Technologie

Mobilne stacje transformatorowe do zadań specjalnych – nowatorskie rozwiązania lubelskiego Elektromontażu

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. od ponad 65 lat specjalizuje się m.in. w produkcji kontenerowych stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN i nN. Lubelski Elektromontaż był też prekursorem na polskim rynku prefabrykowanych małogabarytowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej, wprowadzając w 1994 r. do produkcji pierwszą polską stację tego typu – była to stacja STLmb (Stacja Transformatorowa Lubelska małogabarytowa betonowa).

Stacja transformatorowa typu STLm-mobile.

Obecnie ta lubelska firma oferuje szeroką gamę stacji kontenerowych zarówno w obudowie betonowej, jak też metalowej – z obsługą zewnętrzną oraz z wewnętrznym korytarzem obsługi, ale nadal poszukuje coraz to nowszych rozwiązań, które będą spełniały potrzeby rynku, a zwłaszcza energetyki zawodowej. Jednym z ostatnich takich rozwiązań jest mobilna stacja transformatorowa typu STLm-mobile, której pierwsze egzemplarze trafiły już do Klientów i z powodzeniem spełniają swoją rolę.

Stacje tego typu posiadają „lekką” konstrukcję metalową zabudowaną na podwoziu jezdnym, przystosowaną do ciągnięcia za pojazdem. Masa takiej stacji w pierwotnej wersji nie przekraczała 3,5t łącznie z transformatorem o mocy do 400 kVA, lecz obecnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma zaprojektowała i wykonała rozwiązania na większe moce transformatorów (do 630 kVA) w których masę stacji można zwiększyć do ok. 4,8t. Głównym przeznaczeniem tego typu stacji jest zasilanie odbiorców nN w przypadkach:

  • awarii stacji transformatorowej stacjonarnej,
  • konieczności zasilania odbiorników przemieszczalnych – np. przy budowie dróg itp.,
  • konieczności tymczasowego zasilania na placach budowy,
  • potrzeby szybkiego zapewnienia zasilania z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego.

Przewoźna stacja transformatorowa STLm-mobile umożliwia zatem m.in. tymczasowe zasilenie odbiorców, gdy istniejąca sieć ulega uszkodzeniu bądź wymaga wyłączenia do prac eksploatacyjnych. Rozwiązanie takie zdecydowanie skraca przerwy w dostawach energii, zwłaszcza przy podłączeniu do stacji agregatu prądotwórczego dużej mocy, co umożliwia również prowadzenie prac planowych na odgałęzieniach i magistralach sieci SN bez przerw w dostawach energii do odbiorców. Istotnie wpływa to wówczas na obniżenie wskaźnika SAIDI oraz znacznie ogranicza koszty tego typu operacji. Stacja STLm-mobile może być zatem wykorzystywana w bardzo uniwersalny i nowatorski sposób, jako:

  • zasilanie odbiorców po stronie nN przy zasileniu stacji z linii SN,
  • złącze SN z wykorzystaniem tylko rozdzielnicy SN,
  • zasilanie odbiorców nN z agregatu prądotwórczego z wykorzystaniem tylko rozdzielnicy nN,
  • stacja podwyższająca napięcie, która zasilana jest po stronie nN z agregatu prądotwórczego, a następnie zasila odbiorców po stronie SN (w tym opcjonalnie w sposób bezprzerwowy przy zastosowaniu synchronizacji z siecią główną).

Ostatni z przytoczonych powyżej  wariantów zasługuje na szczególną uwagę, gdyż nowatorskim rozwiązaniem jest tu zasilanie dużej liczby odbiorców na poziomie średniego napięcia – kilka stacji transformatorowych zasilanych poprzez odgałęzienie lub część wydzielonej magistrali SN. W proponowanym rozwiązaniu może być zastosowane np. zabezpieczenie polowe Mupasz 902E współpracujące z sensorami napięciowymi (przy zastosowaniu większego podwozia możliwe jest zastosowanie alternatywnie klasycznych przekładników napięciowych) oraz sensorami prądowymi montowanymi na kablu, co pozwala na zebranie informacji o prądach fazowych i napięciach fazowych, zaś prąd Io oraz napięcie Uo otrzymujemy obliczeniowo (analiza w zabezpieczeniu). Opcjonalnie można zastosować przekładnik Ferrantiego w celu precyzyjnego określenia prądu Io.

