Wywiady

Bezpieczeństwo użytkowania, łatwość obsługi proponowanych rozwiązań i rozszerzony zakres badań to nasze priorytety…

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA to firma niezmiennie kojarząca się z wysoką jakością i bezpieczeństwem świadczonych usług, dbałością o każdy szczegół i zadowolenie klienta. O nowatorskich rozwiązaniach, planach na przyszłość, etyce w działalności biznesowej i o tym, w jaki sposób sprostać wymaganiom rynku mówi
Mariusz Maślany, Prezes Zarządu.

Mazowiecka Nagroda Jakości, złoty medal na targach ENERGETAB, Certyfikat „Rzetelna Firma”, wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania ISO… Czym jeszcze Elekrometal Energetyka SA może się pochwalić i zaskoczyć?

Rozszerzony zakres badań wielu rozwiązań, który nie jest wymogiem i standardową praktyką w branży, a ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, w ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA to podstawowe działanie. Niewielu producentów poddaje swoje wyroby tak dokładnej weryfikacji. Dla naszej firmy to fundamentalna zasada w działalności biznesowej. Wszystkie nasze rozwiązania mają parametry techniczne dużo wyższe od wymaganych normami. Potwierdzają to skomplikowane próby i testy. Dodatkowo nasze rozwiązania są niezwykle przyjazne dla użytkowników. Wyróżniają się także formą i estetyką.

Obecnie przyszłość wielu firm zależy od prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, nowatorskich pomysłów, ciągłego ulepszania i unowocześniania tego, co i tak bardzo nowoczesne. Skąd Elektrometal Energetyka SA pozyskuje na to środki? Czy korzystacie z dotacji unijnych?

Korzystamy przede wszystkim z własnych środków. Startujemy w konkursach unijnych, pozyskaliśmy pulę środków, staramy się także o kolejne. Rozwój i innowacje to nasz priorytet – nadal będziemy inwestować.

Które z przeprowadzonych przez firmę realizacji i dostarczonych rozwiązań są szczególnie warte podkreślenia i wyróżnienia?

W naszym portfolio znajduje się wiele ciekawych rozwiązań i wykonanych realizacji. Każda z nich w jakimś obszarze warta jest wyróżnienia. Jednak w tej chwili chciałbym skupić się na tych, które wymagały zintegrowania różnych obszarów naszej działalności.
Modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji GPZ-1 Machów to kompleksowa realizacja dla Zakładów Chemicznych „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
W ramach zlecenia zostały wykonane następujące prace:

  • modernizacja nastawni całej stacji GPZ wraz z wymianą szaf zabezpieczeń FR i kablowych FS dla pól 110 kV,
  • modernizacja instalacji potrzeb własnych DC i AC, wraz z wymianą okablowania i rozdzielnic,
  • opracowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu nadzoru e²YANKEE,
  • kompleksowa modernizacja pól 110 kV – na chwilę obecną zostały zmodernizowane pola pomiaru napięcia oraz I sekcja rozdzielnicy. Aktualnie trwają prace przy II sekcji.

Nastawnię stacji wyposażono w szafy zabezpieczeń wysokiego napięcia, gdzie jako sterownik polowy zastosowano e²TANGO. Zmodernizowane zostały istniejące układy zasilające, np.: instalacja potrzeb własnych stacji, w ramach których zabudowano nowe rozdzielnice, szafę falownika oraz baterie akumulatorów. Realizacja, obejmująca swym zakresem prace na stacji WN, wykonana została w trakcie ruchu zakładu, nie zakłócając procesu produkcyjnego.
W ramach modernizacji rozdzielni 110 kV w stacji GPZ-1 Machów powstał system nadzoru i zarządzania siecią elektroenergetyczną stacji. Wykonano go w oparciu o autorskie rozwiązanie e²YANKEE znajdujące się w ofercie firmy. System nadzoru zapewnia m.in.:

  • odwzorowanie położenia wyłączników i odłączników w polach rozdzielni 110 kV, 30 kV, 6 kV,
  • sterowanie wyłącznikami mocy,
  • pomiary analogowe prądów i napięć,
  • rejestrację zdarzeń, parametrów sieci, zakłóceń,
  • odwzorowanie rozdzielni prądu stałego i rozdzielni potrzeb własnych,
  • badanie wiarygodności pomiarów.

