Technologie

COPA-DATA wprowadza na rynek nowe wersje oprogramowania

Firma COPA-DATA przedstawia nowe wersje oprogramowania do automatyzacji i raportowania zenon 8.00 i zenon Analyzer 3.20. Użytkownicy będą mogli korzystać z szeregu usprawnień, przydatnych funkcji stworzonych z myślą o inteligentnych fabrykach i dystrybucji energii oraz obliczeń na potrzeby analiz predykcyjnych.

Oprócz rozszerzenia możliwości modułów oprogramowania o dodatkowe funkcje dedykowane konkretnym branżom, w najnowszej wersji skupiono się na adaptacji oprogramowania do infrastruktury produkcyjnej. W przyszłości klienci będą korzystać również z lepszej wydajności w obszarze dystrybucji danych, sieci i redundancji a także z możliwość cyklicznej archiwizacji. Przykładowo za sprawą zoptymalizowanej dystrybucji danych między sterownikiem a środowiskiem Runtime oprogramowania zenon 8.00 przetwarzanych jest na pojedynczym ekranie ponad 10 tys. modyfikacji zmiennych na sekundę. Dzięki wielowątkowości, wydajność redundancji sieci zwiększono o ponad 50%. W przeprowadzonych testach uzyskano wydajność archiwizacji cyklicznej na poziomie 250 tys. zmiennych zapisywanych na sekundę. Dodatkowo usprawnienia wprowadzone w oprogramowaniu zenon tworzą fundament pod nowy system licencjonowania. Sprawi on, że zarządzanie licencjami będzie elastyczne, szybkie i bardziej przystępne dla klientów. W przyszłości użytkownicy oprogramowania zenon będą mogli niezależnie zarządzać licencjami zenon, zyskując większą swobodę i oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanym procesom cyfrowym.

„Dzięki krótkim okresom czasu w jakich wprowadzamy na rynek kolejne wersje oprogramowania, wspieramy innowacyjność i konkurencyjność naszych klientów. Obecnie w przemyśle zachodzi cyfrowa transformacja, która charakteryzuje się stale rosnącą ilością danych. Aby sprostać tym zmianom potrzebne są niezawodne aplikacje. Poprzez zastosowanie koncepcji myślenia projektowego (ang. design thinking) i zwinnego rozwoju programowania (ang. agile software development) możemy zagwarantować ciągłe doskonalenie oprogramowania zenon, szybko wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne na rynek”, wyjaśnia Reinhard Mayr, Head of Product Management w firmie COPA-DATA.

Nowe funkcje w oprogramowaniu zenon 8.00

Moduł Extended Trend w oprogramowaniu zenon prezentuje rejestrowane wartości w formie graficznej, w postaci krzywej. Ukazuje zarówno dane historyczne jak i aktualne dane, które nie zostały jeszcze zapisane. Inżynierowie projektów oraz użytkownicy końcowi z pewnością docenią optymalizacje modułu Extended Trend oraz nowe funkcje dzięki którym tworzenie i korzystanie z projektów będzie jeszcze bardziej intuicyjne i przyjazne. Dzięki udogodnieniom oferowanym w nowej wersji znacząco wzrosła wydajność procesów inżynieryjnych ze względu na wprowadzenie m.in. podmiany zmiennych w krzywych za pomocą indeksowania. Jest to forma inżynierii obiektowej. Tworzenie graficznej reprezentacji zarchiwizowanych danych przebiega sprawniej i bardziej intuicyjnie. Inżynier projektu otrzymuje najlepszą możliwą pomoc podczas przygotowywania użytecznych diagramów. Użytkownicy końcowi będą otrzymywać spersonalizowane i ważne dla nich informacje jeszcze łatwiej niż dotychczas . Aby jeszcze szybciej uzyskać podgląd danych, zmienne można natywnie przeciągać i upuszczać w oknie diagramu. Konfigurowalny ekran pop-up prezentuje dodatkowe informacje na temat konkretnej wartości odpowiadającej trendowi.

Equipment Modeling w oprogramowaniu zenon pozwala podzielić istniejący, fizyczny system urządzeń na dowolną liczbę hierarchicznie uporządkowanych grup i jednostek. Tak uporządkowanym grupom urządzeń można przypisywać w ramach kilku projektów zmienne, receptury, funkcje, archiwa i inne metainformacje. Pozwala to modelować dane zarówno w środowisku projektowym, jak i w środowisku użytkownika. W ten sposób moduł oferuje wygodny i przejrzysty przegląd stanu użytkowanego sprzętu. W oprogramowaniu zenon 8.00 moduł Industrial Maintenance Manager został w pełni połączony z Equipment Modeling. Znacząco upraszcza to zarządzanie danymi uzyskiwanymi z maszyn a także kalendarzami przeglądów i konserwacji. Odstępy między przeglądami można wygodnie rozplanować i przedstawić w transparentny sposób.

