Technologie

Abrakadabra: Intuicyjny kreator ułatwia konwersję systemu zarządzania dystrybucją i przejście na zenon.

zenon od COPA-DATA to system, który jest rdzeniem oprogramowania SICAM® 230. Przejście z SICAM® 230 na zenon zapewnia wiele korzyści finansowych i technologicznych.

Wstęp

Systemy HMI i SCADA mają określony cykl życia i wymagają odnowienia po upływie określonego czasu. Jeżeli użytkownik jest zadowolony z systemu, to chce w prosty sposób zainstalować jego aktualizację i nadal z niego korzystać. Problem pojawia się, gdy producent nie oferuje już wsparcia i aktualizacji dla tego systemu. Wówczas użytkownik staje przed koniecznością przejścia na inne rozwiązanie. Zazwyczaj generuje to znaczące kwoty na wykonanie nowych prac inżynieryjnych i testów, ponieważ inżyniering aplikacji i dane techniczne stają się wówczas niekompatybilne. W najgorszym razie może zdarzyć się nawet, że podczas przejścia na nowy system dane zostaną utracone. Jednak w przypadku systemu sterowania Siemens SICAM 230 użytkownicy mają szczęście, ponieważ dzięki temu, że rdzeniem tego produktu jest oprogramowanie zenon, wiele funkcjonalności pozostaje zachowanych.

Zdj.1 Kreator konwersji dokonuje automatycznej konwersji różnych podsekcji i wyświetla rezultaty w oknie dziennika.

Podczas konwersji aplikacji z SICAM 230 na zenon, inżyniering aplikacji zostaje przeniesiony w 80 do 100 procent. Do dyspozycji pozostaje 100 procent zarchiwizowanych danych, alarmów i zdarzeń, dostępnych bezpośrednio. Jest to możliwe dzięki temu, że zenon rozpoznaje 41 z 46 typów ekranów. Podobnie jest w przypadku elementów dynamicznych (takich jak przyciski, wartości numeryczne i elementy łączone). zenon może wyświetlić bez problemów 16 z 18 elementów dynamicznych. W przypadku elementów, które nie mogą być przeniesione bezpośrednio, można wykorzystać kreatora konwersji SICAM 230. Ta aplikacja, stanowiąca dodatek do zenon Editor, przeprowadza konwersję określonych elementów dynamicznych do elementów identyfikowalnych przez oprogramowanie zenon i autmomatycznie zastępuje konkretne sterowniki sterownikami zenon. W tym celu kreatora można zainstalować bezpośrednio w środowisku SICAM 230. Firma COPA-DATA po przesłaniu zapytania przekaże szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji kreatora.

Kreator wspiera w konwersji w czterech obszarach: przyciski alarmów ekranowych, polecenia, sterownik AK oraz sterownik IEC 61850. Kreator skanuje projekt pod kątem ekranów alarmowych i poleceń, a następnie mapuje ich funkcjonalności w celu utworzenia elementów zenon. Jednocześnie obydwa sterowniki są zastępowane sterownikami zenon i następuje przeniesienie zmiennych.

Przyciski alarmów ekranowych i polecenia

Kreator rozpoczyna działanie od wyszukania w ekranach i symbolach, przycisków funkcji alarmów. Opierając się na zebranych informacjach, tworzy hierarchię ekranów, która jest mapowana na model urządzenia z nazwą „Screentopology”. Jednocześnie kreator tworzy zmienne znacznikowe dla klas alarm/zdarzenie i łączy je z poziomami modelu urządzenia. Model urządzenia obejmuje sumy alarmów, zaś rezultaty są zapisywane w zmiennych znacznikowych. Kreator zapewnia symbol pozwalający na wyświetlenie wartości zmiennych znacznikowych oraz przycisku przełączającego na żądany ekran. Symbol ten obejmuje przycisk z nałożonymi na niego połączonymi elementami. Przycisk jest powiązany z funkcją przełączania ekranu, zaś elementy połączone są powiązane ze zmiennymi znacznikowymi. Cały symbol jest umieszczany w pierwotnej lokalizacji zastępowanego przycisku alarmu ekranowego. Użytkownik może zmieniać wygląd symbolu tak, aby odpowiadał on preferencjom projektowym użytkownika.

Kreator przeszukuje także ekrany i symbole w poszukiwaniu poleceń, zamiast jednakże zastępować polecenie nowym symbolem, kreator zastępuje je bezpośrednio nowym elementem łączonym. W tym celu kreator łączy zmienną podstawową polecenia z elementem łączonym, usuwa polecenie i mapuje w to miejsce transparentny element łączony o tym samy rozmiarze. Dla zapewnienia poprawności działania poleceń po konwersji konieczne jest istnienie grupy poleceń ze skonfigurowanymi działaniami powiązanymi z poleceniami. Ponieważ identyfikacja możliwych dopasowani pomiędzy nazwami zmiennych nie jest dla kreatora szczególnie łatwa, dla każdego polecenia tworzona jest grupa poleceń. Inżynier projektu może później doprecyzować ten krok pośredni, wprowadzając znaki wieloznaczne i usuwając ręcznie zbędne grupy poleceń. Jeżeli oprócz poleceń istnieją ekrany typu „przetwarzanie poleceń”, kreator zmienia typ ekranu przetwarzania poleceń SICAM 230 na przetwarzanie poleceń zenon.

