Technologie

Monitorowanie i optymalizacja zużycia mediów w przedsiębiorstwie

W obliczu rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i innych mediów przedsiębiorcy szukają dziś nowych źródeł oszczędności, które umożliwią optymalizację procesów oraz zachowanie konkurencyjności rynkowej. Ponadto, obowiązująca od roku ustawa o efektywności energetycznej narzuca wszystkim dużym firmom operującym na terenie Polski obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego.

Zdj. 1. Monitoring krytycznych parametrów procesu

Gdzie szukać wsparcia? Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów prowadzenia produkcji okazuje się świadome gospodarowanie zasobami. Kompleksową pomoc w przygotowaniach oraz bieżącą analizę zużycia oferuje nowoczesny monitoring mediów firmy uesa Polska Sp. z o. o. Wdrożenie systemu zaleca się dziś wszystkim przedsiębiorstwom produkcyjnym, które chcą podejmować świadome decyzje dotyczące ich poboru i zużycia. Na czym to polega i jakie korzyści oferuje?

System monitoringu mediów – efektywne zarządzanie zużyciem

Nowoczesne rozwiązania automatyki przemysłowej pozwalają dziś na monitorowanie wszystkich mediów wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym oraz efektywne planowanie i rozliczanie ich poboru. Jeden, spójny system zbiera, analizuje oraz przechowuje informacje o dowolnym parametrze istotnym z perspektywy zużycia. Nadzorem można objąć energię elektryczną i cieplną, wentylację, klimatyzację, wodę technologiczną i użytkową, gaz lub inne paliwa, ścieki, sprężone powietrze, parę oraz pozostałe instalacje produkcyjne. Na tej podstawie łatwo zweryfikować, jaki wpływ na procesy mają poszczególne parametry oraz czy wprowadzenie przemyślanych zmian organizacyjnych pozwoli nam na większe oszczędności.

Zdj. 2. System raportowania

Nieprzewidzianych kosztów pozwala też uniknąć system wczesnego ostrzegania o potencjalnych usterkach lub anomaliach. Przedsiębiorca otrzymuje np. wiarygodny komunikat o zwiększonym, odbiegającym od normy zużyciu energii oraz urządzeniach, które nie pracują optymalnie. Weryfikacja poprawności działania poszczególnych instalacji pozwala uniknąć przestojów w produkcji i wyeliminować poważniejsze usterki z wyprzedzeniem. Jednocześnie znacznie lepiej poznajemy swój zakład. Wiedza o tym, gdzie najczęściej występują błędy, w jaki sposób zużywamy energię oraz jak szybko powstają poszczególne produkty umożliwia sprawną i opartą na danych modernizację procesów oraz tak istotną poprawę efektywności ekonomicznej.

Niezależność ekonomiczna i techniczna

Konstrukcja systemu do pomiaru zużycia mediów opiera się na wcześniej przygotowanym scenariuszu odwzorowującym przepływ energii w zakładzie – od głównego zasilania, poprzez podrozdzielnice, aż do samych odbiorników. Pozwala to na bardzo dokładne pomiary danych i śledzenie w ten sposób miejsc generowania kosztow, a nawet – na diagnozowanie awarii. Doświadczenia branżowe pokazują, że największe korzyści osiąga się wtedy, kiedy system nie posiada żadnych zbędnych funkcjonalności. Nie oznacza to jednak, że raz przygotowany scenariusz nie będzie mógł ulegać dalszym modyfikacjom. Zaczynając już od dwóch punktów pomiarowych, w dowolnym momencie można rozbudować go o kolejne, reagując tym samym na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa.

Elastyczność w zakresie rozwijania oprogramowania nie powinna jednak odbywać się kosztem uzależnienia od jednego, konkretnego wykonawcy. Zachowanie kontroli nad systemami automatyki przemysłowej, które zostały oparte o autorskie rozwiązania, może się okazać bardzo trudne. Zmiana serwisanta urządzeń automatyki na jakimkolwiek etapie będzie wymagać obszernej wiedzy o produkcie. Czasami, ze względu na ograniczenia nałożone na licencję, jest to wręcz niemożliwe. W uesa Polska Sp. z o. o. wiemy, jak dalekie może mieć to konsekwencje, dlatego tworzymy rozwiązania, które dają przedsiębiorstwom swobodę wyboru operatora. Korzystamy z ogólnodostępnego oprogramowania oraz rozwiązań światowych liderów na rynku, gwarantując tym samym niezależność, elastyczność i powszechne wsparcie techniczne. Ponieważ wszyscy nasi klienci otrzymują dostęp do kodów źródłowych i haseł, w razie potrzeby mogą uzyskać wsparcie od dowolnego integratora.

Ile trwa wdrożenie systemu do pomiaru mediów?

Ponieważ budowanie aplikacji opiera się na gotowych modułach, wdrożenie niewielkiego systemu przebiega szybko – od kilku do kilkunastu tygodni. Większe systemy, wymagające opracowania bardziej szczegółowych i rozbudowanych scenariuszy, potrzebują od dwóch do sześciu miesięcy dla pełnego wdrożenia. W przypadku dużych zakładów przemysłowych, gdzie konieczna jest stała i regularna rozbudowa systemu, jego obsługa trwa latami. To duża zaleta wynikająca ze wspomnianej już elastyczności – za każdym razem, kiedy pojawia się pytanie „dlaczego”, stawiane są tezy i pod nie tworzone są kolejne scenariusze do weryfikacji. Świadomi przedsiębiorcy, którzy rzetelnie korzystają z aplikacji do monitorowania systemu, są w stanie wprowadzać w ten sposób istotne ulepszenia na każdym etapie rozbudowy swojej działalności.

Czy to oznacza, że biegła znajomość konstrukcji i obsługi systemu do pomiaru mediów jest niezbędna? Nie, ponieważ duże wsparcie w tym zakresie oferują specjaliści firmy uesa Polska Sp. z o. o. Są oni do dyspozycji na każdym etapie: od analizy przepływu mediów i przygotowania scenariuszy, przez stworzenie oprogramowania i jego wdrożenia, po szkolenie z jego obsługi i wskazanie dalszych możliwości rozwoju.

Inwestycja, która się zwraca

System do monitoringu mediów ma wiele zalet, ale z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw tą najważniejszą jest po prostu oszczędność. Zgromadzone dane pozwalają zrozumieć, jak przepływa energia elektryczna (gaz, ciepło, etc.), gdzie traci się jej najwięcej i w jakich miejscach możliwe jest przeprowadzenie optymalizacji. To także doskonałe narzędzie do diagnozowania awarii i problemów zanim jeszcze się pojawią – tej zalety nie jest w stanie przecenić żaden właściciel zakładu produkcyjnego. Uniknięcie przestojów na produkcji to często oszczędności rzędu setek tysięcy złotych.

Przede wszystkim jednak system do monitoringu mediów generuje dane, a to właśnie dane są podstawą do podejmowania świadomych decyzji i wyeliminowania nieskutecznych działań opartych na domysłach. Dlatego warto zacząć zbierać je jak najszybciej.

UESA

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top