Technologie

Jak stworzyć uniwersalną listwę kontrolną WAGO

Od wielu lat wspólnie z naszymi klientami: inwestorami, wykonawcami i projektantami budujemy listwy kontrolne WAGO – LKW. Główną ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia tych produktów była poprawa bezpieczeństwa prac eksploatacyjnych oraz skrócenie czasu na przygotowanie miejsca pracy, a także ograniczenie pracochłonności wykonania testów automatyki zabezpieczeniowej.

Do tej pory LKW były tworzone w bliskiej współpracy pomiędzy nami i klientami, co niejednokrotnie wpływało na czas realizacji projektu.  Dlatego zdecydowaliśmy się na zbudowanie przejrzystego i łatwego w użyciu systemu tworzenia LKW bezpośrednio przez zainteresowanego i według jego indywidulanych wymagań bez konieczności kontaktu z przedstawicielem WAGO. Tak powstała idea tworzenia uniwersalnych listew kontrolnych WAGO.

Podstawowa konfiguracja LKW

Co trzeba wiedzieć, aby zbudować listwę kontrolną do swoich potrzeb? Przede wszystkim trzeba poznać podstawowe elementy z których tak listwa się składa.

Podstawowa konfiguracja listwy uniwersalnej zawsze zawiera:

  • Moduł prądowy w określonej konfiguracji
  • Dwie złączek przelotowe zamieszczone na końcu listwy
  • Wspornik i Pokrywa

Moduły Prądowe

Każdy z modułów prądowych zbudowany jest ze złączek do przekładników prądowych, odpowiedniej liczby mostków, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia. Oznaczone są również kolorowymi oznacznikami IL1, IL2, IL3, IN oraz białym oznacznikiem dla złączek PE.

Rys. 1. Moduły prądowe

Moduł nr 1040 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych. Układ 4 przewodowy tzw. gwiazdowy. – zwieranie przekładników odbywa się poprzez przełączenie wszystkich 4 przełączników jednocześnie.

Moduł nr 1041 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych. Układ 6 przewodowy – zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie. Przełączniki są połączone ze sobą po dwa, za pomocą rygla tj. transparentnej nasadki.

Moduł nr 1042 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych. Układ 8 przewodowy – zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, również dla obwodu neutralnego. Przełączniki są połączone ze sobą po dwa za pomocą rygla tj transparentnej nasadki 

Moduł nr 1043 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych układ 8 przewodowy – 6 złączek dla obwodów prądowych oraz 2 dla układu odziemiania zacisku S1. Układ jest rekomendowany do rozdzielnic, w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej. Zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie. Przełączniki są połączone ze sobą po dwa za pomocą rygla tj transparentnej nasadki. Odziemianie zacisku S1 wykonuje się poprzez przesunięcie przełącznika złączki oznaczonej jako PE.

Moduł nr 1044 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych układ 8 przewodowy – 6 złączek dla obwodów prądowych oraz 2 dla układu odziemiania zacisku S2. Układ jest rekomendowany do rozdzielnic w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej. Zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie. Przełączniki są połączone ze sobą po dwie za pomocą rygla tj transparentnej nasadki. Odziemianie zacisku S1 wykonuje się poprzez przesunięcie przełącznika złączki oznaczonej jako PE.

Moduł nr 1045 – moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych z tzw. dzielonym rdzeniem. Układ 9 złączek przeznaczonych dla obwodów prądowych przekładników, który umożliwia zmianę przekładni przekładników z dzielonym rdzeniem.

Specjalne moduły funkcyjne

Oprócz podstawowej funkcjonalności listwa może być wyposażana w specjalne moduły funkcyjne:

Rys. 2. Moduły funkcyjne

moduł obwodu I0 – moduł z przeznaczeniem na podłączenie obwodów składowej zerowej prądu. Zbudowany z dwóch złączek do przekładników prądowych – 2 złączki zwierno-rozłączne, mostka poprzecznego, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia. Złączki oznaczone są białymi oznacznikami I0 i I0N

moduł obwodu napięciowego U – moduł z przeznaczeniem na podłączenie obwodów napięciowych – fazy L1, L2, L3 oraz N. Zbudowany z czterech złączek do przekładników napięciowych, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia. Złączki oznaczone są kolorowymi oznacznikami UL1, UL2, UL3, UN

moduł obwodu U0 – moduł z przeznaczeniem na podłączenie obwodów składowej zerowej napięcia. Zbudowany z dwóch złączek do przekładników napięciowych – 2 złączki rozłączne, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia. Złączki oznaczone są białymi oznacznikami U0 i U0n

moduł obwodu sygnalizacyjno-sterującego – zbudowany z dowolnej liczby złączek rozłącznych – liczbę złączek określa zamawiający. Każda złączka w tym module wyposażona jest w ściankę końcową, nasadkę ryglującą i blokadę połączenia. Złączki są nieopisane na łącznikach, a jedynie ponumerowane na pasku oznacznikowym, według kolejności na listwie.

Do każdej listwy dołączana jest opisana mata oznacznikowa, która umożliwia samodzielne oznaczenie poszczególnych złączek w module.

Jak tworzymy uniwersalną listwę kontrolną

Kiedy znamy już wymaganą konfigurację stworzenie listwy jest bardzo proste, a odbywa się według ściśle określonych zasad, które określa rysunek nr 3. Budując własną listwę kontrolną wybieramy komponenty, które chcemy wykorzystać i korzystając z powyższej tabeli tworzymy numer katalogowy swojej listwy. Rysunek nr 4 przedstawia przykład gotowej listwy LKW z określonym numerem katalogowym. Listwa 18-torowa 848-1040/0111-2004 (moduł prądowy 4 złączkowy, moduł I0, moduł napięciowy U, moduł U0, moduł wykonawczy 4 złączkowy).

Rys. 3. Schemat tworzenia LKW
Rys. 4. Przykład tworzenia LKW

Specyfikując w projekcie ten numer katalogowy mamy pewność, że zamówienie zostanie zrealizowane na kompletną listwę, bez ryzyka popełnienia błędu przez prefabrykatora wynikającego ze złego podłączenia złączek, czy też braku umieszczenia odpowiednich mostów w miejscach do tego przeznaczonych.

WAGO

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top