Sterowniki i zmienne

Oprócz elementów ekranów, kreator przeprowadza także konwersję sterowników i zmiennych. Aplikacje SICAM 230 wykorzystują zazwyczaj sterownik AK do komunikowania się z urządzeniami serii 1703 i ich następcami. Sterowniki, których używa zenon, obsługują powszechnie używane protokoły IEC 60870-5-101 i -104. Kreator odczytuje informacje konfiguracyjne sterownika AK i stosuje je do nowo utworzonego sterownika zenon (IEC870). Kreator rozróżnia połączenia 101 i 104, uwzględnia parametry synchronizacyjne, odczytuje drugorzędny adres IP (jeżeli ma to zastosowanie) i oblicza adres COA (Common Object Address) odpowiedni dla zenon w oparciu o wartości CASDU. Kreator realizuje także czasochłonny proces konwersji adresów zmiennych. Dla utworzenia zrozumiałych dla zenon adresów COA i IOA (Information Object Address) kreator wykorzystuje wartości wskazujące region, komponent, grupę komponentów, numer wartości typ danych. Sterownik IEC870 identyfikuje również prywatne TI136-141 i 160 urządzeń 1703, w związku z czym one również podlegają konwersji. Jeżeli jest dostępny, przejmowany jest także indeks prywatny. Zmienne znaczników sterownika AK są przenoszone do zmiennych wewnętrznego sterownika zenon.

Zdj.2 Instalacja i otwarcie kreatora na komputerze z programem SICAM 230 Editor to tylko kilka kroków. Wynik jest zapisywany jako plik kopii zapasowej zenon na komputerze z programem zenon Editor.

W większości przypadków używany jest sterownik AK, ale niektóre systemy wykorzystują sterownik IEC 61850. Przeprowadzana przez kreatora konwersja do sterownika zenon (IEC850) może objąć również ten sterownik wraz z przejęciem takich parametrów, jak adres IP i nazwa serwera. Wszystkie zmienne IEC 61850 otrzymują niezbędny adres sieciowy, zaś odniesienia do obiektów (adresy IEC 61850) są przenoszone do pola adresowego symbolu. Kreator nie przeprowadza natomiast konwersji linii topologicznej na linię ALC (Automatic Line Coloring). Ponieważ te dwa typy linii są konfigurowane w bardzo różny sposób, linie topologiczne muszą być narysowane ponownie jako linie zenon z ALC. Manager sieci jest równie zmieniany na dostępny sterownik SNMPv3 ręcznie. Oznacza to możliwość kontynuowania monitorowania infrastruktury IT (przełączników i urządzeń). Operatorzy urządzeń 1703 mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzi/OPM jako podstawowego narzędzia inżynieryjnego. Zmieniając kilka ustawień można utworzyć pliki do eksportu, które zenon jest w stanie bezpośrednio zaimportować.

Główne zalety transferu projektu SICAM 230 do zenon:

  • Zachowanie kontynuacji środowiska inżynieryjnego.
  • Możliwość wykorzystywania zarejestrowanych danych technicznych bez konieczności dokonywania ich konwersji.
  • Kreator konwersji przyspieszający proces przeniesienia projektu i minimalizujący ilość koniecznych testów.
  • Lepsza funkcjonalność projektów po przejściu na zenon.

Oprogramowanie SICAM® 230 jest oparte na wersji zenon 7.20 lub 8.00. Bieżąca, dostępna na rynku wersja oprogramowania zenon to 8.10. Jest ona w pełni kompatybilna wstecznie z poprzednimi wersjami SICAM® 230. Dodatkową korzyścią jest to, że zenon 8.10 dostarcza nowoczesne funkcjonalności takie jak:

  • Process Recorder pozwalający na rejestrację i późniejsze odtwarzanie procesów bezpośrednio na ekranie urządzenia
  • Command Sequencer służący do automatyzacji sekwencji poleceń. Moduł obejmuje edytor graficzny i funkcję uczenia się (tj. rejestrowanie operacji związanych z poleceniami w jednoliniowym schemacie obwodowym)
  • Integracja GIS służąca do wizualizacji poziomów mocy i lokalizacji aktywów połączona z linkami do informacji technicznych
  • Najnowocześniejsze zabezpieczenia
  • Ponad 300 innych ulepszeń funkcjonalności i użyteczności

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak przejść na funkcjonalną zenon Software Platform, prosimy o kontakt e-mailowy: sales.pl@copadata.com lub telefoniczny: (12) 290 10 54

COPA-DATA Polska

Opracowano na podstawie artykułu, który ukazał się w 35 numerze magazynu Information Unlimited.

Autor: Jürgen Resch, Energy Industry Manager w centrali COPA-DATA

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top