Technologie

8 lat w Polsce i 10 lat na świecie przewodów ACCC® z polimerowym rdzeniem kompozytowym

Streszczenie

W niniejszym artykule prezentujemy technologię ACCC® jako obecnie najlepszą dostępną technologię przewodów o małym zwisie, dającą największy wzrost przepustowości modernizowanych linii bez konieczności ingerencji w konstrukcje wsporcze, dzięki dużo lżejszemu i mocniejszemu od stali, kompozytowemu rdzeniowi z włókien węglowych otoczonych włóknami szklanymi, na osnowie specjalnie modyfikowanej żywicy epoksydowej odpornej na wysokie temperatury. Przewody ACCC® są bardzo ciekawą alternatywą dla budowy nowych linii, dzięki małemu kosztowi całkowitemu instalacji i najmniejszym kosztom eksploatacyjnym (niskie straty) oraz dzięki uproszczonym do minimum formalnościom = bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Z dumą informujemy, że dzięki inwestycjom dokonanym w naszym kraju w minionych latach, Polska stała się europejskim liderem w zastosowaniu tej nowoczesnej technologii przewodów z polimerowym rdzeniem kompozytowym. Za pomocą ACCC®, w bardzo krótkim czasie linia z przewodami AFL-6 120 o średnicy 15,65 mm może po zawieszeniu ACCC® o tej samej średnicy uzyskać obciążalność prądową 749 A tzn. wyższą od obciążalności linii z przewodami AFL-6 240 o średnicy 21,7 mm. Linia z przewodami AFL-6 240 o średnicy 21,7 mm może po zawieszeniu ACCC® o tej samej średnicy uzyskać obciążalność prądową 1200 A tzn. wyższą od linii z przewodami AFL-8 525 o średnicy 31,5 mm! Co oznacza, że w gabarycie linii cieńszego przewodu uzyskać można obciążalność prądową linii przewodu o kilka rozmiarów grubszego, bez konieczności wymiany lub podwyższania konstrukcji wsporczych! Ma to kapitalne znaczenie np. przy podłączaniu farm wiatrowych, zapewniając możliwość obsługi stanów maksymalnej generacji bez konieczności przewymiarowania linii. Nie ma drugiej takiej technologii i doceniło to wielu użytkowników na całym świecie (33 000 km w 375 instalacjach w ciągu 10 lat) oraz w Polsce (900 km w 17 instalacjach w ciągu 8 lat), gdzie za wyjątkiem pierwszej instalacji z 2008 r., wykonanej bardzo szybko, przez niedoszkolonych i źle wyposażonych monterów, wszystkie pozostałe 16 instalacji nie stwarzało żadnych problemów, a wykonywane były bardzo trudne instalacje np. przejście przez Wisłę – przęsło 1159 m! ACCC® to nie jest już od dawna eksperyment! To jest technologia całkowicie dojrzała, sprawdzona w wielu tysiącach km instalacji w różnych warunkach, znormalizowana (PN-EN 50540 dla części aluminiowej i ASTM B987-14 dla kompozytowego rdzenia) oraz przebadana i certyfikowana w wielu akredytowanych, niezależnych laboratoriach na zgodność z ww. normami.

