Konferencje

Zarządzanie eksploatacją transformatorów

W dniach 11-13 maja 2016r. w Wiśle – Jaworniku odbyła się 10. Jubileuszowa Konferencja pt. ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORATORÓW.

Została ona zorganizowana przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. przy współudziale:

 • ABB Sp. z o.o.,
 • EthosEnergy Poland S.A.,
 • Fabryki Transformatorów
 • w Żychlinie Sp. z o.o.,
 • Schneider Electric Energy Sp. z o.o.
 • Konferencja objęta była patronatem:
 • EDF Polska S.A.,
 • Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Towarzystwa Konsultantów Polskich,
 • TAURON Dystrybucja S.A.,
 • TAURON Wytwarzanie S.A.

W obradach uczestniczyło 276 osób, rekrutujących się z kręgu energetyki zawodowej i przemysłowej, firm zaplecza technicznego energetyki, producentów transformatorów i przekładników, wyższych uczelni oraz instytutów naukowych (Fot. 1, 2). Wśród nich znajdowało się również 21 gości zagranicznych z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Chorwacji, Francji, Szwecji, Ukrainy i Słowacji.

01

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 2.

Konferencji towarzyszyła wystawa kilkunastu firm produkcyjnych i usługowych, oferujących swoje wyroby wspomagające eksploatację, modernizację konstrukcji i wyposażenia oraz badania transformatorów.

Fot. 3.

Fot. 3.

Obrady otworzył Prezes ENERGOPOMIARU-ELEKTRYKA Daniel Pawłowski (Fot. 3), witając w imieniu własnym i organizatorów wszystkich uczestników, a zwłaszcza członków Komitetu Honorowego, z wyróżnieniem osoby Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Kazimierza Zakrzewskiego oraz przedstawicieli patronów konferencji.

W swym wystąpieniu podkreślił jubileuszowy charakter dziesiątej już konferencji, dotyczącej Zarządzania Eksploatacją Transformatorów i przedstawił krótko historię powstania w 1992 roku spółki ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA, ukształtowanej na bazie struktur dawnego ENERGOPOMIARU (rok założenia 1950), która w przyszłym roku obchodzić będzie 25 – lecie swej działalności. Jednym z podstawowych kierunków działań firmy są prace związane z eksploatacją transformatorów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ich układów izolacyjnych i zagadnień diagnostyki technicznej.

Wiodącą tematyką jubileuszowej konferencji były aktualne problemy techniczne dotyczące zarządzania eksploatacją transformatorów i przekładników, optymalizacji czynności eksploatacyjnych, jak również strategii prowadzenia prac diagnostycznych oraz działań profilaktycznych, prezentowane przez specjalistów krajowych i zagranicznych.

Obrady konferencji dotyczyły głównie:

 • nowych konstrukcji transformatorów oraz przekładników;
 • zagrożeń w eksploatacji transformatorów oraz przekładników;
 • technicznych i ekonomicznych aspektów związanych z eksploatacją transformatorów, w tym komputerowemu wspomaganiu procesów zarządzania;
 • kierunków oraz opłacalności modernizacji, napraw i remontów transformatorów;
 • badań diagnostycznych;
 • układów monitoringu on-line, ze szczególnym uwzględnieniem czujników gazów w oleju;
 • wydłużania żywotności izolacji transformatorów.
Fot. 4.

Fot. 4.

Przewodniczący Komitetu Honorowego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski (Fot. 4), podkreślił rolę konferencji, będącej stałym miejscem prezentacji dorobku naukowo – technicznego elektroenergetyków, jak i wymiany doświadczeń specjalistów oraz praktyków.

Fot. 5.

Fot. 5.

Dyrektor firmy ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, mgr Eligiusz Hasiak, podkreślił ważną rolę, jaką odgrywa konferencja w dziedzinie wiedzy, dotyczącej szeroko pojętych problemów Zarządzania Eksploatacją Transformatorów.

Następnie zgodnie z przyjętą procedurą obrad zapoznano uczestników z przebiegiem realizacji wniosków podjętych na poprzedniej konferencji w maju 2014r. Sprawozdanie przedstawił mgr inż. Waldemar Olech (Fot. 5). Do jego treści nie wniesiono uwag.

Fot. 6.

Fot. 6.

Powołano również Komisję Wnioskową, której przewodniczył dr inż. Ryszard Sobocki (Fot. 6).

Obrady plenarne (Fot. 7, 8, 9), które odbywały się w pięciu sesjach tematycznych prowadzili kolejno:

 • inż. Daniel Pawłowski – ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.,
 • mgr Eligiusz Hasiak – ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska,
 • dr hab. inż. Josef Kovacik – VUJE a.s. Trnava (Słowacja),
 • mgr Andrzej Rurański – Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.,
 • mgr inż. Bogusław Szczerkowski – ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi,
 • mgr Ewa Krain–Dudek – Schneider Electric Energy Sp. z o.o.,
 • inż. Jerzy Wrzosek – ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska,
 • mgr inż. Andrzej Szumiński – ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.
Fot. 7.

