Aktualności

Nowa farma fotowoltaiczna Taurona

W gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim TAURON uruchomił farmę fotowoltaiczną. Farma ma moc sześciu MW i zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną około 2,5 tysiąca gospodarstw domowych. To pierwsza farma wybudowana przez spółkę TAURON Ekoenergia i drugi taki obiekt w Grupie TAURON.

– Budując nowe zielone moce jesteśmy otwarci na różne możliwości. Poszukujemy projektów z pozwoleniami na budowę, okazji do akwizycji, a także wykorzystujemy tereny należące do Grupy – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Inwestycje w OZE stanowią istotny element Zielonego Zwrotu TAURONA. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW – dodaje prezes Wadowski.

Budowa farmy Choszczno I rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku. Montaż ponad 16 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w lipcu i trwał pięć tygodni. Wykonano również prace elektryczne, takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Choszcznie farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia będzie działać do 2045 roku.

W lutym rozpoczęły się także prace budowalne przy drugiej farmie fotowoltaicznej w Choszcznie. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje elektrownia o mocy 8 MW, a pierwsza energia elektryczna z tej instalacji popłynie jeszcze w 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne w Choszcznie osiągną więc moc 14 MW. 

W grudniu ubiegłego roku TAURON zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURONProgram ten zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 150 MW. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi TAURON PV miejscom tym będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze związane z energetyką.

Inwestycje w energetykę odnawialną są podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA w perspektywie 2030 roku. Grupa za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65% energii ze źródeło nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top