Wstęp

Potrzeba przesyłania coraz większej ilości energii elektrycznej w połączeniu z trudnościami i długim cyklem budowy nowych linii zmusza firmy zajmujące się przesyłem energii elektrycznej do poszukiwania innych sposobów zwiększania zdolności przesyłowych istniejących linii. Jednym z rozwiązań jest podwyższenie temperatury pracy przewodów, co w przypadku przewodów AFL zaprojektowanych do pracy w temperaturze +40°C wiąże się z koniecznością kosztownego i ryzykownego podwyższania lub/i wzmacniania lub/i wymiany konstrukcji wsporczych przy przechodzeniu do temperatury +60°C lub +80°C, która jest najwyższą dopuszczalną temperaturą pracy przewodu AFL. Alternatywą jest zastosowanie wysokotemperaturowych przewodów o małych zwisach HTLS (High Temperature Low Sag) o maksymalnej temperaturze pracy osiągającej w niektórych przypadkach nawet +250°C, których zastosowanie w ostatnich latach wzrosło w Polsce i na świecie. Do tej pory na świecie zainstalowano kilkaset tysięcy kilometrów przewodów o małych zwisach. Pionierem jest Japonia, gdzie ze względu na olbrzymie trudności z uzyskaniem prawa drogi przewody wysokotemperaturowe stosowane są od lat 60-tych. Dużo przewodów wysokotemperaturowych zainstalowano w USA, gdzie przewody ACSS instalowane są na liniach wysokich napięć od ponad 35 lat. Proporcje te mogą wkrótce ulec zmianie, ponieważ wobec konieczności znacznego i szybkiego zwiększenia przepustowości linii Chiny i inne kraje Dalekiego Wschodu instalują obecnie bardzo duże ilości przewodów HTLS. Od roku 1984 także w Europie instalowane są przewody o małych zwisach, co potwierdza słuszność tego kierunku rozwoju technologii sieci napowietrznych.

W przypadku modernizacji istniejącej i budowy nowej linii, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie trochę droższego przewodu wysokotemperaturowego ACCC®, ponieważ w przyszłości możliwe będzie dzięki temu bezpieczne nawet wielokrotne przeciążenie sieci. W ten sposób przyszły operator linii zapewni sobie wysoką elastyczność eksploatacyjną sieci (obsługa stanów n-1, n-2 i n-3), a wyższe koszty inwestycji rozłożone na cały czas eksploatacji linii nie będą aż tak znaczące, tym bardziej, ze dzięki redukcji strat duża część z podwyższonych kosztów związanych z zakupem droższego przewodu się zwróci.

Przewody ACCC® pozwalają znacznie zmniejszyć (nawet o 25-40%) liczbę konstrukcji wsporczych w nowobudowanych liniach, co ma kapitalne znaczenie poprzez zmniejszenie ingerencji w naturalne środowisko, a także ograniczają straty w liniach, dzięki czemu część lub całość zainwestowanych w nie środków się zwraca.

ACCC® zapewniają bardziej efektywną eksploatację linii, dzięki czemu przyczyniają się do redukcji emisji CO2, co idealnie wpisuje się w obecnie prowadzoną politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że największą zaletą przewodów o małych zwisach nie jest ich zwiększona do maksimum ciągła obciążalność prądowa w podwyższonej temperaturze, gdyż znacznie wzrastają wtedy straty, lecz możliwość ich bezpiecznego przeciążenia i bezpiecznej pracy w przeciążeniu z zachowaniem kryterium zwisów. Jest to istotne na przykład podczas remontów lub awarii innych linii lub nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię, np. w upalne dni, gdy wszystkie klimatyzatory pracują z maksymalną wydajnością, i gdy należy wybrać między bezpieczeństwem linii połączonym z chwilowym zwiększeniem strat i tzw. wąskim gardłem, grożącym zatkaniem się i jeszcze większymi stratami w przypadku awarii.

Dlaczego przewody ACCC®?

Zircon_Fot. 1a

Fot. 1. Przewód ACCC® z rdzeniem kompozytowym z włókien węglowych i szklanych

Przewód ACCC® posiada cechy, których nie posiada żaden inny przewód.

Jako jedyny spośród wszystkich przewodów przewód ACCC®, ze względu na własności kompozytowego rdzenia i drutów w stanie miękkim wyżarzonym, ma w dużej jej części płaską charakterystykę zwisu w zależności od temperatury i po przekroczeniu tzw. punktu kolanowego wzrost temperatury powoduje bardzo mały przyrost zwisu, co pozwala wykorzystać w pełni jego zdolność pracy w podwyższonych temperaturach bez konieczności podwyższania lub/i wzmacniania słupów oraz przebudowy ich fundamentów.

Możliwości innych technologii HTLS są w tym zakresie ograniczone co pokazuje Rys. 1.

