Technologie

Alfa Laval DuroShell zwiększa wydajność zakładu energetycznego we Francji

Francuski zakład energetyczny osiągnął 4% wzrost wydajności elektrowni dzięki zainstalowaniu wymiennika Alfa Laval DuroShell jako wstępnego podgrzewacza wody zasilającej kocioł. Obecnie moc elektrowni wynosi blisko 800 MW, co oznacza, że jest jedną z największych elektrowni, pracującą w cyklu kogeneracyjnym we Francji.

Obiekt pierwotnie służył jako elektrownia podstawowa, ale w związku ze zmianami na europejskim rynku energetycznym zarząd przedsiębiorstwa postanowił zacząć wykorzystywać ją w charakterze elektrowni szczytowej. W związku z tą decyzją i w celu zwiększenia jej wydajności, w elektrowni przeprowadzono prace modernizacyjne.

Wstępny podgrzewacz wody zasilającej kocioł

Podczas jednego z etapów modernizacji zainstalowano podgrzewacz wody zasilającej, co pozwoliło zwiększyć ogólną sprawność siłowni. Woda zasilająca kocioł jest podgrzewana przez parę odzyskaną z upustu pomiędzy stopniami turbiny.

Inżynierowie nadzorujący ten proces musieli zmierzyć się z dwoma głównymi zagadnieniami. Po pierwsze, zespół wstępnego podgrzania należało zainstalować na małej powierzchni nad poziomem gruntu, a to wymagało lekkiego urządzenia o zwartej konstrukcji.

Po drugie, należało przewidzieć nagłe i duże wahania temperatury, ponieważ elektrownia miała być używana tylko w godzinach szczytu. Takie warunki pracy mogą powodować zmęczenie materiału w podgrzewaczu, a co za tym idzie – nieplanowane przestoje.

DuroShell – rozwiązanie idealne

Po przeanalizowaniu szeregu możliwości stało się jasne, że wymiennik płytowo-płaszczowy DuroShell jest najlepszym rozwiązaniem i pozwala sprostać dużym wymaganiom.

 • Wysoka sprawność termiczna urządzenia sprawia, że jego konstrukcja jest bardzo zwarta, a takie właśnie cechy jak małe rozmiary i niski ciężar miały decydujące znaczenie dla instalacji.
 • Jeden moduł wymiennika DuroShell może funkcjonować zarówno jako skraplacz i dochładzacz, co dodatkowo zmniejsza wymiary całego układu. Gdyby inżynierowie wybrali rozwiązanie bazujące na większym wymienniku o konstrukcji płaszczowo-rurowej, potrzebne byłyby dwa wymienniki.
 • Unikatowa konstrukcja wymiennika DuroShell oraz jego wysoka odporność na zmęczenie materiału powodują, że DuroShell jest w stanie wytrzymać zmienne obciążenie przez znacznie dłuższy czas niż wymienniki płaszczowo-rurowe i konwencjonalne wymienniki płytowo- płaszczowe.
 • Obsługa DuroShell jest bardzo prosta, a do kontroli poziomu cieczy stosuje się tradycyjne radarowe pomiary poziomu cieczy.

Efekty

Inżynierowie i kadra zarządzająca są bardzo zadowoleni z pracy urządzenia i jest bardzo prawdopodobne, że DuroShell stanie się standardowym rozwiązaniem stosowanym do wstępnego podgrzewu wody we wszystkich elektrociepłowniach przedsiębiorstwa.

Korzyści osiągnięte przez zakład energetyczny

 • 4-procentowy wzrost ogólnej wydajności elektrowni
 • Zwarta i lekka konstrukcja
 • Skraplanie i dochładzanie odbywajace się w jednym urządzeniu
 • Bardzo wysoka odporność na zmęczenie materiałowe

Wymiennik ciepła Alfa Laval Duroshell

Kompaktowy, płytowo-płaszczowy wymiennik ciepła Alfa Laval DuroShell posiada niezwykle wysoką sprawność cieplną i odporność na zmęczenie materiałowe. Zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu do 100 bar oraz w temperaturze do 450°C jest doskonałym rozwiązaniem dla cieczy, gazów i oparów, w tym czynników agresywnych.

Wymienniki ciepła Alfa Laval Duroshell oferują:
 • Maksymalny czas pracy dzięki wytrzymałej konstrukcji.
 • Minimalne zużycie energii i ograniczony wpływ na środowisko ze względu na wysoką efektywność cieplną.
 • Zmniejszone koszty instalacji ze względu na kompaktową budowę i małą wagę.
 • Pracę w warunkach wysokiego ciśnienia ze względu na unikatową konstrukcję.
 • Wysokie zabezpieczenie przed wyciekiem dzięki w pełni spawanej konstrukcji.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top