Technologie

Inteligentne urządzenia do transmisji danych pomiarowych

Poznaj mistrzów odczytu i transmisji danych pomiarowych!

Urządzenia NUMERON są inteligentne, ponieważ mogą przeprowadzić samodzielnie transmisję danych z licznika, w sposób całkowicie automatyczny, nie potrzebując do tego żadnych zewnętrznych aplikacji. Odczytywany zdalnie licznik energii, jest wyposażony w interfejs komunikacyjny oraz moduł komunikacyjny. Moduł komunikacji zdalnej jest połączony z licznikiem za pomocą interfejsu szeregowego tj. RS485, RS232, MBus lub CLO.

Odczyt bezpośredni

Większość układów zdalnej transmisji danych z liczników energii opiera się na modelu: Licznik – Moduł Komunikacyjny – Medium Transmisyjne – Odbiorca danych. Model ten zwany jest odczytem bezpośrednim (Rys.1).

Rys. 1.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze odczytowym, łączy się z modułem komunikacyjnym licznika energii, po czym automatycznie odczytuje i interpretuje dane na swoje potrzeby. Odczyt z wielu liczników, niestety odbywa się po kolei, a pozostali klienci chcący również pozyskać dane nie mają do nich dostępu. Wymagane jest wypracowanie harmonogramu dostępu do licznika. Istotnym ograniczeniem takiego układu jest także efektywna prędkość przesyłu nie przekraczająca 9600 b/s. Zaletą trybu bezpośredniego jest jego prostota.

Zakładając, że mamy codziennie do odczytania jeden licznik, układ wymaga około 30-120 sek. na pozyskanie danych, w zależności od zakresu odczytywanych parametrów.

Ten typ transmisji realizują urządzenia:  N2000, N2010, N2020, proBox2, proBox2ETH, smartBOX2.

Odczyt automatyczny

NUMERON stosuje model odczytu liczników, nazywany „inteligencją rozproszoną” Rys.2,

Rys. 2.

Ciężar odczytu licznika przeniesiono tu na inteligentny procesor, znajdujący się w module komunikacyjnym, który po odczycie automatycznie wysyła dane „w świat” lub umożliwia dostęp do nich, z prędkością większą niż 4800b/s. Ten model wymaga wyposażenia modułu komunikacyjnego w dysk flash i mechanizm harmonogramowania zadań konfigurowany przez www. Po zaprogramowaniu (wpisanie typów i numerów liczników), moduł odczytuje wybrane liczniki z zadaną częstotliwością i zapisuje dane na swoim wewnętrznym dysku. Dane są dostępne także na witrynie www urządzenia, skąd można je pobrać, jako plik. Urządzenie odczytowe wykorzystuje swoje porty szeregowe (1-3). Po zakupie dodatkowego modułu programowego, możliwe jest również stworzenie wirtualnych portów szeregowych, przez które urządzenie może odczytywać liczniki podłączone fizycznie do innych urządzeń oraz rozmieszczone w różnych lokalizacjach. Rys.3

Rys. 3.

Urządzenie cyklicznie buforuje w swojej pamięci dane ze wszystkich odczytów. W przypadku awarii licznika lub przerw w transmisji, uzupełnienie brakujących danych jest bardzo szybkie.

Dane zarchiwizowane na wewnętrznym dysku urządzenia, mogą być dystrybuowane dalej na kilka sposobów.

Udostępnianie danych

Na Rys.4 pokazano połączenie z urządzeniem i odczytanie plików danych zgromadzonych na dysku. Dane są pobierane z dysku, więc ich wysyłka jest przeprowadzana z maksymalną prędkością, jaką daje medium transmisyjne. 

Rys. 4.

W przypadku sieci Ethernet trwa to maksymalnie kilka sekund. Aplikacja na komputerze nie musi oczekiwać i kontrolować protokołu licznika, otrzymuje gotowy plik w oryginalnym formacie. Ten tryb transmisji jest wykorzystywany do odczytów wielkości bieżących licznika (tryb online). Zawartość pliku danych dla tego trybu jest konfigurowana oddzielnie.

Ten typ transmisji realizują urządzenia: N2010; N2020; proBox2;  proBox2ETH, smartBOX2.

Rys.5 przedstawia całkowicie automatyczny dostęp do danych. Ten tryb nie wymaga aplikacji akwizycyjnej na komputerze. Dane są umieszczane przez moduł komunikacyjny, wprost na serwerze ftp lub wysyłane jako załącznik e-mail. Pliki danych mogą być umieszczane na serwerach w stanie oryginalnym lub przetworzonym np. w formacie PTPiREE, powszechnie wykorzystywanym w wymianie danych na rynku energii w Polsce. Z serwerów pocztowych lub ftp, pliki mogą być pobrane przez aplikacje tj. system ENERGIA4 NUMERON, który archiwizuje i interpretuje dane pomiarowe.

Rys. 5.

Ten typ transmisji realizują urządzenia: N2000, N2010, N2020, proBox2, proBox2ETH, smartBOX2.

Na Rys.6 pokazano układ, w którym występuje typowy konwerter protokołów, dopasowujący dane pochodzące z liczników energii do protokołu Modbus.

Rys. 6.

W tym celu powstała mapa rejestrów Modbus, których zawartość po każdym cyklu odczytu licznika jest aktualizowana.

Ten typ transmisji realizują urządzenia: N2020, proBox2, proBox2ETH, smartBOX2.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby urządzenie pracowało jednocześnie we wszystkich opisanych trybach.

Autor: Grzegorz Płoński, PI NUMERON, www.numeron.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top