Kontakt

Lidaan Sp. z o.o.
00-241 Warszawa
ul. Długa 44/50, lok. 109

tel./fax: 22-760 31 65

e-mail: redakcja@lidaan.com

Sąd rejonowy dla m.st. warszawy w warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego. KRS 0000169937

NIP 113-24-31-281
REGON 015500567

Kapitał początkowy 51.000 zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Adres do korespondencji:
Dom Wydawniczy ” Lidaan” Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 139
03-996 Warszawa 131

lub:
Dom Wydawniczy ” Lidaan” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 92
05-074 Halinów

To Top