Technologie

Inżynieria jutra z napędami elektrycznymi Danfoss o wysokiej sprawności i wydajności energetycznej

Firma Danfoss należy do niekwestionowanych liderów branży napędowej. Od lat nazwa ta jest kojarzona z przetwornicami częstotliwości i softstartami o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności
i funkcjonalności. Należące do Danfoss marki VLT i VACON są gwarancją prawidłowego doboru komponentów napędu elektrycznego i redukcji kosztów eksploatacji.

Napędy firmy Danfoss pozwalają spełnić wszystkie wymagania związane z dokładnością, higieną i niewielkim rozmiarem.

Napędy firmy Danfoss pozwalają spełnić wszystkie wymagania związane z dokładnością, higieną i niewielkim rozmiarem.

Rewolucja w dziedzinie napędów elektrycznych

W sektorach przemysłowych i produkcyjnych na całym świecie silniki elektryczne skutecznie i niezawodnie realizują swoje zadania. Praca milionów z nich jest regulowana za pomocą przetwornic częstotliwości AC. Regulacja prędkości to doskonałe rozwiązanie umożliwiające dyskretną optymalizację wydajności. Właściwie trudno sobie wyobrazić obecnie jakikolwiek aspekt życia codziennego bez przetwornic częstotliwości. W technologii napędów elektrycznych tkwi ogromny potencjał ograniczania zużycia energii, gdyż 65–70% całej zużytej energii elektrycznej wykorzystuje się do napędzania silników elektrycznych. Liczba zainstalowanych przetwornic AC stale wzrasta. Rosnący popyt wynika z tendencji do optymalizowania procesów i obniżania kosztów produkcji, a także bardziej wydajnego wykorzystania drogiej energii.

W historii rozwoju technologii i przetwornic można wyróżnić trzy znaczące kamienie milowe:

  • wynalezienie silnika prądu stałego w 1833 roku,
  • wynalezienie silnika trójfazowego w 1889 roku,
  • pierwsza seria masowo produkowanych przetwornic częstotliwości w 1968 roku (przetwornice VLT® firmy Danfoss).

Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszej produkowanej masowo przetwornicy nastąpił bardzo szybki rozwój technologii. Wraz z upowszechnieniem się automatyki na skalę globalną i wzrostem liczby silników wyposażonych w przetwornice częstotliwości, produkcja przetwornic dosłownie eksplodowała.

Optymalizacja przetwornic pod kątem zastosowań

Produkcja przetwornic częstotliwości spełniających szerokie wymagania i jednoczesne podtrzymanie ich innowacyjności bardzo szybko zadecydowało o wyłonieniu się na rynku czołowych producentów spełniających te kryteria.

U progu nowego tysiąclecia eksperci zajmujący się przetwornicami uświadomili sobie, że wiele możliwości otwieranych przez technologie informatyczne można wykorzystać w automatyce a więc również w rozwoju i funkcjonalności przetwornic AC. Dodatkowo wzrastał popyt na niestandardowe przetwornice częstotliwości, zoptymalizowane i ukierunkowane do konkretnych zastosowań i aplikacji.

Wydajne wykorzystywanie energii

Przed technologią napędową stoi kolejne ważne wyzwanie — wydajne i oszczędne korzystanie z energii. Szczególnie w ostatnich latach producenci szybko zdali sobie sprawę z konieczności ograniczania zużycia energii, które wpływa na koszty. To wszystko przekłada się na cenę co z kolei jest często kluczowym priorytetem dla ich klientów. Przetwornice częstotliwości stanowią podstawowy wybór w zakresie wydajnych rozwiązań pozwalających oszczędzać oraz ograniczać zużycie energii. Sterowanie pompami w wymagających niezawodności sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, obsługa systemów HVAC, zapewnienie niezawodności działania przenośników taśmowych i linii produkcyjnych, zabezpieczenie zasilania i sterowania na statkach czy bezpieczny i szybki transport windą na piąte piętro. We wszystkich wspomnianych i jeszcze wielu innych zastosowaniach przetwornice częstotliwości umożliwiają znaczną oszczędność energii i optymalizację procesów oraz obniżenie kosztów.