Aby zapewnić wysoką niezawodność systemu, zastosowano podwójny pierścień światłowodowy łączący wszystkie rozdzielnice w stacji z nastawnią. System jest obsługiwany z dwóch niezależnych wielkoekranowych terminali operatorskich oraz poprzez zdalny dostęp przez www. Ze względu na całodobowy nadzór nad pracą systemu zastosowano ergonomiczną, niemęczącą wzroku kolorystykę interfejsu. Realizacja wymagała integracji urządzeń kilkunastu różnych producentów. Wykonany system nadzoru daje możliwość rozbudowany o kolejne rozdzielnice i urządzenia.

Zlecenie dla EDF Polska SA Oddział Wybrzeże „Modernizacja rozdzielni 6 kV EC Gdańsk” dotyczyło m.in. dostawy 54 pól rozdzielczych typu e²ALPHA wraz z projektem, pracami instalacyjnymi i budowlanymi, aktualizacją systemów DCS i nadzoru energetycznego oraz pełnym uruchomieniem. W ramach zadania zostały zabudowane dwie dwusekcyjne rozdzielnice e²ALPHA (25 i 29 pól rozdzielczych). W dostarczanych rozdzielnicach zastosowano nowoczesne rozwiązania pozwalające na niezawodne sterowanie aparaturą rozdzielczą oraz komfortowe i bezpieczne prowadzenie prac eksploatacyjnych. Blokada mechaniczna tylnej osłony czy przycisk awaryjny „wyłącz” to odpowiedź na specjalne wymagania klienta co do rozwiązań technicznych w zastosowanych rozdzielnicach.
Prace nad rozdzielnicami potrzeb ogólnych elektrociepłowni wymagały szczegółowego zaplanowania ze względu na ciągłość działania elektrowni oraz zaplanowane terminy odstawień. Ważnym elementem projektu była synchronizacja powiązań wszystkich elementów systemu oraz dopasowanie do istniejącego już układu. Opracowane rozwiązanie zostało szczegółowo przetestowane i sprawdzone przed instalacją na obiekcie.

Rozdzielnica e²ALPHA® dla EDF Polska SA, Oddział EC Gdańsk

Rozdzielnica e²ALPHA® dla EDF Polska SA, Oddział EC Gdańsk

Sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e²TANGO SZR dedykowane zostały do pracy w stacjach rozdzielczych Tauron Dystrybucja, w wariantowym rozwiązaniu układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy. Realizacja polegała na zaprojektowaniu algorytmu wykonującego wersję specjalną automatyki SZR dla dwusystemowej rozdzielni 6 kV wraz z powiązaniami z polami 110 kV. Specyfika pracy rozdzielnicy dwusystemowej wymaga prawidłowego działania ze wszystkimi możliwymi wariantami układów pracy. System powstał w ramach prac działu R&D i ścisłej współpracy z zamawiającym. Opracowane rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie pewności zasilania i bezpieczeństwa pracy sieci klienta.

