Aktualności

Międzynarodowa konferencja GasReg.21 – nowe szanse handlu gazem i ropą naftową w regionie

GasReg.21 to międzynarodowa konferencja poświęcona rynkowi gazu ziemnego, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 11-12 maja 2016 r. Idea tego wydarzenia jest związana z koniecznością budowania silnej pozycji Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałtyku.

W ramach wydarzenia GasReg.21 oprócz tematyki dotyczącej rozwoju infrastruktury (w tym korytarza północ – południe) i rynku w regionie, poruszone zostaną również kwestie dotyczące handlu LNG w ujęciu globalnym oraz koncepcja utworzenia polskiego hubu gazowego.

Konferencja jest dedykowana dla:

  • operatorów infrastruktury,
  • handlowców,
  • naukowców,
  • przedstawicieli think-tanków zajmujących się sektorem gazowym
  • innych instytucji zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem gazu ziemnego.

W ramach konferencji omówiony zostanie także temat bezpieczeństwa energetycznego, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy dzień konferencji będzie składał się z sesji merytorycznych, drugi będzie bardziej roboczy – będzie poświęcony spotkaniom B2B i seminariom tematycznym. W drugim dniu zaplanowano m.in. seminarium poświęcone przełamywaniu barier prawnych w handlu gazem oraz statusowi prawno-międzynarodowemu gazociągów przesyłowych.

Do Poznania zaproszonych zostało kilkudziesięciu przedstawicieli przemysłu oraz uznanych ekspertów z Polski, naszego regionu Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych, m.in. Min. dr Piotr Naimski (pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej), prof. Susan Sakmar (Univ. of Houston), prof. Kim Talus (Profesor Europejskiego Prawa Gospodarczego i Energetycznego UEF Law School University of Eastern Finland), Dr. Anita Orban (Główny Doradca, Cheniere Marketing Ltd.), dr Dagmara Kośka (Członek Gabinetu, Komisja Europejska), Dan Harris (Principal, The Brattle Group), Iana Dreyer (Wydawca, borderlex.eu), Otilia Nutu (Expert Forum, Rumunia), Ciprian Alic (Dyrektor Działu Funduszy Europejskich i Stosunków Międzynarodowych – Transgaz), Dr. Gerald Stang (Senior Associate Analyst, EUISS), Thomas Schmidt (Neste Jacobs OY), Artur Zawartko (członek zarządu Gazsystem S.A.), Maciej Woźniak (PGNIG S.A.), Ireneusz Łazor (CEO, PPX) oraz inni.

Międzynarodowa konferencja Gasreg.21 jest częścią cyklu wydarzeń dedykowanych dla branży energetycznej o nazwie Energy Future Week i towarzyszy targom Expopower w Poznaniu.

Więcej na www.gas21.pl

Energy Future Week to cykl wydarzeń targowo-konferencyjnych dla branży energetycznej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-13 maja 2016 r. Energy Future Week obejmuje: konferencję GasReg.21, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, wystawę InnoPower wraz z ERRA Regulatory Innovation Day, Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy ENERGIA.21 oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER.

Celem Energy Future Week jest szersze otwarcie się na problemy nowoczesnej energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczanie trendów dla energetyki Europy Środkowowschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju

www.efweek.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top