Targi

АPS Energia zorganizowała seminarium o magazynowaniu energii

Spółka APS Energia wraz z firmą Impact Clean Power Technology (ICPT) w dniach 26-27 stycznia zorganizowały seminarium „Magazyny energii jako element nowoczesnego systemu elektroenergetycznego”. W wydarzeniu uczestniczyli profesorowie i doktoranci z Politechnik: Warszawskiej, Śląskiej, Gdańskiej i Łódzkiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, a także przedstawiciele spółek sektora energetycznego,
firm produkcyjnych i operatorów trakcji kolejowej. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce, podczas którego zaprezentowano działanie i funkcje najnowocześniejszego zasobnika energii w kraju.
Magazyny energii jako element nowoczesnego systemu elektroenergetycznego” – to także pierwsze seminarium naukowo-techniczne zorganizowane w nowej siedzibie spółki APS Energia w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą, podczas którego zaprezentowano nowe lokum firmy. Dwudniowe seminarium podzielono na część wykładową oraz wizytę na stacji innogy Stoen Operator, gdzie znajduje się nowoczesny zasobnik energii – zaprojektowany i wykonany wspólnie przez inżynierów i wysokiej klasy specjalistów z APS Energia i Impact Clean Power Technology.

Seminarium było okazją do zaprezentowania najnowocześniejszego zasobnika
energii w kraju, zaprojektowanego i wykonanego przez APS Energia i ICPT.

 – Mam nadzieję, że seminarium „Magazyny energii” będzie okazją do pokazania jednego z najważniejszych trendów w dziedzinie nowoczesnego systemu elektroenergetycznego. APS Energia, chcąc sprostać wyzwaniom współczesnego świata energetyki, wytycza nowe kierunki i jest pionierem w projektowaniu i wykonaniu innowacyjnych zasobników energii. Dowodzi temu wspólne przedsięwzięcie APS Energia i Impact Clean Power Technology – powiedział Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia. – Cieszę się, że w jednym miejscu – w nowej siedzibie APS Energia – zebrali się wybitni przedstawiciele nauki i biznesu, co mam nadzieję będzie skutkowało owocną współpracą w przyszłości – dodał prezes Szewczyk.
Podczas pierwszego dnia seminarium wśród prelegentów gościliśmy autorytety w świecie polskiej nauki prof. dr. hab. inż. Antoniego Dmowskiego (Politechnika Warszawska), prof. dr. hab. inż. Adama Szeląga (Politechnika Warszawska), prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Krzemińskiego (Politechnika Gdańska) oraz dr. hab. inż. Piotra Biczela (Politechnika Warszawska). W części wykładowej mówiono na temat nowoczesnych trendów i sposobów magazynowania energii. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: mikrosieci, magazyny energii w sieci trakcyjnej, dobór magazynów energii i funkcje sieciowe zasobników oraz przekształtniki na węgliku krzemu. Referaty o zastosowanym rozwiązaniu i funkcjonalności tego typu urządzeń wygłosili inżynierowie z APS Energia – mgr inż. Michał Leszczyński i dr inż. Bartłomiej Kamiński oraz przedstawiciele Impact Clean Power Technology – dr inż. Adam Olszewski i mgr inż. Radosław Gutowski.

W programie seminarium było zwiedzanie nowoczesnego centrum inżynieryjno-produkcyjnego APS Energia w Stanisławowie Pierwszym k. Warszawy.

Drugiego dnia seminarium gościom zaprezentowano nowoczesny magazyn energii na stacji innogy Stoen Operator, który znajduje się na warszawskim Wawrze. Zasobnik energii został zainstalowany na stacji energetycznej 15/0,4kV w systemie pracy on-grid. Pełni on funkcje wyrównywania profilu obciążenia stacji transformatorowej, kompensacji mocy biernej, poprawy jakości napięcia, integracji elektrowni słonecznej, a w przypadku pracy off-grid – przeprowadzenia stacji na pracę wyspową. Układ składa się z dwukierunkowego falownika produkcji APS Energia i baterii Li-ion, wyprodukowanej przez firmę ICPT. Sterownik magazynu, realizujący algorytmy pracy, został zainstalowany w sterowniku falownika. 

Nowoczesny zasobnik energii – zaprojektowany i wykonany wspólnie przez z APS Energia i Impact Clean Power Technology.

Magazyny energii w niedalekiej przyszłości będą pełnić istotną rolę, wspierając rozwój energetyki
z coraz większym udziałem prosumentów oraz odnawialnych źródeł energii. Przeznaczeniem magazynów energii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawa parametrów jakości i stabilizacja sieci przesyłowej oraz możliwość sprzedaży magazynowanej energii po korzystniejszej cenie.

apsenergia.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top