Podstawą do efektywnego przeprowadzenia realizacji były rozwiązania znajdujące się w naszej ofercie. Do nich należy m.in. rodzina sterowników polowych e²TANGO® przeznaczona do realizacji automatyk zabezpieczeniowych, sterowania, pomiaru, rejestracji i nadzoru pól rozdzielczych średniego napięcia, dostosowany do pracy w systemie inteligentnych sieci elektroenergetycznych SMART GRID. Serię sterowników e²TANGO zaprojektowano zgodnie z ideą FAST&SMART, która w centrum zainteresowania stawia użytkownika, jego potrzeby, a przede wszystkim łatwość obsługi i wygodę użytkowania. Dzięki temu powstał wyjątkowo przyjazny i intuicyjny w codziennej obsłudze sterownik polowy e²TANGO, którego użytkowanie nie wymaga prowadzenia wcześniejszych, zaawansowanych szkoleń. Uniwersalność urządzenia daje możliwość łatwego przystosowania go do indywidualnych wymagań użytkownika oraz zabezpieczanych odbiorów. Sterowniki polowe e²TANGO posiadają komplet automatyk zabezpieczeniowych i stacyjnych, dzięki czemu mogą być stosowane w każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w polu zasilającym, liniowym, transformatorowym, dopływowo-odpływowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów czy elektrowni wiatrowej dla sieci średnich i wysokich napięć. Dodatkowa automatyka SZR pozwala na pełne zabezpieczenie zasilania odpływów w obiektach wymagających ciągłego i gwarantowanego zasilania.

Sterownik polowy e²TANGO®

Sterownik polowy e²TANGO®

e²TANGO-Studio to program inżynierski dedykowany do obsługi sterowników polowych, zespołów automatyki SZR oraz zespołów zabezpieczeń z rodziny e²TANGO i jednocześnie narzędzie konfiguracyjne do panelu sterowników e²TANGO. Program został wyposażony w bogaty zestaw funkcjonalności, który w połączeniu z czytelną wizualną konfiguracją widgetów staje się doskonałym narzędziem umożliwiającym tworzenie projektów dla wielu urządzeń, pól, rozdzielnic czy stacji. Intuicyjna obsługa pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z programem, bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych szkoleń. Oprogramowanie e²TANGO-Studio, oprócz standardowych funkcji takich jak: nastawy zabezpieczeń, konfiguracja urządzeń, edycja schematu synoptycznego i blokad, charakteryzuje się zaawansowanym i rozbudowanym edytorem logicznym pozwalającym przeprowadzać symulację układu logiki, bez konieczności podłączania urządzenia, co ułatwia przygotowywanie projektów w warunkach laboratoryjnych. Funkcja podglądu stanów logicznych podczas współpracy z urządzeniem pozwala na szybkie i efektywne uruchamianie oraz serwisowanie stacji rozdzielczych. Daje możliwość budowy niestandardowych logik dedykowanych wymaganiom infrastruktury klienta.

Czy oferta firmy obejmuje tylko produkcję i dostarczanie urządzeń, czy także inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy? Jakie korzyści dla klienta wynikają z użytkowania waszych urządzeń?

Oferta ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA obejmuje szeroki zakres rozwiązań będących odpowiedzią na indywidualne potrzeby klientów. Nie skupiamy się tylko na wykonawstwie. Dostarczamy dedykowane rozwiązania. Działamy kompleksowo. Prowadzimy szeroko zakrojone prace z zakresu R&D, projektujemy, produkujemy, dobieramy właściwe rozwiązania na potrzeby konkretnych zleceń, aż po kompleksową realizację inwestycji, w skład której wchodzą m.in. uruchomienia na obiekcie czy organizacja spraw formalno-prawnych. Bezpieczeństwo użytkowania i łatwość obsługi tych rozwiązań to nasze priorytety.
Niezwykle ważnym obszarem, na którym skupia się ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA, jest przyjazność użytkowania i łatwość obsługi oferowanych rozwiązań. W naszym portfolio znajdują się wyjątkowo przyjazne i intuicyjne w codziennej obsłudze rozwiązania, których użytkowanie nie wymaga prowadzenia wcześniejszych, zaawansowanych szkoleń. Rozwiązania te są odpowiedzią na potrzeby i problemy, z którymi co dzień borykają się nasi klienci.
Zaawansowane technicznie i ważne w energetyce urządzenia stosowane w strategicznych obiektach elektroenergetycznych wymagają rozwiązań sprawdzonych, przebadanych i dopuszczonych do eksploatacji. Jednym z głównych celów naszej firmy jest tworzenie bezpiecznych rozwiązań do zastosowań w przemyśle elektroenergetycznym i dbałość o bezpieczeństwo użytkowników pracujących przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. Dlatego certyfikacja to szczególnie ważny, ale także wyróżniający się obszar działań dla naszej firmy. Nasze rozwiązania projektujemy i budujemy tak, że osiągane przez nie wyniki w badaniach typu są lepsze niż ustanowione normami, niekiedy nawet dwukrotnie przekraczają wymagany poziom. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w renomowanych, niezależnych ośrodkach badawczych.

