Technologie

Kompensacja mocy biernej w rozdzielnicach nn SIVACON S8

Firma TAURUS-TECHNIC znana i kojarzona na rynku polskim z produkcji wysokiej jakości kompletnych systemów kompensacji mocy biernej nn/SN współpracuje od wielu lat z firmą SIEMENS jako licencjonowany partner, integrator rozdzielnic SIVACON 8PT i S8. Firma TAURUS-TECHNIC w produkowanych przez siebie rozdzielnicach SIVACON implementuje również swoje producenckie rozwiązania z zakresu kompensacji mocy biernej niskiego napięcia, co sprawia, że oferta firmy jest kompletna i spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Rys. 1. Rozdzielnica SIVACON S8 wyposażona w baterię kondensatorów typu BKD95. Prod. TAURUS-TECHNIC.

Rys. 1. Rozdzielnica SIVACON S8 wyposażona w baterię kondensatorów typu BKD95. Prod. TAURUS-TECHNIC.

Zgodnie z koncepcją Siemens, licencjonowany SIVACON Technology Partner, jakim jest firma TAURUS-TECHNIC dysponuje wyspecjalizowaną kadrą inżynierską i techniczną z wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami. Czynniki te pozwalają szybko i pewnie zaproponować i zrealizować najbardziej optymalne rozwiązania dla najbardziej zaawansowanych nawet bardzo skomplikowanych systemów rozdzielczych.

System SIVACON w połączeniu z kompensacją firmy TAURUS-TECHNIC (Rys.1) to rozdzielnice spełniające wymagania najnowszych norm (PN-EN 61439-1/2 i IEC 61641). Dzięki weryfikacji konstrukcji przez testy (w przeszłości nazywano to pełnymi badaniami typu TTA), każda rozdzielnica jest w pełni bezpieczna dla obsługi, zainstalowanych urządzeń oraz niezawodna. Zastosowane rozwiązania są również przygotowane na narażenia, jakie mogą wystąpić w sytuacjach awaryjnych. Każde pole wykonane jest ze standaryzowanych modułów, wykonanych ściśle wg dokumentacji fabrycznej SIEMENS i TAURUS-TECHNIC. Taka filozofia unifikacji wyrobów zapewnia użytkownikowi maksimum trwałości i bezpieczeństwa obsługi, co potwierdzone jest stosownymi badaniami, dla których system SIVACON i baterie firmy TAURUS posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Dodatkowo modułowe rozwiązania pozwalają użytkownikowi w późniejszym etapie eksploatacji na łatwą modyfikację związaną z rozbudową lub przebudową rozdzielnic oraz baterii bez ponoszenia dużych kosztów.

TAURUS-TECHNIC z racji swojego bogatego, ponad 20 – letniego doświadczenia oraz dużej wiedzy technicznej z zakresu budowy kompletnych systemów rozdzielczych wraz z odpowiednio dobraną i wykonaną kompensacją mocy biernej we wszystkich gałęziach gospodarki (począwszy od przemysłu poprzez budynki użyteczności publicznej) oferuje swoim Klientom wsparcie techniczne w postaci pomiarów, analizy oraz doboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla indywidualnych potrzeb Klienta. Wysoki poziom świadczenia usług oraz jakości wykonania może potwierdzić bogata lista referencyjna z dotychczas zrealizowanych projektów.

W produkowanych przez firmę TAURUS-TECHNIC rozdzielnicach znaleźć można całe spektrum baterii kondensatorów począwszy od prostych rozwiązań kompensacyjnych z wykorzystaniem samych kondensatorów (typ BKT-88N), poprzez baterie z dławikami tłumiącymi (typ BKD-95) w zależności od charakteru sieci. Dla bardzo wymagających układów kompensacyjnych tam gdzie potrzebna jest bardzo szybka reakcja na zmiany charakteru obciążenia firma TAURUS-TECHNIC oferuje rozwiązania baterii kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi (typ TBKT-99T bez dławików i TBKD-99T z dławikami).

Rys. 2. Zrzut ekranu narzędzia WinPQ Mobil. Przykład analizy parametrów sieci trójfazowej.

Rys. 2. Zrzut ekranu narzędzia WinPQ Mobil. Przykład analizy parametrów sieci trójfazowej.

