Konferencje

Zmiana terminu konferencji „ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski oraz niemożliwością przewidzenia jej dalszego rozwoju, biorąc również pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz krajowych służb sanitarnych dotyczących organizowania imprez, Komitet Organizacyjny Konferencji Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów Wisła Jawornik 2020  w trosce o bezpieczeństwo Uczestników podjął decyzję o przesunięciu jej terminu na jesień bieżącego roku.

Nowy termin Konferencji: 30 września do 2 października 2020 r.

Miejsce konferencji : Ośrodek Konferencyjny „STOK” w Wiśle-Jaworniku

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją, mamy jednak nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwo zainteresowani wzięciem udziału w Konferencji.

Przedstawiciele Biura Konferencji skontaktują się z osobami i firmami, które już dokonały zgłoszeń.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie pod adresem internetowym: https://www.elektryka.com.pl/pl/59-targi-i-konferencje/konferencje/358-zarzadzanie-eksploatacja-transformatorow-wisla-2020 dostępne będą aktualne informacje dot. konferencji oraz druki zgłoszeniowe.

Licząc na Państwa zrozumienie,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Daniel Pawłowski
Prezes Zarządu ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRTYKA

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ”ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o. Gliwice

przy współudziale:

 • ABB Power Grids Poland Spółka z o.o.
 • EthosEnergy Poland S.A.
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.
 • Schneider Electric Transformers Poland Spółka z o.o.

organizuje w dniach 30 września – 2 października 2020 r. w Ośrodku Konferencyjnym „STOK” w Wiśle-Jaworniku XII konferencję naukowo-techniczną:

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW

Obrady konferencji poświęcone będą następującej tematyce:

 • techniczno – ekonomiczne zagadnienia eksploatacji;
 • diagnostyka techniczna – nowe metody i ich skuteczność, doświadczenia praktyczne;
 • wydłużanie żywotności izolacji olejowo-papierowej (regeneracja oleju i suszenie izolacji);
 • alternatywne ciecze dielektryczne (estry naturalne i syntetyczne);
 • wspomaganie zarządzania eksploatacją – nowoczesne systemy monitoringu on-line;
 • nowe konstrukcje transformatorów i przekładników oraz ich wpływ na niezawodność w eksploatacji;
 • nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów.

Dodatkowych informacji udzielają:

dr inż. Jerzy Buchacz
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
tel.: 32 237 66 30
tel. kom.: 601 425 581
e-mail: jerzy.buchacz@elektryka.com.pl

Urszula Marzec
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
tel.: 32 237 66 26
tel. kom.: 693 184 460
e-mail: urszula.marzec@elektryka.com.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top