Optymalizacja procesów w celu zapewnienia dokładności, jakości i niezawodności

Współczesne zakłady produkcyjne często stanowią podręcznikowe przykłady optymalizacji i oszczędności. Regulacja prędkości silników zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami umożliwia lepsze kontrolowanie procesu, co jest niezwykle istotne dla zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanego produktu. Precyzyjna kontrola w pozytywny sposób wpływa na wydajność, zużycie materiału, wydajność produkcji czy emisje do środowiska. Jednocześnie kierownicy zakładów mają ściśle określone wymagania w zakresie wymiarów, emisji ciepła, możliwości czyszczenia powierzchni, integracji systemu komunikacji i łatwości obsługi. Ostatnio coraz częściej zauważa się tendencję do tworzenia rozwiązań bardziej przyjaznych dla użytkownika oraz napędów dostosowanych i dedykowanych do konkretnych zastosowań i zoptymalizowanych pod ich kątem.

Danfoss Drives to marki VLT® i VACON®, to unikalne technologie sterowania silnikami elektrycznymi do 5 MW.

Danfoss Drives to marki VLT® i VACON®, to unikalne technologie sterowania silnikami elektrycznymi do 5 MW.

Od konsumenta do wytwórcy energii

Procesy, które zawsze były uważane za energochłonne, są i będą optymalizowane w celu uzyskania lokalnych nadwyżek energii i oszczędności.

Przykładem może być gospodarka wodna, która odpowiada za wykorzystanie nawet 40% budżetu gminnego w krajach Europy. Jeśli podniesiemy poprzeczkę, to zapotrzebowanie na moc można zredukować nawet do zera poprzez:

  • ograniczenie zużycia energii przez silniki przy użyciu przetwornic AC,
  • wytwarzanie bioenergii elektrycznej z osadów ściekowych.

Postępowa oczyszczalnia ścieków może potencjalnie wytworzyć ilość energii wystarczającą do zaspokojenia zapotrzebowania całego zakładu gospodarki wodnej: sieci wodociągowej, dystrybucyjnej i kanalizacyjnej.

W skali globalnej 8% światowego zapotrzebowania na energię pochłania gospodarka wodna, zatem potencjał oszczędności jest ogromny.

Zakłady produkcyjne firmy Danfoss w Graasten, Dania, 1968

Zakłady produkcyjne firmy Danfoss w Graasten, Dania, 1968

Co dalej ?

Dzięki coraz mniejszym rozmiarom, coraz większym możliwościom i szerszemu stosowaniu inteligentnych technologii, przetwornice częstotliwości stały się nieodłączną częścią sektora przemysłowego i prywatnego. W codziennym życiu nadal niewiele osób je zauważa, ponieważ większość z napędów realizuje swoje zadania dyskretnie, w tle. Natomiast ich brak zauważyliby wszyscy i to natychmiastowo. Należy spodziewać się przy tym jeszcze większej liczby zainstalowanych napędów nie tylko w nowych aplikacjach, ale także wszędzie tam gdzie ich do tej pory nie było czyli starszych i niemodernizowanych aplikacjach. Będzie to w dużej mierze podyktowane rachunkiem ekonomicznym, zwiększeniem wydajności i optymalizacją.

Biorąc pod uwagę aktualne nastroje ekonomiczne, ograniczenie całkowitych kosztów w cyklu życia produktu oraz optymalizacje wydajności systemu bez jednoczesnego pogorszenia jakości produktu, przetwornice częstotliwości AC odgrywają obecnie kluczową rolę na wczesnych etapach procesu projektowania. Elastyczne innowacyjne rozwiązania opracowywane w odpowiedzi na te potrzeby nadal będą wyznaczały podstawowy trend w prognozowanej przyszłości.

drives.danfoss.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top