Ponadto ze wszystkich przewodów o małym zwisie ACCC® generuje najmniejsze straty pracując w podwyższonej temperaturze, a pracując przy takim samym obciążeniu jak wymieniany przewód AFL ogranicza straty o 25–30% (sic!) w stosunku do strat występujących w linii z przewodem AFL (zgodnie z wzorem I2R, przy takim samym prądzie o stratach decyduje rezystancja). Dzięki zmniejszeniu strat po kilku latach inwestycja w droższy przewód ACCC® sama się spłaca.

Podsumowanie zalet przewodów ACCC®

 • Długie przęsła = mniej słupów, mniej problemów przy budowie nowych linii, mniejsze zniszczenie środowiska
 • Niższe słupy = mniej stali, niższy koszt konstrukcji wsporczych
 • Najmniejsza rezystancja spośród wszystkich przewodów HTLS (o 25-30% mniejsza niż w tradycyjnych przewodach o podobnej średnicy)
 • Najmniejsze straty = dzięki znacznie mniejszym stratom od strat w innych przewodach HTLS i przewodach AFL różnica w zakupie droższego przewodu ACCC® spłaca się po kilku latach
 • Najmniejsza masa spośród wszystkich przewodów HTLS
 • Najwyższa wytrzymałość na zerwanie spośród wszystkich przewodów HTLS
 • Bardzo mały zwis w wysokiej temperaturze
 • Odporne na drgania eolskie i galopowanie
 • Odporne na obciążenie lodem
 • Najmniejszy poziom ulotu
 • Nie zawierają stopów aluminiowych, lecz czyste aluminium o zwiększonej przewodności (99,7% AL)

Konstrukcja przewodów ACCC®

Zircon_Fot. 2a

Fot. 2. Konstrukcja przewodu ACCC®

A. Rdzeń kompozytowy z włókien węglowych otoczonych włóknami szklanymi, w specjalnie modyfikowanej żywicy epoksydowej odpornej na wysokie temperatury. Od kilku lat oferowany jest również rdzeń ULS dla szczególnie długich przęseł i dla bardzo dużego obciążenia lodem.

B. Trapezoidalne druty z wyżarzonego aluminium o czystości 99,7% (produkowany również z drutami ZrAL)

Przewody ACCC® zbudowane są z segmentowych drutów aluminiowych skręconych wokół rdzenia z kompozytu węglowo-szklanego. Przy ich konstruowaniu wykorzystano znane od wielu lat rozwiązania: wyżarzone aluminiowe druty, które stosowane są w przewodach ACSS od ponad 30 lat oraz specjalnie opracowany i opatentowany rdzeń z kompozytów węglowo-szklanych stosowanych np. od wielu lat w lotnictwie. Całkowicie wyżarzone aluminium w składzie chemicznym nie różni się niczym od wykorzystywanego w przewodach AFL. Wyżarzone aluminium jest w stanie miękkim, dzięki czemu nie ma takiego samego ograniczenia dopuszczalnej temperatury pracy jak twardociągnione aluminium i może być podgrzane do temperatury +250oC.

Tabela 1. Porównanie właściwości oplotu

Zircon_Tabela 1a

Innym rozwiązaniem zastosowanym w przewodach ACCC® bazującym na konstrukcji przewodów ACSS/TW stosowanym także w polskich przewodach AFLs są druty segmentowe. W produkowanych w Polsce przewodach AFLs (ang. ACSR/TW) o równoważnej średnicy, druty segmentowe umożliwiają zwiększenie pola przekroju aluminium o ok. 20–25%, kosztem zwiększenia całkowitej masy przewodu o ok. 10%. Wzrost masy oraz pola przekroju przewodów AFLs w stosunku do AFL powoduje, że w celu zachowania bieżących zwisów wymagane jest zastosowanie proporcjonalnie większego naciągu, co nie zawsze jest możliwe przy starych i słabych słupach. Często konieczne jest wzmacnianie lub wymiana słupów odciągowych lub/i podwyższanie słupów przelotowych.