Z jakimi ośrodkami badawczymi współpracuje Elektrometal Energetyka SA i na czym dokładnie polega ta współpraca?

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA współpracuje z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju m.in. z Instytutem Energetyki i Instytutem Elektrotechniki w Warszawie czy uczelniami technicznymi, np.: Politechniką Białostocką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Współpraca polega na wspólnym prowadzeniu prac badawczych, których efektem są wdrożenia autorskich produktów w zakresie infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych.
Na bazie prowadzonych obserwacji i analiz, popartych wieloletnią praktyką zawodową, widzimy potrzebę wprowadzenia na rynek rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu będą zapewniały bezpieczeństwo użytkowania oraz ciągłość pracy. Kluczowym elementem w szeroko rozumianej ochronie jest identyfikacja zjawisk zwarć łukowych oraz działalność prewencyjna i ograniczenie czasu trwania takiego zwarcia.

Motorem napędowym i kapitałem każdej firmy są ludzie – ich wiedza, doświadczenie, pasja, innowacyjne pomysły… Jakich specjalistów zatrudnia Elekrometal Energetyka SA, by sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów?

Naszą energią i kapitałem są przede wszystkim nasi pracownicy. Wspólnie szukamy rozwiązań. Posiadamy wiedzę w dziedzinie, za którą jesteśmy odpowiedzialni i chcemy się nią dzielić. Stawiamy na zgrany, odpowiedzialny i skuteczny zespół oraz przyjazne i efektywne środowisko pracy. Zatrudniamy profesjonalistów – inżynierów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również olbrzymią wiedzą praktyczną, wynikającą z wieloletniego doświadczenia w branży. Ich kompetencje i otwartość na niestandardowe pomysły służą harmonijnej, opartej na dialogu współpracy z klientami. Jednocześnie stawiamy na świeżość spojrzenia i młodą „myśl techniczną”. Prowadzimy programy praktyk studenckich, do których zapraszamy wszystkich chętnych, chcących zdobyć nowe doświadczenia oraz skonfrontować swoją wiedzę z rzeczywistością.

Energia i sport… Ciekawe połączenie… To musi prowadzić do sukcesu! Jak widać Elekrometal Energetyka SA inwestuje nie tylko w innowacyjne rozwiązania dla energetyki, lecz także w młode talenty i rozwijanie sportowych pasji swoich pracowników. Skąd pomysł na start w maratonie Ekiden oraz sponsorowanie młodego biegacza Dominika Nowaka?

Bieganie to popularny sport w naszej firmie. Daje motywację. Pozwala przełamać bariery i osiągać cele, które wcześniej zdawały się być poza zasięgiem. Bieganie daje nie tylko wytrzymałość fizyczną, ale przede wszystkim energię do działania. Wspólne uczestnictwo w sztafecie maratońskiej EKIDEN (42,195 km) było dla nas wyzwaniem a jednocześnie doskonałym sposobem na integrację. Wspólny wysiłek i zaangażowanie doprowadziły do osiągnięcia świetnego wyniku.
Jesteśmy młodą firmą i wiemy, jak ważne jest wsparcie i motywacja, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Dlatego chcemy wspierać innych w osiąganiu ich celów i realizowaniu pasji.

Dziękujemy za rozmowę.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top