Moduł zenon Batch Control to rozwiązanie do produkcji seryjnej przystosowane do wymagań wszystkich branż. Jego inteligentny design i bezproblemowa integracja z oprogramowaniem zenon, jako system sterowania procesami umożliwia szybkie wdrażania i skuteczną walidacje . Oprogramowanie zenon 8.00 umożliwia automatyczne zatwierdzanie podstawowych receptur. Ponadto receptury można tworzyć w programie zewnętrznym, a następnie importować i zatwierdzać do produkcji. Pozwala to uzyskać niezakłócony, zautomatyzowany przepływ pracy. Ponadto usprawniono obsługę dotykową receptur modułu Batch.

Oprogramowanie zenon 8.00 wprowadza również nowe, ważne funkcjonalności w zarządzaniu zmianami produkcyjnymi. Przetwarzane dane w modułach Alarm Message List, Chronological Event List oraz w trendach i raportach mogą być filtrowane według zmian produkcyjnych. Pozwala to na szczegółowe analizy produkcji z uwzględnieniem danych dotyczących zmian. Jest to szczególnie przydatne w dużych zakładach produkcyjnych.

Moduł zenon Process Recorder oferuje możliwość przejrzystego analizowania błędów i problemów po wystąpieniu zdarzenia. Jest uzupełnieniem narzędzi dostępnych w oprogramowaniu zenon i pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę błędów. Z oprogramowaniem zenon 8.00 możliwe jest zilustrowanie zmian zachodzących w projekcie, czyli mamy pogląd jak projekt ewoluował. Wszelkie odchylenia od aktualnego stanu są zaznaczane w tabelach trybu Reply. W ten sposób za pomocą pojedynczego narzędzia można konsekwentnie przeanalizować kilka etapów rozwoju projektu.

Nowe funkcje dla sektora energetycznego

Firma COPA-DATA opracowała dodatkową funkcję na potrzeby automatyzacji dostaw energii. Związana jest ona z systemem zarządzania dystrybucją. Dwa nowe moduły, Load Flow Calculation i State Estimator, pozwalają wykonywać obliczenia dla sieci w kontekście dystrybucji energii. Moduł Load Flow Calculation sprawdza się w mniejszych sieciach, pozwalając należycie mierzyć wszystkie sygnały wejściowe i obciążenie. Moduł State Estimator odgrywa natomiast istotną rolę w większych sieciach, w których nie wykonuje się szczegółowo wszystkich pomiarów. Ponadto można wykonywać rozmaite obliczenia pozwalające optymalizować pracę sieci. Są to na przykład obliczenia blokad topologicznych czy też obliczenia dla stanów (n-1) pozwalające ocenić zakłócenia w poszczególnych komponentach sieci.

Przesłanie nieprawidłowych danych z terminalu zdalnego (ang. Remote Terminal Unit, RTU) może prowadzić do poważnej utraty funkcjonalności po stronie operatora. Nowo opracowany sterownik Alternative Data Points (ADP) pozwala uniknąć tego problemu oraz zapewnia większą spójność informacji i ochronę operacji. W przypadku awarii RTU wykorzystywane są alternatywne punkty danych utrzymujące przepływ dzięki redundantnym danym zebranych z innych RTU lub poprzez programowalne dane z symulacji. Co więcej sterownik ADP ma również zastosowanie  w systemach sterowania w innych branżach.

Nowe funkcje w oprogramowaniu zenon Analyzer 3.20

Statystyczna kontrola procesów (ang. Statistical Process Control, SPC) służy do pomiarów i gwarantuje wysoką jakość produkcji. W najnowszej wersji oprogramowania do raportowania zenon Analyzer 3.20 firmy COPA-DATA, można tworzyć i analizować najczęściej stosowane raporty SPC . Obejmują one analizy zdolności procesu pozwalające ocenić ciągłość jakości w produkcji pilotażowej, wykresy kontrolne umożliwiające sprawdzenie jakości podczas produkcji seryjnej oraz histogram przedstawiający rozkład mierzonych wartości wokół wartości średniej. Dodatkowe raporty statystyczne takie jak wykresy ramkowe, trendy z limitami czy wykresy punktowe uzupełniają i tak już obszerne funkcje analiz zapewniające optymalizację jakości produkcji.

Ponadto oprogramowanie zenon Analyzer 3.20 oferuje inteligentne narzędzie analityczne w postaci W przyszłości osoba tworząca projekt  będzie mogła skonfigurować model predykcyjny w narzędziu Prediction Model Manager. To nowe narzędzie stanowi część środowiska zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). Zawiera ono przydatne kreatory pozwalające krok po kroku tworzyć modele predykcyjne.

Copa Data

 

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top