Tabela 2. Porównanie przewodów ACCC® z klasycznymi przewodami AFL i AFLs

Zircon_Tabela 2a

Tabela 3. Zestawienie zalet przewodów ACCC w porównaniu z przewodami AFL

Zircon_Tabela 3a

Kompozytowy rdzeń przewodów ACCC® jest dużo lżejszy i bardziej wytrzymały od stali. Dzięki większej wytrzymałości na rozciąganie można zastosować mniejszy i lżejszy rdzeń, który w połączeniu z drutami trapezoidalnymi umożliwia zwiększenie ilości aluminium nawet o 30% (w porównaniu do 20–25% wzrostu w przewodach ACSS/TW lub AFLs z rdzeniem stalowym), przy czym w odróżnieniu do przewodów AFLs masa przewodu ACCC® jest zmniejszona.

Włókna węglowe mają ujemny współczynnik rozszerzalności cieplnej, który w połączeniu z właściwościami włókien szklanych w zewnętrznej warstwie daje wynikowy współczynnik o wartości ok. 1,6×10-6 1/oC – prawie 7-krotnie mniejszy niż stali, co w połączeniu z całkowicie wyżarzonym aluminium w stanie miękkim praktycznie eliminuje wzrost zwisu przewodu powyżej punktu kolanowego.

Dlaczego przewody ACCC® są najlepsze?

 1. ACCC® posiadają płaską charakterystykę zwisów w zależności od temperatury = mały zwis w wysokich temperaturach.
 2. ACCC® generują najmniejsze straty mocy I2R, o 25–40% mniejsze od AFL i o 10–40% mniejsze od innych przewodów HTLS. Dzięki znacznej redukcji strat inwestycja w ACCC® czasem cała się spłaca, a zawsze zwraca się różnica w kosztach zakupu w porównaniu z tańszymi HTLS.
 3. ACCC® zapewniają najwyższe (2-9 krotne) zwiększenie obciążalności prądowej, bez konieczności przebudowy konstrukcji wsporczych.

Zircon_Rys. 1a

Rys. 1. Płaska charakterystyka zwisu ACCC®

Po przejściu tzw. punktu kolanowego, przewód ACCC® bardzo mało obniża się wraz ze wzrostem temperatury pracy.

Dlatego jedynie przewody ACCC® zapewniają tak znaczny (w niektórych przypadkach nawet 9-krotny) wzrost przepustowości linii bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje wsporcze.

Daje to możliwość szybkiego zwiększenia przepustowości linii bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ponieważ konstrukcja linii nie ulega zmianie, a przewody wymienia się w stosunku 1:1.

Korzyści ze stosowania przewodów ACCC

Co daje nam zastosowanie ACCC® w modernizowanych i nowobudowanych liniach?

Szybkie zwiększanie obciążalności istniejących linii

W przewodach ACCC® możliwe jest zwiększenie ilości materiału przewodzącego dzięki zastosowaniu mniejszego i lżejszego, ale dużo bardziej wytrzymałego rdzenia kompozytowego w połączeniu z segmentowymi drutami aluminiowymi. Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej przewodu ACCC® wynosi +180oC, co przy zachowaniu prawie stałego zwisu w wysokich temperaturach umożliwia często nawet trzykrotne zwiększenie obciążalności w stosunku do przewodów AFL pracujących w dopuszczalnej temperaturze +60oC, a pracujących w temperaturze +40oC nawet czterokrotne.

Należy zwrócić uwagę, że poprzez dopasowanie przewodów ACCC® do rozmiarów istniejących przewodów AFL i dzięki płaskiej charakterystyce zwisów przewodów ACCC®, możliwe jest szybkie zwiększenie obciążalności istniejących linii jedynie poprzez wymianę przewodów bez konieczności podwyższania lub/i wzmacniania słupów. Brak konieczności ingerencji w konstrukcje wsporcze i fundamenty umożliwia bardzo szybką wymianę przewodu AFL na ACCC®, którą wykonuje się „na zgłoszenie”. W porównaniu z budową nowej linii lub nawet wymianą przewodów AFL na AFLs lub na inne technologie HTLS, operacja zawieszenia przewodów ACCC nie wymaga długiego procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę i utraty drogi przesyłu spowodowanej długim wyłączeniem linii wynikającym z konieczności modyfikacji konstrukcji wsporczych. Jeden tor linii Kozienice-Mory o długości 95 km został zmodernizowany termicznie za pomocą przewodów ACCC® w ciągu ok. 4 tygodni.

