Technologie

Kamera termowizyjna SONEL KT-128

Kamery termowizyjne, jako urządzenia do pomiaru temperatury, znalazły szerokie zastosowanie w takich branżach jak budownictwo, elektrotechnika, medycyna czy inne pokrewne działalności. W wyżej wymienionych sektorach często niemożliwe jest wykonanie łatwego, bezpośredniego pomiaru temperatury i zbliżenia się do obiektu (przykładowo wykonania pomiaru temperatury metodą dotykową z wykorzystaniem termopary).

Kamera termowizyjna SONEL KT-128
Badanie instalacji z wykorzystaniem kamery SONEL KT-128

Trudności wykonywania pomiaru temperatury za pomocą termopary pojawiają się również w momencie, kiedy wymagany jest jednoczesny, wielopunktowy pomiar rozkładu powierzchniowego. Taki wielopunktowy pomiar najłatwiej wykonać jest za pomocą układu detekcyjnego z matrycą czułą na promieniowanie termiczne tak, jak odbywa się to w kamerach termowizyjnych. Działanie kamery termowizyjnej opiera się na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego, emitowanego przez mierzony obiekt. Układ pomiarowy kamery zawsze składa się z układu optycznego z soczewkami i detektora w postaci tzw. matrycy czułej na promieniowanie termiczne. Matryca kamery jest układem zbudowanym z bardzo wielu, małych, pojedynczych detektorów zwanych pikselami. Ilość pikseli w kamerze wpływa na rozdzielczość, a tym samym na jakość obrazu. Soczewki w takim układzie wykonane są z materiału transparentnego dla promieniowania termicznego. Cena soczewek wynika często z wysokiego kosztu użytych do ich produkcji materiałów, jakim na przykład jest czysty kryształ germanu.

Wykorzystanie kamery SONEL KT-128 do badania instalacji

Proces powstawania obrazu w kamerze termowizyjnej jest ściśle związany z układem optycznym i matrycą. Obraz, który widzimy na ekranie kamery, powstaje poprzez rzutowanie promieniowania obiektu na matrycę detekcyjną po przejściu przez układ soczewek. Taki obraz jest odpowiednio wyostrzony automatyczne lub przez operatora kamery przed procesem zapisu. Obraz termiczny, zwany również termogramem, który powstaje w matrycy detekcyjnej, odczytywany jest przez układy elektroniczne kamery i zapisywany w pamięci urządzenia. W końcowym etapie akwizycji obraz można wyświetlić na ekranie kamery termowizyjnej jako zdjęcie lub w postaci filmu.

Są różne rodzaje kamer termowizyjnych. Można dokonać ich podziału uwzględniając posiadany typ detektora. Każda matryca detekcyjna posiada własną czułość spektralną, która determinuje zastosowanie kamery. Zakres spektralny detektora może się mieścić w różnych zakresach podczerwieni. Może to być zakres tzw. bliskiej, średniej bądź też dalekiej podczerwieni. W większości zastosowań stosuje się kamery z detektorem czułym na zakres promieniowania o długości fali od 7,5 do 14 μm, czyli jest to zakres tzw. długofalowy. Taki zakres spektralny jak najbardziej nadaje się do wykorzystania do oceny rozkładu temperatury na powierzchni różnych materiałów. Dotyczy to w szczególności branży budowlanej, elektrycznej czy medycyny, czyli tam, gdzie wymagana jest ocena jakościowa i ilościowa przy badaniu powierzchniowego rozkładu temperatury. Dokładnie ten zakres spektralny jest wykorzystywany w kamerze KT-128 firmy SONEL S.A.

Nowa kamera termowizyjna KT-128

Nowa kamera w ofercie firmy SONEL S.A., KT-128 stanowi doskonałą ofertę dla pomiarów termowizyjnych, szczególnie dla branży budowlanej, elektrycznej oraz tam, gdzie możliwy w wykonaniu jest tylko bezdotykowy pomiar w celu uzyskania informacji o rozkładzie temperatury na powierzchni obiektu.

KT-128 to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 120 x 90 pikseli, a jej pole widzenia wynosi 50° x 38°. Ma wysoką czułość w pełnym zakresie pomiaru temperatury od -20°C do +400°C. Dodatkowo wyposażona jest w obiektyw obrazu widzialnego i związaną z tym technologię nakładania widoku w podczerwieni na widzialny, tzw. PIP. Wsparcie wbudowanej latarki LED oraz lasera podnosi jakość pracy ułatwiając wykonanie zdjęć, jak i późniejszą interpretację zebranego materiału. Wygodny 2,4” wyświetlacz i centralnie umieszczone przyciski nawigacji zapewniają prostą i intuicyjną obsługę.

Wynik pomiaru można analizować bezpośrednio w kamerze lub po przesłaniu danych do komputera, za pomocą programu Sonel ThermoAnalyze2.

Kamera SONEL KT-128 zapewnia pełną kontrolę i elastyczność w różnych sytuacjach, znajdując zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń.    

Jacek Osiecki

Piotr Pawlik

SONEL S.A.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top