Technologie

ENERGIA 4 – kontrola stopni zasilania dla gazu

ENERGIA 4 posiada moduł funkcjonalny Kontrola Stopni Zasilania. Powstał w 2016 roku w odpowiedzi na blackout ogłoszony w sierpniu 2015 roku. Standardowo dotyczył energii elektrycznej. Od niedawna jest on dostępny dla dodatkowego medium: gaz ziemny.

Moduł umożliwia kontrolowanie mocy w punktach poboru w przypadku wprowadzenia ograniczeń w krajowym systemie przez operatora systemu przesyłowego (elektrycznego, gazowego).

Monitoring poziomu zużycia gazu ziemnego możliwy jest w odniesieniu do konfigurowalnych parametrów globalnych tj.

  • mocy umownej oraz
  • średniej godzinowej poboru,

dla wybranych stopni zasilania, określonych dla danego Odbiorcy w indywidualnym plannie ograniczeń w poborze.

Wartości mocy dla poszczególnych stopni zasilania konfiguruje się zgodnie z umową zawartą dla konkretnych punktów poboru (z zachowaniem chronologii).

W procesie analizy danych historycznych oraz przy generowaniu raportów (zwłaszcza raportów o przekroczeniach mocy),  program wykorzystuje wprowadzone dane o stopniach zasilania do prawidłowego obliczania przekroczeń mocy w okresach, w których obowiązywały poszczególne stopnie zasilania.

Moduł we współpracy z modułami Online i Online Plus+ ma możliwość wizualizacji wartości chwilowych mocy i prowadzenia strażnika mocy tak aby zminimalizować możliwość wystąpienia przekroczenia limitu mocy w czasie obowiązywania ograniczenia stopniem zasilania.

Ekran definicji okresów obowiązywania poszczególnych stopni zasilania

Więcej szczegółów: https://www.numeron.pl/kontrola-stopni-zasilania-dla-gazu-ziemnego-nowosc/

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top