Technologie

Modernizacja agregatów wirówkowych to sposób na podwyższenie efektywności uzdatniania olejów turbinowych i transformatorowych*

Alfa Laval jest czołowym dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich na świecie. Dążąc do realizowania wymagań stawianych przez sektor energetyczny łączy najbardziej zaawansowane technologie dostępne na rynku z wyjątkowym doświadczeniem i znajomością branży. Dostarczane rozwiązania zwiększają efektywność pracy elektrowni i elektrociepłowni, a jednocześnie pomagają osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne

Zdj. 1. Wyremontowany moduł – z nową wirówką Alfa Laval, typ MMB 305

Jednym z przykładowych rozwiązań są remonty kapitalne agregatów wirówkowych oleju turbinowego i transformatorowego. Moduły te od wielu lat są wykorzystywane w elektrowniach i elektrociepłowniach do utrzymania wymaganej normą ISO 4406 klasy czystości oleju oraz minimalizacji zawartości wody związanej i niezwiązanej. 

Zdj. 2. Moduł AW 1700 – widok z tyłu

Wszelkie prace remontowe są wykonywane w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Wirówek i Dekanterów w Łodzi, przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, w technologii zatwierdzonej i stosowanej przez Alfa Laval oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Mogą one obejmować: wymianę wirówki w agregacie, wykonanie nowej szafy wraz z automatyką czy wymianę pomp. 

Modernizacja agregatów wirówkowych

Wymiana wirówki w agregacie – ze względu na ograniczoną dostępność części zamiennych do wirówek i pomp w agregatach starego typu i konieczność ich specjalnego dorabiania, co znacznie podwyższa koszty oraz wydłuża czas remontu, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, okazuje się wymiana wirówki starego typu (np. produkcji WSK, typ MB w agregatach AW1700) na wykonaną w nowoczesnej technologii i wysokosprawną jednostkę Alfa Laval model MMB305S-11.

Wymiana szafy i automatyki – wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń technologicznych (praca bezobsługowa).

Wymiana pompy zasilającej oleju na pompę śrubową nowej generacji – ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Wymiana pompy próżniowej na pompę o większej wydajności dla powietrza i pary wodnej – po odseparowaniu wody niezwiązanej w wirówce w drugim stopniu moduł próżniowy pozwala na efektywne odgazowanie oleju przez utrzymanie wysokiej próżni i odprowadzenie pary wodnej do 2 kg/h.  

Efekty przeprowadzonych prac remontowych

W rezultacie przeprowadzonych prac, wyremontowany  agregat będzie umożliwiał:

  • Efektywne uzdatnianie oleju
  • Uzyskanie stałej sprawność zespołu podczas jednoczesnego usuwania ciał stałych oraz wody
  • Eliminację stosowania filtracji wstępnej (brak konieczności wymiany wkładów)
  • Uzyskanie klasy czystości 16/13 wg normy ISO 4406
  • Uzyskanie dużej wydajności separacji wody przy dużej jej zawartości (nie możliwe dla filtracji bocznikowej)
  • Ograniczenie zużycia współpracujących elementów maszyn oraz ryzyka nieprawidłowej pracy maszyn i urządzeń wykorzystujących uzdatniany olej. 

Odpowiednim doborem rozmiaru talerzyków, które są dostarczane w komplecie z wirówką można balansować między jakością separacji a wydajnością odciągania wody z oleju (wielkości dobierane w zależności od aktualnych potrzeb wg. nomogramu doboru talerza sekcyjnego lub na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych użytkownika). Standardowo wirówka z wstawionym fabrycznie talerzykiem gwarantuje separację niezwiązanej wody do poziomu 50-70 ppm (0,007%) jej zawartości w oleju. Wynik ten wydaje się bardzo korzystny w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego w energetyce poziomu 300 ppm (0,03%) i jednocześnie spełnia wymagania klientów w energetyce 100 ppm (0,01%). Wirówka zapewnia separację 90% cząstek stałych poniżej 5 mikronów i 70% poniżej 3 mikronów.

Zdj. 3. Wirówka MMB 305

Dla modelu MMB305S-11 wydajność oczyszczania wynosi 4 m3/h (wydajność zespołu powinna być określona przy założeniu, że w ciągu 1 h oczyszczane jest 10% całkowitego wsadu oleju).

Przykładowy zakres prac remontowych dla agregatu wirówkowego oleju turbinowego.
Wymiana separatora (wirówki Alfa Laval) na model MMB305S-11 (wydajność do 4 t/h).
Wymiana pompy zasilającej na śrubową pompę
Wymiana pompy próżniowej na pompę o większej wydajności dla powietrza i pary wodnej. 
Przegląd i regeneracja podgrzewacza elektrycznego.
Przegląd i regeneracja zbiornika ściekowego.
Przegląd i regeneracja zbiornika próżniowego.
Wymiana układu sterowania (dostosowanie wirówki do pracy automatycznej).
Malowanie konstrukcji.
Rozruch i kontrola drgań agregatu wirówkowego w miejscu zainstalowania.

Oczyszczanie oleju transformatorowego

Moduł przeznaczony do tego celu zostanie wyposażony w układ próżniowy, umożliwiający dodatkowo odgazowanie oleju.
Wirówka ustawiona w funkcji puryfikatora pozwoli zmniejszyć zawartość wody niezwiązanej w oleju po przejściu przez samą wirówkę do ok. 10 ppm. Zastosowanie dodatkowej obróbki próżniowej oleju w celu odparowania wody związanej, w próżni wytworzonej przez pompę, o wydajności odciągania pary wodnej 1900 g/h i powietrza 60 m3/h i próżni 0,3 mbar pozwoli uzyskać wymaganą klasę oleju.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dostosowaniem pracujących agregatów wirówkowych do nowych standardów pracy i uzyskaniem lepszych rezultatów, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Alfa Laval w Łodzi.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
Autoryzowane Centrum Serwisowe
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78 n

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top