Technologie

Autonomiczne rozgałęźniki SN

Zdalnie sterowane, zautomatyzowane złącza kablowe SN poprawiające niezawodność i pewność działania sieci kablowych SN to kolejny przykład możliwości produkcyjnych ZPUE podnoszący jakość funkcjonowania krajowego systemu dystrybucji energii.
Podnoszenie jakości funkcjonowania krajowego systemu dystrybucji energii elektrycznej niewątpliwie wiąże się z poprawą stanu technicznego sieci elektroenergetycznych. Trudno byłoby sobie wyobrazić pozytywne zmiany bez opisanych poniżej inteligentnych urządzeń rozdzielczych, wpisujących się w trend Smart Grid. Stworzenie autonomicznych rozgałęźników SN jest odpowiedzią ZPUE na te potrzeby.

Inteligentne złącze kablowe

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej typu ZK-SN produkcji ZPUE to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest odgałęzienie linii kablowej od ciągów kablowych, przyłączenie do nich stacji abonenckich oraz wykonanie przełączeń w sieciach dystrybucyjnych.
Podstawowym wyposażeniem złącza jest nowoczesna rozdzielnica SN typu TPM w izolacji gazowej z zainstalowanym systemem napędów silnikowych rozłączników, dzięki którym możliwe jest lokalne oraz zdalne manewrowanie poszczególnymi łącznikami. Zestaw styków pomocniczych, zainstalowany we wszystkich newralgicznych miejscach rozdzielnicy umożliwia ciągły monitoring zarówno stanu poszczególnych łączników, zapewnia kontrolę dostępu do urządzenia jak również pozwala ocenić stan zasilacza UPS oraz baterii akumulatorów.

Przemyślana budowa

Zasilanie urządzeń w złączu możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania polegającego na montażu transformatora potrzeb własnych podłączonego do szyn głównych rozdzielnicy SN, który współpracuje z zasilaczem do baterii akumulatorów 24V DC. Rozwiązanie takie gwarantuje autonomiczność całego układu, co świetnie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach zwłaszcza w okresie zimowym.

Rys. 1. Widok z góry oraz elewacja złącza.

Rys. 1. Widok z góry oraz elewacja złącza.

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny system pomiaru napięcia niezbędny do prawidłowej pracy sygnalizatorów zwarć z funkcją kierunkową. Rozwiązanie oparte zostało na pomiarze napięcia zrealizowanym na odpowiednio dobranych sensorach napięciowych mierzących napięcie na szynach głównych rozdzielnicy SN. Dzięki takiej metodzie możliwe jest diagnozowanie pracy całej rozdzielnicy bez względu na stan pracy poszczególnych łączników.

Rys. 2 Przykładowy schemat elektryczny złącza.

Rys. 2 Przykładowy schemat elektryczny złącza.

Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie szczególnie w sieciach kompensowanych, gdzie do prawidłowej pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych konieczny jest pomiar napięcia.
Dzięki przedsięwzięciu odpowiednich środków technicznych, urządzenia zamontowane w złączu kablowym SN przystosowane są do współpracy z powszechnie stosowanymi systemami zdalnego sterowania i monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej.

Praktycznie i wygodnie

Podstawową formą funkcjonowania przedstawianego złącza jest oczywiście praca zdalna, co niewątpliwie wpływa na poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Ograniczenie do minimum przerw w dostawach energii dla odbiorców końcowych to tylko jedna z wielu zalet.
Zwarcia czy doziemienia, występujące w sieciach elektroenergetycznych wykrywane są przez zamontowane wskaźniki przepływu prądu zwarciowego, co w konsekwencji wykorzystywane jest w ocenie i analizie stanu sieci i dzięki czemu możliwe jest jej szybkie przekonfigurowanie. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu wpływa na zautomatyzowaną autoregeneracje uszkodzonych odcinków sieci poprzez ich inteligentne eliminowanie do wymaganego minimum.
Rozwiązania tego typu już funkcjonują w strukturach krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. W chwili obecnej praktycznie na terenie całej Polski w różnych konfiguracjach i układach sieci oraz samych układach rozdzielnic. Pierwsze zastosowane były na terenie ENERGA Operator kilka lat temu, w ramach projektu „Inteligentny Półwysep Helski”, gdzie główny nacisk położono na poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, zapewnienie dostaw energii elektrycznej o lepszych parametrach jakościowych, automatyczne wykrywanie i lokalizację miejsca uszkodzenia, automatyczną rekonfigurację sieci oraz zapewnienie nowych usług dla odbiorców i integrację z generacją rozproszoną.

ZPUE

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top