Aktualności

Pierwsza Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego, Wisła, 10-12 października 2018

Od 15 lat obowiązują w Polsce europejskie wymagania związane z bezpiecznym stanowiskiem pracy, eksploatacją maszyn oraz wieloma zagadnieniami pokrewnymi, jak kompatybilność elektromagnetyczna czy stosowanie urządzeń w atmosferach zagrożenia wybuchowego.

Od tego czasu wiele z wymagań było modyfikowanych wraz z rozwojem wiedzy o kluczowych zagadnieniach bezpieczeństwa technicznego. System bezpiecznego produktu, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz bezpieczeństwa pracownika na stanowisku pracy wciąż jest doskonalony nie tylko poprzez wdrażanie wymogów prawnych i normatywnych, lecz również dzięki rozwojowi kultury bezpieczeństwa w jednostkach działających w warunkach rynkowych. Przyczyniają się do niego również liczne firmy dostarczające na rynek coraz bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa oraz firmy doradcze.

Zagadnienia powyższe są wyzwaniem dla wszystkich, których działalność związana jest z przemysłem. Planowane w Wiśle spotkanie jest nowoczesnym projektem stworzonym właśnie z myślą o ich.

Nazwa „Jesienna szkoła bezpieczeństwa technicznego” podkreśla planowany charakter konferencji, która z punktu widzenia uczestnika będzie przedsięwzięciem ściśle praktycznym – pozbawionym nadmiaru obciążenia zarówno teoretycznego, jak i marketingowego. Referaty oraz prezentacje będą miały wymiar ściśle przemysłowy, niepozbawiony jednak waloru inżynierskiej wiedzy i ścisłego podejścia do spraw bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. Będą też miały większy wymiar czasowy niż zwykle bywa na takich spotkaniach, a uczestnicy będą mieli sporo czasu na swobodną, kuluarową wymianę doświadczeń i poglądów.

Tematyką dyskutowana w ramach jesiennej szkoły dotyczy takich zagadnień jak:

 • Projektowanie/realizacja/produkcja bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Import bezpiecznych produktów.
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe urządzeń pozwalających osiągnąć zgodność w wymaganiami bezpieczeństwa.
 • Analiza, ocena i redukcja ryzyka.
 • Rozwiązania organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Dodatkowe środki techniczne redukcji ryzyka i środki ochrony indywidualnej.
 • Technika pomiarowa w służbie bezpieczeństwa przemysłowego i środowisko pracy.
 • Dokumentacja związana z bezpieczeństwem.
 • Analizy przypadków.
 • Ocena/statystyka stanu bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Obowiązki prawne i potencjalne konsekwencje niedostosowania maszyn.
 • Idea rewolucji Industry 4.0 w bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/użytkownika względem maszyn.
 • Znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa  maszyn i urządzeń.

Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jest oczywisty. Wiele jest jednak jeszcze do zrobienia, nie tylko z powodu niedoskonałości lub niepełności rozwiązań stosowanych w zakładach przemysłowych, lecz również ze względu na ciągły rozwój wiedzy o ryzyku i jego redukcji.

Celem Jesienne Szkoły Bezpieczeństwa Technicznego jest zatem integracja środowiska osób zainteresowanych podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa przemysłowego – kultury rzeczywistego bezpieczeństwa technicznego. Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego stanowi dla  pracodawców, uczestników rynku  oraz instytucji związanymi statutowo z bezpieczeństwem przemysłowym doskonałe forum komunikacji, wymiany doświadczeń, tworzenia nowych rozwiązań i strategii.

Do udziału w Pierwszej Jesiennej Szkole Bezpieczeństwa Technicznego zapraszamy w szczególności:

 • Osoby mające wpływ na regulacje prawne i normy w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Osoby zajmujące się czynnościami nadzoru rynku.
 • Ekspertów z różnych dziedzin techniki związanych z bezpieczeństwem.
 • Producentów aparatury i urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego.
 • Producentów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Użytkowników maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Podmioty certyfikujące i laboratoria akredytowane.
 • Specjalistów BHP i podmioty doradcze.
 • Firmy ubezpieczeniowe, odszkodowawcze i kancelarie prawne.
 • Dziennikarzy oraz publicystów specjalizujących się tematyce bezpieczeństwa przemysłowego i pracy.

Szczegóły na temat Jesiennej Szkoły Bezpieczeństwa Technicznego oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www.cbidgp.pl/konferencje

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top