Możliwość tak szybkiego zwiększenia obciążalności prądowej linii wysokich napięć ma kapitalne znaczenie dla budowanych w wielu rejonach Polski elektrowni wiatrowych, które nie mogą funkcjonować bez zapewnienia przez spółki dystrybucyjne odbioru produkowanej w elektrowniach energii, co według naszego rozeznania stanowi bardzo poważny problem, szczególnie ze względu małą przepustowość istniejących linii oraz ze względu na nieprzewidywalność ilości generowanej energii i momentu jej generowania. Przewód ACCC® jako jedyny jest w stanie szybko sprostać wyzwaniom stawianym przez elektrownie wiatrowe bez konieczności znacznej przebudowy linii i zapewnić szybką obsługę bardzo dużej liczby wniosków złożonych przez te elektrownie w spółkach dystrybucyjnych.

Zircon_Rys. 2a

Rys. 2. Stosując ACCC® Lisbon o średnicy 21,79 mm zamiast AFL-6 240 o średnicy 21,70 mm uzyskujemy w gabarycie linii zaprojektowanej na przewód 21,70 mm obciążalność prądową linii z przewodem ACSR 675 o średnicy 36,00 mm bez wymiany, podwyższania i wzmacniania konstrukcji wsporczych

Zircon_Rys. 3a

Rys. 3 Stosując ACCC® Helsinki o średnicy 15,65 mm zamiast AFL-6 120 o średnicy 15,65 mm uzyskujemy w gabarycie linii zaprojektowanej na przewód 15,65 mm obciążalność prądową linii z przewodem AFL-8 350 o średnicy 26,10 mm bez wymiany, podwyższania i wzmacniania konstrukcji wsporczych

Zwiększona rezerwa zdolności przesyłowych

Konieczność obsługi coraz większego zapotrzebowania na energię w okresach szczytu letniego powoduje, że linie użytkowane są blisko ich maksymalnej przepustowości. Przewody ACCC® zapewniają zapas przepustowości bez powiększania zwisów. W przypadku awarii obciążenie może być znacznie podwyższone a jedynym ubocznym efektem będą wtedy zwiększone straty. Zastosowanie przewodów ACCC® odracza konieczność budowy nowych linii o wiele lat.

Redukcja strat w istniejących i nowobudowanych liniach

Przewody ACCC® przesyłają tą samą ilość energii co przewody AFL o identycznej średnicy ze stratami niższymi nawet o 30%, dzięki zwiększonej za pomocą drutów segmentowych ilości aluminium „upakowanego” w podobnej średnicy (zgodnie z wzorem I2R, przy takim samym prądzie o stratach decyduje rezystancja).

Z ekonomicznego punktu widzenia redukcja strat w linii oznacza zwiększenie dostarczanej mocy i zwiększenie zysku. Z ekologicznego punktu widzenia oznacza zmniejszenie ilości spalanego w elektrowniach paliwa, redukcję emisji gazów cieplarnianych i ochronę środowiska naturalnego. Przesyłanie energii przewodami ACCC® jest bardziej gospodarczo i ekologicznie efektywne.

Dzięki znacznie tańszej eksploatacji od eksploatacji innych przewodów HTLS i przewodów AFL, zakup lepszego, ale droższego przewodu ACCC® spłaca się po 1–3 latach.

