Technologie

Co to jest OBIS?

System identyfikacji obiektów (OBIS) odwzorowuje wszystkie powszechnie stosowane elementy danych w urządzeniach pomiarowych, w postaci ich kodów identyfikacyjnych.

OBIS przewiduje jednoznaczny identyfikator dla wszystkich danych związanych z urządzeniami pomiarowymi, włączając w to nie tylko wartości z pomiarów, ale także wartości abstrakcyjne, wykorzystywane do konfiguracji lub pozyskiwania informacji o zachowaniu się urządzenia pomiarowego. Kody OBIS opisane są standardem (PN-EN 62056-6-1:2014 (IEC 62056)), który określa co dana wartość oznacza. Pełną normę można przeczytać u źródeł – https://sklep.pkn.pl/pn-en-62056-6-1-2014-02p.html

W EN 13757-1 zdefiniowano identyfikatory dla urządzeń pomiarowych do innych rodzajów energii niż energia elektryczna: podzielników kosztów ciepła, urządzeń związanych z chłodzeniem, ogrzewaniem, urządzeń do gazu, wody zimnej oraz ciepłej. Każdy obiekt danych w programie ENERGIA4 prod. Numeron jest identyfikowany przez kod OBIS. Przetwarzanie danych pomiarowych w oprogramowaniu oraz ich standaryzacja następuje poprzez sprowadzanie ich do standardu OBIS.

Dla liczników energii elektrycznej poniższy wykres pomaga zrozumieć sposób opisu danych konkretnych danych pomiarowych. Aby wydrukować, jako pomoc w codziennej pracy, pobierz plik na https://www.numeron.pl/obis/#

Typowe rejestry OBIS

0.9.1 – Aktualny czas
0.9.2 – Aktualna data
1.5.0 – Moc P+ uśredniona
1.6.0 – Moc P+ maksymalna, bezstrefowa
1.8.0 – Energia czynna pobrana A+, suma
1.8.x – Energia czynna pobrana A+, x-strefa
2.8.0 – Energia czynna oddana A-, suma
2.8.x – Energia czynna oddana A-, x-strefa
5.8.0 – Energia bierna QI, suma
5.8.x – Energia bierna QI, x-strefa
6.8.0 – Energia bierna QII, suma
6.8.x – Energia bierna QII, x-strefa
7.8.0 – Energia bierna QIII, suma
7.8.x – Energia bierna QIII, x-strefa
8.8.0 – Energia bierna QIV, suma
8.8.x – Energia bierna QIV, x-strefa
15.8.0 – Energia czynna |A|, suma
15.8.x – Energia czynna |A|, x-strefa

www.numeron.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top