Reklama

1. FORMATY REKLAM W CZASOPIŚMIE

2. FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Akceptujemy reklamy przesłane w postaci następujących plików graficznych:
AI, EPS (Illustrator, wersje minimum CS6 – FONTY ZAMIENIONE NA KRZYWE!)
EPS (Photoshop, wersje minimum CS6)
TIF, JPG (dowolny program pracujący w przestrzeni kolorystycznej CMYK)
PDF (Press Quality, wersja 1.4). FONTY ZAMIENIONE NA KRZYWE!
Nie przyjmujemy plików otwartych wygenerowanych z programów Freehand oraz CorelDraw.
Dostarczone pliki muszą być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Kolory dodatkowe (spot colours, np. PANTONE) należy zamienić na CMYK.
Pliki z kolorami dodatkowymi, oraz w przestrzeni kolorystycznej RGB oraz bez zadanych spadów zostaną odrzucone w celu poprawienia! Wydawca nie dokonuje poprawek w dostarczonych plikach!

3. UKŁAD GRAFICZNY, KOLORYSTYKA, WARUNKI TECHNICZNE

• Dostarczone materiały nie powinny zawierać znaczników formatowych, paserów czy pasków kalibracyjnych.
• Wszystkie ważne elementy (teksty, logotypy itp.) powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 8 mm od lini cięcia, czyli formatu netto czasopisma.
• Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem 6 pkt (jednoelementowe) i 7 pkt (dwuelementowe).
• Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze 8 pkt (jednoelementowe) i 10 pkt (dwuelementowe).
• Drobne elementy (czarne teksty, cienkie linie itp.) składające się ze 100% Black należy zdefniować jako nadruk (overprint).
• Aby uzyskać większą głębię koloru czarnego w obszarach dużych powierzchi (apli) należy zdefniować go z 4 kolorów
(np. C – 60%, M – 40%, Y – 40%, B – 100%).
• Maksymalne, dopuszczalne nafarbienie wynosi 320%.
• Należy dostarczyć proof cyfrowy lub analogowy wykonany z pliku przekazanego do druku.

4. ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE LUB INTERNECIE

Przyjmujemy artykuły w plikach WORD (doc lub docx) oraz w plikach tekstowych (txt).
Ilustracje zawarte w artykułach powinny być dostarczone w oddzielnych plikach JPG, TIF, EPS, AI lub PDF (zgodnie z pkt. 2. Formaty plików graficznych).
Ilustracje powinny zawierać podpisy typu: rys. 1. treść podpisu, fot.1. treść podpisu. Autor powinien powoływać się na ilustracje w tekście zgodnie z przyjętą formą podpisów.
Wszystkie ilustracje powinny zawierać opis źródła ich pochodzenia.

5. DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PUBLIKACJI W INTERNECIE

Przyjmujemy banery reklamowe: JPG, PNG, GIF

6. DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

Przygotowaniem do druki zajmuje się firma Studio 2000. www.studio2000.pl

Pliki do druku można wysłać na serwer ftp.studio2000.pl
Login i hasło wysyłamy na życzenie.

W przypadku dodatkowych pytań technicznych proszę o kontakt z Panem Robertem Lipskim tel. 500 122 332 lub info@studio2000.pl

To Top