Redukcja zwisu

W konwencjonalnych przewodach wraz ze zwiększaniem natężenia prądu ich temperatura wzrasta i wydłużenie cieplne powoduje coraz większy zwis, na dodatek metalowe druty na skutek własnego ciężaru i rozgrzania trwale zwiększają swoją długość. Po zastąpieniu stalowego rdzenia kompozytem węglowo-szklanym zwis w wysokich temperaturach został w znacznym stopniu zredukowany, dzięki bardzo małemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej włókien węglowych. Na Rys. 1 pokazana jest prawie płaska charakterystyka zwisu w zależności od temperatury w przewodach ACCC® na tle stosunkowo stromych charakterystyk innych przewodów HTLS, co powoduje, że w zakresie wysokich temperatur pracy zwis przewodu ACCC® jest o 1-3 metry mniejszy od zwisów innych przewodów, co oznacza, że w odróżnieniu od przewodów ACCC®, przy instalacji innych przewodów HTLS trzeba w większości przypadków podwyższać lub/i wzmacniać lub/i wymieniać słupy.

Na Fotografii 3. przedstawiono różnicę w zwisie między przewodami AFL i ACCC® zainstalowanymi w ramach modernizacji termicznej linii 220 kV Kozienice-Mory.

Zircon_Fot. 3a

Fot. 3. Porównanie zwisu przewodów ACCC® i AFL w linii Kozienice-Mory 220 kV

Na Fotografii 4. przedstawiono różnicę w zwisie między przewodami ACCC® i ACSS zainstalowanymi w ramach modernizacji termicznej linii 220 kV PSE S.A. Kozienice-Piaseczno-Mory.

Zircon_Fot. 4a

Fot. 4. Porównanie zwisu przewodów ACCC® i ACSS w linii Kozienice-Piaseczno-Mory 220 kV

Obsługa długich przęseł

Kompozytowy rdzeń przewodów ACCC® został zaprojektowany dla zwiększonej wytrzymałości umożliwiając instalację na przęsłach dużo dłuższych niż pozwalały na to tradycyjne przewody. Zmniejsza to koszty przepraw przez rzekę i koszty budowy nowych linii.

Mniejsza liczba słupów w nowobudowanych liniach>

Zwis, ciężar i naprężenia, określają ile konstrukcji wsporczych potrzebnych będzie przy budowie nowych linii. Przewody ACCC® mają bardzo małe zwisy i bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie, co pozwala na stosowanie długich przęseł w nowych liniach zmniejszając znacząco wydatki na konstrukcje wsporcze przy przęśle równoważnym dłuższym nawet o 25-40%. Dzięki temu nowe linie budowane z przewodami ACCC® mają do 25-40% mniej konstrukcji wsporczych. Pozwala to zaoszczędzić dużo stali i o 25-40% mniej środowiska naturalnego ulega zniszczeniu, co ma szczególne znaczenie w przypadku przechodzenia linii przez tereny chronione np. Natura 2000. Przewody ACCC® pozwalają chronić środowisko – są ekologicznie najlepsze.

UWAGA: nie każdy przewód z rdzeniem kompozytowym ma takie same własności np. przewód z drutami ZrAL w stanie twardym zwisa znacznie niżej od ACCC® z drutami w stanie miękkim wyżarzonym o podobnych parametrach, co ilustruje Rys. 4.

Zircon_Rys. 4a

Rys. 4. Charakterystyka zwisu f [m] w funkcji temperatury T[°C] pracy przewodów ACCC® i podobnego przewodu, ale z drutami ZrAL

Doświadczenia eksploatacyjne

Do chwili obecnej zainstalowano w Polsce ok. 900 km przewodów ACCC w 17 instalacjach wykonanych w ciągu ostatnich 8 lat. Za wyjątkiem pierwszej instalacji z 2008 r., wykonanej bardzo szybko (95 km linii w 30 dni), przez niedoszkolonych i źle wyposażonych monterów, wszystkie pozostałe 16 instalacji nie stwarzało żadnych problemów, a wykonywane były bardzo trudne instalacje np. przejście przez Wisłę z przęsłem 1159 m.

