Aktualności

Powstaje spółka PGE PAK Energia Jądrowa

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Spółka powstaje w zaledwie 5 miesięcy od momentu podpisania 31.10.2022 r. w Seulu listu intencyjnego pomiędzy PGE, ZE PAK i koreańskim KHNP. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.  Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji jest realizowany w rekordowym tempie:

31/10/2022 – podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP. Podpisanie porozumienia o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei 

31/12/2022 – wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie

07/03/2023 – podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim

08/03/2023 – wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej

29/03/2023 – zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej

13/04/2023 – zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A., zgodnie z założeniami, będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Niezależność energetyczna jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Dlatego polski rząd rozwija Program Polskiej Energetyki Jądrowej, który zagwarantuje tanią i czystą energię z atomu. Będzie to również ważny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Elektrownia, której budowę planują polskie spółki PGE i ZE PAK wraz z koreańskim partnerem będzie uzupełnieniem tego programu. Z satysfakcją obserwuję tempo prac nad realizacją projektu, który poza realizacją celów biznesowych wzmocni relacje i współpracę pomiędzy Polska i Koreą Południowąpowiedział Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimipowiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

W niespełna pół roku od podpisania listu intencyjnego wykonaliśmy wszystkie zaplanowane na ten okres prace, które potwierdziły wcześniej przyjmowane założenia dotyczące budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.  Zwieńczeniem tych działań jest zawiązanie spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Reprezentująca od dzisiaj PGE i ZE PAK spółka automatycznie przejmie wszystkie zadania związane z przygotowaniem do tej inwestycji i prowadzeniem bieżącej współpracy z naszymi koreańskim partnerami z KHNPpowiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej   Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym obok OZE źródłem bezpiecznej i taniej, zeroemisyjnej energii dla Polski, gwarantując nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i dbałość o środowiskododał Wojciech Dąbrowski

Jestem przekonany, że przy takim tempie pracy i wsparciu władz państwowych, jak również samorządowych, instytucji, urzędów i organów odpowiedzialnych za wydawanie odpowiednych zgód, pozwoleń i decyzji, uruchomienie pierwszego bloku jest możliwe już w połowie przyszłej dekady. Budowa elektrowni jądrowej będzie klamrą transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, realizowaną w warunkach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz pracowników kompleksu energetyczno-węglowego ZE PAK powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków – po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, Prezesem Zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin.

Skład Rady Nadzorczej:

1.      Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.      Wojciech Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.      Tobias Solorz – Członek Rady Nadzorczej

4.      Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej

5.      Justyna Kulka – Członek Rady Nadzorczej

6.      Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej

7.      Jarosław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej

8.      Piotr Skrzydelski – Członek Rady Nadzorczej

9.      Damian Bronner – Członek Rady Nadzorczej

10.   Tomasz Trautsolt – Członek Rady Nadzorczej

11.   Paweł Stępień – Członek Rady Nadzorczej

12.   Radosław Kwaśnicki – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

1.      Jakub Rybicki – Prezes Zarządu

2.      Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu

3.      Tomasz Nowacki – Członek Zarządu

4.      Maciej Koński – Członek Zarządu

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top