HSR (porty światłowodowe i elektryczne)

Rys. 4. Przykładowy ekran z edytorem PLC

Rys. 4. Przykładowy ekran z edytorem PLC

WYMIARY I WAGA

 • wymiary: 131/212/436 x 176 x 257 mm (SxWxG) z łączami
 • waga: < 6 kg

FUNKCJE PODSTAWOWE

 • zdalna/lokalna obsługa i konfiguracja
 • synchronizacja czasu poprzez DCF77, GPS, NTP, system stacyjny lub zdalne centrum nadzoru

KOMUNIKACJA

 • IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850, MODBUS RTU, DNP3.0
 • RS232, RS422/485, porty OPTO, 10/100BASE-Tx, 100 BASE-Fx
 • dwa dodatkowe interfejsy optyczne Ethernet’owe dla redundantnego ringu optycznego
 • połączenie modemowe
 • łącze bezprzewodowe poprzez modem GSM
 • urządzenie umożliwia odczyt poprzez wbudowane porty innych urządzeń zainstalowanych w polu, np. IEC60870-5-103 czy Modbus RTU oraz konwersję do protokołu stacyjnego, np. IEC61850
 • wydzielone łącza inżynierskie – możliwe na każdym porcie

DODATKOWE FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

 • definiowane kryteria rozruchowe
 • preferencja fazowa przy podwójnych zwarciach doziemnych
 • możliwość modelowania sygnału sterowania
 • oddzielenie nastaw zabezpieczeniowych od sterowniczych i kontrolnych
 • prosty wybór prądu przekładnika (1/5 A) poprzez wymienne zaciski
 • sterowanie i konfiguracja poprzez panel sterowniczy lub komputer PC, lokalnie lub zdalnie

FUNKCJE STEROWNICZE

 • sterowanie, odwzorowanie i monitoring łączników pola oraz innych urządzeń wchodzących w skład pola
 • przekaźniki sterujące o zwiększonej obciążalności
 • sterowanie obwodami wykonawczymi bezpośrednio lub SBO (wybór i potwierdzenie przed sterowaniem)
 • sterowanie przełącznikiem zaczepów lub cewką Petersena
 • konfigurowalne funkcje automatyk
 • konfigurowalne logiki i edytor PLC
 • blokady stacyjne i polowe, również GOOSE
 • grupowanie i blokowanie sygnałów na podstawie dowolnych wielkości pomiarowych i binarnych
 • monitorowanie granic pomiarowych
 • kalkulowanie wielkości zadanych, liczniki operacji
 • kalkulowanie wielkości średnich, maksymalnych
 • konfigurowalny tryb transmisji mierzonych wielkości
 • rejestracja mierzonych wielkości
 • kalkulacja czasu sterowań, zliczanie liczby sterowań
 • rejestracja zdarzeń, rejestracja zakłóceń

FUNKCJE STEROWNICZE

 • wbudowany web serwer
 • szyfrowanie danych
 • możliwość stosowania dwóch zasilaczy
 • możliwość stosowania dużych obudów i podwójnych kart procesora
 • redundancja sieciowa
 • stos PLC do tworzenia własnych automatyk
 • predefiniowane konfiguracje

Sprecher Automation

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top