Reklama

1. BANERY REKLAMOWE NA STRONIE urzadzeniadlaenergetyki.pl

Banery na stronie głównej:

  • Baner główny 1400 x 100 px (wyświetlany również na wszystkich podstronach). Można umieścić tylko jeden baner w tym formacie. Czas wyświetlania – min. 30 dni.
  • Baner prawy na stronie głównej 350 x 200 px. Czas wyświetlania – min. 14 dni.
  • Baner centralny na stronie głównej 730 x 150 px. Czas wyświetlania – min. 14 dni.

Banery na podstronach:

  • Baner w artykule 1000 x 150 px. Czas wyświetlania – min. 365 dni.
  • Baner prawy przy wszystkich artykułach 350 x 200 px. Czas wyświetlania – min. 14 dni.
  • Baner w newsletterze 620 x 100 px.

Przyjmujemy banery reklamowe w formatach : JPG, PNG, GIF

2. FORMATY REKLAM W CZASOPIŚMIE „Urządzenia dla Energetyki”

3. FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Akceptujemy reklamy przesłane w postaci następujących plików graficznych:
AI, EPS (Illustrator, wersje minimum CS6 – FONTY ZAMIENIONE NA KRZYWE!)
EPS (Photoshop, wersje minimum CS6)
TIF, JPG (dowolny program pracujący w przestrzeni kolorystycznej CMYK)
PDF (Press Quality, wersja 1.4). FONTY ZAMIENIONE NA KRZYWE!
Nie przyjmujemy plików otwartych wygenerowanych z programów Freehand oraz CorelDraw.
Dostarczone pliki muszą być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Kolory dodatkowe (spot colours, np. PANTONE) należy zamienić na CMYK.
Pliki z kolorami dodatkowymi, oraz w przestrzeni kolorystycznej RGB oraz bez zadanych spadów zostaną odrzucone w celu poprawienia! Wydawca nie dokonuje poprawek w dostarczonych plikach!

4. UKŁAD GRAFICZNY, KOLORYSTYKA, WARUNKI TECHNICZNE

• Dostarczone materiały nie powinny zawierać znaczników formatowych, paserów czy pasków kalibracyjnych.
• Wszystkie ważne elementy (teksty, logotypy itp.) powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 8 mm od lini cięcia, czyli formatu netto czasopisma.
• Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem 6 pkt (jednoelementowe) i 7 pkt (dwuelementowe).
• Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze 8 pkt (jednoelementowe) i 10 pkt (dwuelementowe).
• Drobne elementy (czarne teksty, cienkie linie itp.) składające się ze 100% Black należy zdefniować jako nadruk (overprint).
• Aby uzyskać większą głębię koloru czarnego w obszarach dużych powierzchi (apli) należy zdefniować go z 4 kolorów
(np. C – 60%, M – 40%, Y – 40%, B – 100%).
• Maksymalne, dopuszczalne nafarbienie wynosi 320%.
• Należy dostarczyć proof cyfrowy lub analogowy wykonany z pliku przekazanego do druku.

5. ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE LUB INTERNECIE

Przyjmujemy artykuły w plikach WORD (doc lub docx) oraz w plikach tekstowych (txt).
Ilustracje zawarte w artykułach powinny być dostarczone w oddzielnych plikach JPG, TIF, EPS, AI lub PDF (zgodnie z pkt. 2. Formaty plików graficznych).
Ilustracje powinny zawierać podpisy typu: rys. 1. treść podpisu, fot.1. treść podpisu. Autor powinien powoływać się na ilustracje w tekście zgodnie z przyjętą formą podpisów.
Wszystkie ilustracje powinny zawierać opis źródła ich pochodzenia.

6. DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

Przygotowaniem do druku oraz opieką strony internetowej zajmuje się firma Studio 2000. www.studio2000.pl

Pliki do druku można wysłać na serwer ftp.studio2000.pl
Login i hasło wysyłamy na życzenie.

W przypadku dodatkowych pytań technicznych proszę o kontakt z Panem Robertem Lipskim tel. 500 122 332 lub info@studio2000.pl

To Top