Technologie

Bezpieczny Punkt Oświetleniowy bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować się cechami które ograniczą skutki zderzenia z pojazdem, oraz wtórne skutki zderzenia.

Niemal wszyscy na co dzień korzystamy z różnych środków transportu; komunikacji miejskiej, samochodu, motocyklu, czy roweru, ale każdy z nas po opuszczeniu pojazdu czy zejściu z jednośladu staje się pieszym. Dlatego projektując i stosując bezpieczne słupy oświetleniowe nie zapominamy o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, tzw. niechronionych uczestników ruchu.

Dotkliwość wypadków drogowych dla kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych w przypadku zderzenia ze słupami oświetleniowymi zależy min. od charakterystyki użytkowej słupów. Klasa charakterystyki użytkowej słupów oświetleniowych, wyrażona jest kombinacją klasy prędkości, kategorii pochłaniania energii, klasy bezpieczeństwa pasażera, typu zasypu, mechanizmu utraty stateczności, klasy kierunku oraz ryzyka wgniecenia dachu.

Fot.1. Słup S60-SRw doświetlenie prześcia
Fot.2. Słup oświetlenia przejścia SP6-W6
Fot.3. Słup S35-SRw przejście aktywne

Klasy charakterystyki użytkowej

Określenie biernego bezpieczeństwa konstrukcji odnosi się przede wszystkim do trzech definiowanych poziomów prędkości w chwili zderzenia, tj. 50, 70 i 100 km/h.

Nowa norma PN-EN 12767 z 2019 roku „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych”, klasyfikuje trzy przedziały poziomu pochłaniania energii przez konstrukcje wsporcze i określa je, jako:

  • klasy HE – pochłaniające energię w wysokim stopniu (zatrzymują pojazd lub znacznie spowalniają) – słupy tej klasy są szczególnie zalecane do stref wzmożonego ruchu pieszego i rowerowego, przejść dla pieszych gdzie istnieje ryzyko wtórnego zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub przeszkodami, w granicach obszaru zabudowanego, ponieważ zatrzymują pojazd a w przypadku większych prędkości znacznie spowalniają pojazd ograniczając wtórne kolizje, słup pozostaje połączony z fundamentem;
  • klasy LE – pochłaniające energię w niskim stopniu (spowalniają pojazd) – słupy tej klasy są zalecane w miejscach , gdy obawy o bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów jest mniejsze z uwagi  ograniczenia prędkości do 50 km/h lub mniej, ponieważ spowalniają pojazd, słup pozostaje połączony z fundamentem;
  • klasy NE – nie pochłaniające energii (nieznacznie spowalniają, nie zatrzymują pojazdu) – zalecane w miejscach gdzie po zderzeniu nie ma ryzyka wtórnej kolizji, tj na  drogach szybkiego ruchu, autostrady, nie powinny być stosowane  w pasie centralnym, rondach i skrzyżowaniach  oraz na wiaduktach estakadach, bez bariery, ponieważ pojazd po zderzeniu dalej porusza się z nieco zmniejszoną prędkością, a ścięty i odrzucony siłą uderzenia słup może zostać przemieszczony na inny pas jezdni.

Elektromontaż Rzeszów SA,  jako lider konsorcjum z LUG SA realizuje etap projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego – BPO”, obejmujący prace badawcze nad słupami prace rozwojowe – walidujące opracowane rozwiązania w warunkach rzeczywistych , tj. podczas testów zderzeniowych.

Ostatnie badanie z projektu BPO obejmowało testy dedykowanych słupów oświetleniowych dla przejść dla pieszych:

  • W zakresach prędkości zderzenia 50 km/h i 70 km/h, testy wykazywały klasę HE – wysokie pochłanianie energii zderzenia, przy jednoczesnej ochronie kierowcy na poziomie D. Wyniki testów pokazały, że jest to dobra propozycja dla przejść dla pieszych z dużym ruchem pieszych, występującego w granicach obszaru zabudowanego, ponadto słupy nie zostały
    ścięte i odrzucone, zatem zderzenie z takim słupem nie powoduje wtórnych kolizji (brak efektu „latającego słupa”).
  • Dla prędkości 100 km/h testy wykazały cechy dla klasy LE – pochłanianie energii w mniejszym stopniu, jednak spowalniają pojazd przy ochronie kierowcy na poziomie D

Testowane słupy były wyposażone w wysięgniki o długości 3,5m i wyniku zderzeń nie dochodziło do oddzielenia wysięgnika od słupa. Zastosowanie wysięgników w zakresie do 3,5m ułatwia projektantom usytuowanie słupa w takim miejscu, które zapewnia widoczność strefy oczekiwania pieszych, przez kierowcę w zbliżającym się pojeździe. Produkowane przez nas słupy stalowe i aluminiowe z cechami bezpieczeństwa biernego w klasach HE, LE oraz NE o wysokościach od 4m do 12m zapewniają odpowiednią wytrzymałość statyczną z jednoczesnym pochłanianiem energii uderzenia, co zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami i testami na zgodność z PN-EN 12767:2019.

Elektromontaż Rzeszów był pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które wprowadziło do produkcji lekkie słupy z blachy stalowej, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem zanurzeniowym, również jako pierwsze w kraju certyfikowało bezpieczne słupy oświetleniowe  na zgodność z normą PN-EN 12767. Elektromontaż Rzeszów SA, projektuje, bada i testuje takie konstrukcje od 2008 roku , które w przypadku zderzenia ograniczają ogólne ryzyko dla zdrowia i życia kierowców i pasażerów, i innych użytkowników dróg i ich otoczenia.

Elektromontaż Rzeszów SA

Zakład Produkcyjny

ul. Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów

www.elektromontaz.com.pl

www.bezpieczneslupy.com.pl

www.elmont.eu

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top