Tego typu rozwiązanie jest z powodzeniem wykorzystywane przez PGE Dystrybucja przy pracach planowych na sieciach SN.  Z sukcesem zostało też przetestowane przez ENERGA OPERATOR Oddział w Kaliszu podczas wymiany rozłącznika SN na linii napowietrznej, gdzie testowaną stacją mobilną STLm-mobile i jednym agregatem prądotwórczym o mocy 400kVA zasilonych zostało po stronie SN – 5 słupowych stacji transformatorowych, wykorzystując przy tym tylko ok. 50% mocy zastosowanego agregatu.

Z uwagi na fakt, że praktycznie za każdym razem wyposażenie i funkcjonalność stacji jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, stacje te nie są poddawane procesowi certyfikacji, gdyż każdy wyrób tego typu jest w gruncie rzeczy inny, tj. „szyty na miarę”, w związku z czym nie ma możliwości wytypowania do certyfikacji jednego „przedstawiciela” tej grupy produktów.

Przykładowo stacja taka może być wyposażona w dwu lub trzypolową rozdzielnicę SN w izolacji stało-powietrznej (1-2 pola liniowe z rozłącznikami i 1 pole transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym) oraz w modułową rozdzielnicę nN z rozłącznikami listwowymi – rozłącznik główny 630 A + 9 odpływów (w tym rozłącznik do podpięcia agregatu prądotwórczego), ale też po stronie SN mogą być zastosowane dwu-lub trzy-polowe rozdzielnice kompaktowe z różnym wyposażeniem (rozłączniki, wyłączniki, pomiar energii), reklozery (firmy Tavrida), dodatkowe przedziały przyłączowe, w których z kolei można np. zabudować przekładniki lub sensory napięciowe, czy też wieszaki do nawinięcia na nich kabli silikonowych, które są lżejsze od typowych kabli energetycznych.

Dysponując samochodem z HDS-em – alternatywnym rozwiązaniem będzie wykonanie tego typu stacji na płozach, którą to stację w prosty i wygodny sposób można przetransportować i postawić w miejscu instalacji, zachowując przy tym opisane walory i funkcjonalność stacji mobilnej. Kilka przykładowych wariantów wykonania stacji STLm-mobile pokazano na poniższych fotografiach.

Kilka przykładowych wariantów wykonania stacji STLm-mobile.
Kilka przykładowych wariantów wyposażenia stacji STLm-mobile po stronie SN (w tym rozdzielnice RSL i XIRIA xGear produkcji Elektromontażu-Lublin).

Częstym rozwiązaniem i dobrą praktyką z uwagi na ochronę środowiska, jest stosowanie ekologicznych rozdzielnic typu XIRIA xGear,  których produkcję w Polsce uruchomił Elektromontaż-Lublin na bazie licencji uzyskanej od firmy Eaton. Jest to trzecia taka licencja na świecie i jedyna w Polsce. Stacje STLm-mobile są stosunkowo nowym produktem lubelskiego Elektromontażu, a już zyskały spore uznanie energetyki zawodowej przekładające się na rosnącą ich sprzedaż. Stacje te wzbudzają też zainteresowanie ze względu na duże możliwości modyfikacji ich wyposażenia i funkcjonalności, jak również z uwagi na aspekt organizacyjno-ekonomiczny (mniejsza ilość agregatów prądotwórczych i brygad monterów w przypadku prac planowych na sieci SN). Ich walory użytkowe zostały również pozytywnie ocenione podczas konkursów odbywających się na najważniejszych w naszym kraju imprezach targowych branży energetycznej. Mobilna stacja transformatorowa typu STLm-mobile z funkcją zasilania wyspowej linii SN zdobyła Brązowy Medal Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB oraz otrzymała Wyróżnienie w kategorii Produkt Roku na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS.

Stacja STLm-mobile nagrodzona medalem targów ENERGETAB.

Produkowane przez Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. mobilne stacje transformatorowe typu STLm-mobile zostały zaprojektowane i są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2014 i każdorazowo przed dostarczeniem ich Zamawiającemu są badane przez wewnętrzną Kontrolę Jakości. Badania te są potwierdzane stosownymi Świadectwami Odbioru wystawianymi przez Producenta.

Paweł Durka
Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top