Obecnie każda instalacja przewodu ACCC® wykonywana jest przez przeszkolone i doświadczone ekipy montażowe, posiadające nowoczesny sprzęt oraz mające każdorazowe wsparcie twórców technologii ACCC® m.in. w postaci nadzoru nad instalacją!

Na fotografiach obok widać różnice w wyposażeniu ekip monterskich.

Zircon_Fot. 5a

Fot. 5. Źle wprowadzany przewód na hamownik

Zircon_Fot. 6a

Fot. 6. Za słabe hamulce wymuszały dodatkowe hamowanie ciężkich bębnów deską

Zircon_Fot. 7a

Fot. 7. Obecnie, specjalnie stosowana rolka pośrednia, zapewnia odpowiedni kąt wejścia przewodu na hamownik

Zircon_Fot. 8a

Fot. 8. Specjalny zespół rolek wprowadzających zapewnia odpowiedni kąt wejścia przewodu na hamownik

Zircon_Fot. 9a

Fot. 9. Stojak bębna posiadający hamulec hydrauliczny zsynchronizowany z hamownikiem dla kontrolowania siły naciągu podczas instalacji

Tabela 4. Instalacje ACCC® wykonane w Polsce od 2008 roku

Zircon_Tabela 4a

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zalety przewodów i korzyści jakie mogą odnieść wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim firmy zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii oraz nasze środowisko naturalne, można stwierdzić, że przewody ACCC® zapewniają najbardziej efektywny sposób przesyłania energii napowietrznymi liniami wysokiego napięcia i rzetelnie analizując wszystkie opcje nie można ich nie wziąć pod uwagę zarówno przy budowie nowych linii jak również przy modernizacji istniejących.

Przewody ACCC® pracują prawie na wszystkich kontynentach często w ekstremalnych warunkach terenowych i klimatycznych.

Dzięki jej nie mającym sobie równych właściwościom technicznym, rynek przekonał się do tej nowoczesnej technologii oferującej niezrównaną efektywność przesyłu energii. Świadczy o tym ponad 30 000 km zakupionych w ostatnich 10 latach przewodów ACCC® na ok. 200 000 km zainstalowanych do tej pory od początku lat 70-tych wszystkich rodzajów przewodów HTLS oraz szybko wzrastająca liczba składanych nowych zamówień.

W Europie oprócz Polski przewody ACCC® pracują już w Belgii, Wlk. Brytanii, RFN, Estonii, Portugalii i Hiszpanii, a w kilku innych krajach niedługo zaczną pracować.

Nasuwa się pytanie, czy przy tak słabych słupach jest w ogóle sens inwestować w termiczną modernizację linii, które mają po kilkadziesiąt lat. Odpowiedź jest taka, że oczywiście lepiej jest wybudować nową linię na innej trasie lub zburzyć istniejącą linię i w jej miejsce postawić nową z większymi przewodami. Operator jednak musi zawsze zadać sobie pytanie, czy stać go na wieloletnie oczekiwanie aż nowa linia zostanie wybudowana po pokonaniu wszelkich przeszkód i po załatwieniu wszelkich formalności, co z reguły trwa od kilku do kilkunastu lat. W wielu przypadkach pilność szybko wzrastającego zapotrzebowania na przesył wymusza zastosowanie przewodów HTLS, spośród których ACCC® są najlepszym, najszybszym (modernizacja w 3-4 miesiące) i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ ich instalacja nie wymaga modyfikacji słupów i spośród wszystkich technologii HTLS generują one najmniej strat podczas pracy w podwyższonej temperaturze, która nb. w przypadku przewodów ACCC jest zawsze niższa niż w innych przewodach HTLS o takiej samej średnicy, przy takim samym prądzie. Na podstawie przeprowadzonych analiz (np. przez niemiecki RWE), można powiedzieć, że zastosowanie przewodu o małym zwisie odracza konieczność budowy nowej linii o ok. 20 lub więcej lat

Wojciech A. SOKOLIK
Łukasz PITAK

Zircon Poland Sp. z o.o.

 

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top