Nowości wydawnicze

Maszyny elektryczne i transformatory

Autor: Tadeusz Glinka
Wydanie: Wyd. 9 zm.
Liczba stron: ok. 300 s.
ISBN 978-83-01-20115-9
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 69 zł
EPUB/MOBI – tak
IBUK – tak
Termin wydania:
15 października 2018 r.
Jest to kolejna publikacja z SERII „Maszyny elektryczne”. W tej książce znalazły się podstawowe i najważniejsze zagadnienia z transformatorów i maszyn elektrycznych. Są one tak przedstawione, aby były zrozumiałe i przyswajalne dla uczących się studentów studiów inżynierskich i magisterskich, a także dla inżynierów zajmujących się eksploatacją transformatorów i maszyn elektrycznych. Książka jest napisana zrozumiałym językiem, co istotne w przypadku trudnych, technicznych zagadnień, zilustrowana jest też rysunkami, wykresami, oscylogramami.
W publikacji zawarto m.in. przypomnienie podstawowych praw elektromagnetyzmu wykorzystywanych w budowie i działaniu transformatorów i maszyn elektrycznych, w tym maszyn: indukcyjnych, synchronicznych, prądu stałego i wzbudzanych magnesami trwałymi. Porównano energochłonność różnych rodzajów maszyn elektrycznych.
Podręcznik jest kierowany m.in. do studentów uczelni technicznych (kierunki studiów: Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Transport), ale także do praktyków – inżynierów elektrotechników, inżynierów zajmujących się układami napędowymi itp.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, (emerytowany prof. zw.), Profesor Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel., Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Komel w latach 1994–2017, Redaktor Naczelny kwartalnika „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne”, wydawanego przez Instytut Komel.
W latach 2003–2010 , przez dwie kadencje, był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przy Premierze RP.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top