Technologie

Modernizacja ciepłownictwa na przykładzie PEC Radzyń Podlaski

Polski sektor ciepłowniczy, wciąż w około siedemdziesięciu procentach uzależniony jest od spalania węgla. Dlatego też nieustannie poszukuje rozwiązań na obniżenie emisyjności, a tym samym – obniżenie rygorów nakładanych w ramach polityki klimatycznej.

Ciepłownie w Polsce dokładają wszelkich starań, aby w możliwie największym stopniu ograniczać negatywne oddziaływanie na otaczające nas wszystkich środowisko naturalne. Z drugiej strony dążą do tego aby ograniczać koszty energii, które muszą ponosić jej odbiorcy. Tym samym starają się zwiększać efektywności energetyczną swoich przedsiębiorstw. Coraz częściej podejmują decyzję o modernizacji ciepłowni, inwestując w instalacje jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem. Choć gaz jest paliwem kopalnym – cechuje się jednak mniejszą emisyjnością niż węgiel stanowiąc dla niego dobrą alternatywę w dobie transformacji energetycznej kraju.

I tak w ramach modernizacji istniejącego systemu ciepłownictwa w Radzyniu Podlaskim powstała nowa elektrociepłownia gazowa. Jej celem było zwiększenie efektywności energetycznej ciepłowni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, poddziałanie 1.6.1.  Inwestycja została sfinansowana z dotacji Unii Europejskij w kwocie 3,517 mln złotych oraz długoterminowej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na kwotę 3,811 mln złotych. Pozwoliło to stosunkowo niewielkim kosztem dla inwestora, wybudować instalację kogeneracyjną, która na pewno przyniesie pozytywny efekt w postaci czystego powietrza w regionie.

W 2020 w procesie procedury przetargowej Eneria Sp. z o.o. otrzymała najwięcej punktów jako wykonawca i podjęła się kompleksowej realizacji w/w projektu. Spółka z ponad 25 letnim doświadczaniem na rynku, w tym ponad 10 letnim w realizacji układów skojarzonych dla ciepłowni i elektrociepłowni. Od dawna podejmuje współpracę z różnymi ciepłowniami na terenie całej Polski na drodze do ich gazowej transformacji. I tak prace wykonawcze firma rozpoczęła już w drugiej połowie 2020 roku. Począwszy od projektu, budowy obiektu aż po transport i instalację kompletnego układu kogeneracyjnego.

W kwietniu 2022 roku nastąpił odbiór końcowy i przekazanie obiektu do eksploatacji. Eneria zainstalowała na obiekcie dwa silniki kogeneracyjne Caterpillar CG132B-12 zasilane gazem, o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWe i 1,51 MWth mocy cieplnej. Instalacja jest przygotowana do produkcji energii elektrycznej w ilości około 7880 MWh/rok oraz energii cieplnej w ilości około 39000 GJ/rok, co stanowi około 27% obecnej produkcji przedsiębiorstwa. Przedstawiciele elektrociepłowni przewidują, iż 10% produkcji energii spółka wykorzystywać będzie na własne potrzeby, natomiast 90% będzie sprzedawana do sieci energetycznych, co dodatkowo będzie generować przychód dla PEC Radzyń.

Należy podkreślić, że produkcja energii cieplnej z kogeneracji odbywać się będzie poza sezonem grzewczym. Elektrociepłownia dostarczać będzie energię do ogrzania wody użytkowej. W konsekwencji, nie będzie więc potrzeby uruchamiania kotłów węglowych w okresie letnim, co wpłynie dodatnio na czystość powietrza w Radzyniu Podlaskim.

Dzięki modernizacji i zastosowaniu rozwiązania kogeneracyjnego firmy CATERPILLAR zmniejszy się zużycie miału węglowego o około 2000 ton/rok, a tym samym zmniejszy się emisja śladu węglowego do atmosfery. Powstała instalacja o sprawności całkowitej około 92% jest początkiem drogi do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo systemu, który będzie pozyskiwać ponad 50% ciepła z kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Posiadanie takiego systemu otwiera drogę do pozyskiwania dalszych środków unijnych na kolejne modernizację ciepłowni oraz sieci ciepłowniczych.

Eneria

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top