Dla Klientów gdzie nie można jednoznacznie stwierdzić konieczności stosowania dławików bądź planujących późniejszą rozbudowę zakładu o odbiory o nieliniowym charakterze obciążenia będące źródłem wyższych harmonicznych firma TAURUS-TECHNIC oferuje baterie przygotowane pod późniejszy montaż dławików.
Zdarza się wielokrotnie, że inwestor nie jest pewien, co do poziomu zawartości wyższych harmonicznych w swojej sieci. W takiej sytuacji po zabudowie i uruchomieniu rozdzielnicy SIVACON wraz z kompensacją mocy biernej, serwis firmy TAURUS-TECHNIC wykonuje pomiary sieci a następnie na tej podstawie przeprowadza jej analizę proponując optymalne rozwiązanie dostosowane indywidualnie do warunków i charakteru sieci (Rys. 2). Po takiej analizie można określić czy bateria musi zostać wyposażona w dławiki tłumiące czy też nie, co z punktu ekonomicznego jest bardzo ważne.

Rys. 3. Pole baterii kondensatorów z dławikami tłumiącymi zamontowanymi powyżej kondensatorów.

Rys. 3. Pole baterii kondensatorów z dławikami tłumiącymi zamontowanymi powyżej kondensatorów.

Podejście firmy TAURUS-TECHNIC do sposobu budowy swoich rozwiązań kompensacyjnych oparte jest o główną zasadę ochrony kondensatorów przed niepożądanym działaniem wysokiej temperatury. Oczywiste jest, że żywotność elementów pojemnościowy kondensatorów spada wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, w którym pracują. Firma TAURUS-TECHNIC w każdej swojej baterii (z wyjątkiem baterii bez dławikowych) zabudowuje kondensatory na dole pola bateryjnego. Ewentualne dławiki, które są podstawowym emiterem ciepła zawsze zabudowywane są nad kondensatorami (Rys. 3). Przy takim podejściu zabudowy wewnętrznej pola bateryjnego firma TAURUS w polu o szerokości 800 mm i głębokości pola 600 mm, jest w stanie zrealizować baterię o mocy do 300 kVAr.
W zakresie kompensacji TAURUS-TECHNIC od ponad 20-tu lat ściśle współpracuje ze światowymi liderami w tej dziedzinie; firmą Nokian Capacitors z Finlandii oraz firmą ZEZ Silko z Czech będąc jednocześnie oficjalnym reprezentantem tych firm w Polsce.
W rozdzielnicach SIVACON oprócz zabudowy baterii do kompensacji mocy biernej firma TAURUS-TECHNIC również proponuje swoim klientom urządzenia do aktywnej kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych. Nowością są filtry aktywne typu MAXSINE produkcji Nokian Capacitors. Technologia zastosowana w tych filtrach powoduje, że uznawane są za najszybsze na świecie. To rozwiązanie pozwala na skuteczną i szybką redukcję napięć harmonicznych powstałych na impedancjach sieci oraz kompensację mocy biernej. Klient otrzymuje zatem kompleksową ofertę w zakresie kompensacji oraz skutecznej redukcji wyższych harmonicznych od jednego dostawcy.
W ramach realizowanych projektów związanych stricte z rozdziałem energii elektrycznej, jak również kompensacją mocy biernej w różnych sektorach gospodarki / przemysłu firma TAURUS-TECHNIC oferuje swoim Klientom również szeroko pojęty inżyniering. Opracowanie szczegółowej dokumentacji w środowisku EPLAN i CAD, programowanie urządzeń sterujących zabudowanych w produkowanych rozdzielnicach, wykonywanie wizualizacji na panelach operatorskich i w stacjach roboczych PC jak również wymianę danych z nadrzędnymi systemami sterowania NSS, to podstawowa oferta firmy. Gotowe wyroby firmy, na życzenie, mogą zostać poddane w pełni funkcjonalnym testom fabrycznym w obecności inwestora (testy FAT), w nowocześnie wyposażonym wydziale elektrycznym. Firma TAURUS-TECHNIC oferuje również montaż rozdzielnic zgodnie z wytycznymi projektowymi, szkolenia z obsługi urządzeń oraz udział w ich rozruchach.
Dzięki połączeniu doświadczenia, wysokiej elastyczności i znajomości rynku lokalnego firmy TAURUS-TECHNIC z wysokim standardem, testowanym rozwiązaniom i skrupulatnie zaprojektowanemu systemowi rozdzielnic SIVACON firmy SIEMENS, klienci otrzymują światowej marki produkt wytwarzany przez polską firmę. W połączeniu z doświadczeniem i autorskimi rozwiązaniami w zakresie kompensacji mocy biernej TAURUS-TECHNIC oferuje rozdzielnice spełniające najwyższe standardy.
SIEMENS rekomenduje firmę TAURUS-TECHNIC jako wiarygodnego i zaufanego Partnera, któremu można powierzyć realizację nawet najbardziej zaawansowanych technicznie projektów z zakresu rozdziału energii elektrycznej oraz szeroko pojętej kompensacji.
TAURUS-TECHNIC sp. z o.o.
ul. Sokola 8
86-031 Osielsko
k/Bydgoszczy
www.taurus-technic.com.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top