Fot. 7.

Fot. 8.

Fot. 8.

Fot. 9.

Fot. 9.

Pierwsza sesja obrad konferencji poprzedzona była wystąpieniem przedstawicieli organizatorów, którzy omówili wkład ENERGOPOMIARU-ELEKTRYKA w problemy zarządzania eksploatacją transformatorów. Najważniejsze z nich to:

 • opracowanie i nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów oraz publikacje na temat diagnostyki i monitoringu transformatorów,
 • planowanie prób odbiorczych nowych transformatorów, obejmujących specjalny program pomiarów kontrolnych,
 • wyjaśnienie przyczyn powstawania gazów nie związanych z uszkodzeniem w nowych transformatorach,
 • badania specjalistyczne olejów dotyczące m.in. problemów zanieczyszczeń stałych oraz siarki potencjalnie korozyjnej,
 • optymalizacja metod i układów diagnostyki w systemie on-line,
 • oraz inne o mniejszym znaczeniu.

W przerwie pomiędzy plenarnymi obradami odbyła się sesja posterowa (Fot. 10, 11, 12), na której przedstawiono siedem prezentacji. Szczególną uwagę i dyskusję wywołały te, które dotyczyły metod renowacji izolacji transformatorów, a zwłaszcza osiąganych rezultatów, diagnostyki on-line izolatorów przepustowych oraz ochrony przeciwpożarowej transformatorów.

Fot. 10.

Fot. 10.

Fot. 11.

Fot. 11.

Fot. 12.

Fot. 12.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, organizatorzy konferencji w imieniu Komitetu Naukowo-Programowego wręczyli okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia osobom, które w ostatnim okresie wniosły znaczący wkład w rozwój krajowej techniki transformatorowej.

13

Fot. 13.

W ramach imprez nie związanych z obradami, kierownik organizacyjny konferencji mgr Jarosław Bober zadbał o uatrakcyjnienie uczestnikom pobytu, zapraszając wszystkich w dniu przyjazdu na regionalną biesiadę, a po jej zakończeniu na pokaz sztucznych ogni (Fot. 13). Ponadto, w godzinach wieczornych odbyły się zawody kręglarskie, których zwycięzca otrzymał bon na weekendowy pobyt dla 2 osób w hotelu STOK w Wiśle. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbył się z kolei występ artystów operetki, który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Podczas kolacji koleżeńskiej (Fot. 14, 15, 16) rozrywki dostarczały zespoły taneczne i kabaretowe.

W kolejnym dniu konferencji odbyła się również sesja marketingowa, na której prelegenci reprezentujący 9 firm krajowych i zagranicznych przedstawili swoje oferty produktów i usług z techniki transformatorowej.

Po jej zakończeniu przewodniczący Komisji Wnioskowej dr inż. Ryszard Sobocki przedstawił propozycje uchwalonych wniosków i dezyderatów. Po ich formalnym przyjęciu, podsumowania obrad dokonał przewodniczący Komitetu Honorowego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski. W swym wystąpieniu podkreślił cenną merytoryczną treść prezentowanych referatów, wystąpień i głosów w dyskusji oraz ich przydatność w zarządzaniu eksploatacją transformatorów. Podziękował również autorom i organizatorom za włożony wkład pracy.

Fot. 14.

Fot. 14.

Fot. 15.

Fot. 15.

Fot. 16.

Fot. 16.

Konferencję zakończyło wystąpienie Prezesa ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Daniela Pawłowskiego, który podziękował uczestnikom za liczne przybycie oraz czynny udział w obradach.

Spis wygłoszonych referatów:

 1. Ryszard Sobocki (Towarzystwo Konsultantów Polskich) „Procedura przeglądu konstrukcji transformatora jako element jego dostawy”
 2. Grzegorz Bajerski, Piotr Dargiel, Zbigniew Szymański (ABB, ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Metody ograniczania temperatur w elementach konstrukcyjnych transformatorów”
 3. Marek Figura (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) „Dławiki kompensacyjne 400 kV – pierwsze doświadczenia”
 4. Adam Kozakiewicz, Arkadiusz Kulik, Maciej Wilk (EthosEnergy Poland Lubliniec) „Monitoring transformatorów dużej mocy na przykładzie największego wyprodukowanego przez EthosEnergy Poland S.A. transformatora blokowego – TOBNRLb 450 000/420”
 5. Wiesław Gil (MIKRONIKA Poznań) „Inteligentne systemy monitoringu stanu transformatorów”
 6. Horst Adams (MTE Meter Test Equipment Szwajcaria) „Metody bieżącej analizy gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym”
 7. Teresa Buchacz, Halina Olejniczak (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Weryfikacja wskazań czujników on-line gazów rozpuszczonych w oleju transformatorów w laboratorium Energopomiaru-Elektryka (komunikat)”
 8. Piotr Mański, Marek Figura, Maciej Lechman, Piotr Rytka, Mariusz Radwański (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) „Wymiana izolatorów przepustowych na transformatorze 250 MVA – studium przypadku”
 9. Sławomir Cybulski, Andrzej Kapczyński (ABB)„Metody ewaluacji strat w transformatorach w odniesieniu do rekomendacji zawartych w rozporządzeniu Komisji UE nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r.”
 10. Bartłomiej Adamczyk, Marek Florkowski, Michał Świątkowski, Andrzej Maliszewski, Adam Ketner (ABB, Instytut Energetyki) „Analiza przepięć w uzwojeniu wielowarstwowym transformatora energetycznego”
 11. Michał Świątkowski, Michał Kozupa, Grzegorz Kmita (ABB) „Identyfikacja źródeł drgań i hałasu w transformatorach dużych mocy”
 12. Jerzy Frymus (TAURON Dystrybucja) „Wykorzystanie badań diagnostycznych do wspomagania zarządzania eksploatacją transformatorów WN/SN w TAURON Dystrybucja S.A.”
 13. Jerzy Buchacz (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Nowe możliwości zastosowania metody FDS w diagnostyce izolatorów przepustowych”
 14. Zbigniew Szymański (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Rozszerzenie zakresu diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) o analizę zmian prądu w czasie przełączania”
 15. Tadeusz Glinka, Andrzej Sikora (Instytut Napędów i Maszyn elektrycznych KOMEL Gliwice, Politechnika Śląska) „Pomiar pojemności izolacji międzyzwojowej w transformatorach”
 16. Jerzy Skubis, Sebastian Borucki, Andrzej Cichoń (Politechnika Opolska) „Rozwój akustycznej metody oceny wyładowań niezupełnych w okresie ostatnich 20 lat”
 17. Andrés Tabernero García, Mirosław Kuchta (EuroSMC Hiszpania, Enertest Warszawa) „System obsługi prewencyjnej ETP transformatorów mocy”
 18. Urko Zatika (Electrotecnica ARTECHE Hermanos Hiszpania) „Nowa metoda diagnostyki pojemnościowych przekładników napięciowych podczas eksploatacji z zastosowaniem przenośnych urządzeń pomiarowych”
 19. Zbigniew Wesołowski (ABB) „Przekładniki prądowe do zabezpieczeń w stanach przejściowych”
 20. Janusz Sobota, Patrick Lauzevis (Schneider Electric Energy Poland Mikołów, ERDF Francja) „System dystrybucji energii elektrycznej stosowany przez ERDF (Francja)”
 21. Piotr Wolnik (Schneider Electric Energy Poland Mikołów) „Nowe wyzwania dla projektantów transformatorów w związku z pojawieniem się najnowszych dyrektyw i norm dotyczących transformatorów mocy”
 22. Paweł Konieczny, Przemysław Pawlak (Fabryka Transformatorów w Żychlinie) „Transformatory suche żywiczne alternatywą dla transformatorów olejowych średnich mocy’

Spis prezentacji sesji posterowej:

 1. Mirosław Owczarek, Michał Lasota (ABB) „Metoda zastępowania izolatorów przepustowych typu C4RPT standardowym przepustem typu RIS i podolejowymi ogranicznikami przepięć typu ZnOx”
 2. Jerzy Buchacz (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Diagnostyka techniczna izolatorów przepustowych transformatorów najwyższych napięć”
 3. Waldemar Olech, Halina Olejniczak, Bożena Bednarska, Ivan Kúdela, Paweł Warczyński (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice; Ekofluid Polska Gliwice) „Regeneracja olejów transformatorowych – doświadczenia krajowe”
 4. Anna Maternik-Demontoux, Arkadiusz Kulik, Maciej Wilk (SERGI TRANSFORMER PROTECTOR Francja, EthosEnergy Poland Lubliniec) „Zastosowanie systemu ochrony przeciwwybuchowej TRANSFORMER PROTECTOR na przykładzie realizacji projektu budowy zespołu transformatorów TOBNLA 156000/240 i TONRLA 6000/13,8”
 5. Tomasz Turba (Politechnika Opolska) „Ocena wytrzymałości elektrycznej powietrznych układów izolacyjnych z przegrodami metodą optyczną”
 6. Marcin Skóra (ABB) „Optymalizacja konstrukcji transformatorów energetycznych z uwzględnieniem poziomu strat generowanych w trakcie eksploatacji”
 7. Jerzy Buchacz, Tomasz Mnich (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice) „Doświadczenia z eksploatacji urządzeń diagnostyki on-line”

Uwaga. Materiały 10. Jubileuszowej Konferencji pt. ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW zawierają referaty i opracowania 51 autorów. Publikacja licząca 240 stron jest dostępna w:

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.,
Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
e-mail: sekretariat@elektryka.com.pl
fax: (+48) 32 231 08 70

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top