Konferencje

XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Transformatory Energetyczne i Specjalne”. Nowoczesne technologie i eksploatacja

W dniach 3-5 października 2018 r. odbyła się XII edycja Konferencji Naukowo – Technicznej „Transformatory Energetyczne i Specjalne” poświęcona nowoczesnym technologiom i eksploatacji transformatorów. Miejscem spotkania był hotel „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja odbyła się staraniem firmy ZREW Transformatory S.A., Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Instytutu Energetyki, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódź przy współudziale firmy Pfisterer. Tegoroczna konferencja, wzorem lat ubiegłych, była objęta patronatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Zarządu Głównego oraz Oddziału Łódzkiego SEP .

Konferencja, która od wielu lat wzbudza duże zainteresowanie, zgromadziła rekordową liczbę niemal 230 uczestników reprezentujących środowiska naukowe, energetykę zawodową i przemysłową, a także firmy zajmujące się produkcją i badaniami transformatorów z kraju i zagranicy.

Nad poziomem naukowym konferencji czuwał Komitet Naukowo–Programowy w dwudziestoosobowym składzie, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomira Wiaka.

Organizacją konferencji zajął się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ZREW  Transformatory S.A., pana Grzegorza Sołtysiaka.

Tegoroczna konferencja składała się z sześciu sesji:

 1. Sesja inauguracyjna
 2. Zagadnienia izolacyjne
 3. III. Eksploatacja transformatorów
 4. Sesja marketingowa
 5. Diagnostyka transformatorów I
 6. Diagnostyka transformatorów II

Uczestników konferencji powitał Marcin Błaszczyk – Dyrektor Handlowy ZREW Transformatory S.A. Oficjalnego otwarcia dokonał Grzegorz Sołtysiak – prezes ZREW Transformatory S.A., który przedstawił program oraz zawartość poszczególnych sesji tematycznych, a także znaczenie konferencji dla rozwoju firmy. Następnie głos zabrali: profesor  Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej i doc. dr inż. Wojciech Urbański (Politechnika Warszawska), którzy podkreślili znaczenie wymiany doświadczeń pomiędzy przemysłem a kadrą naukową uczelni wyższych. Doc. Wojciech Urbański przedstawił list prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka skierowany do uczestników konferencji.

Sesję tematyczną Zagadnienia izolacyjne prowadzili: Franciszek Mosiński i Grzegorz Sołtysiak.

Złożyły się na nią następujące referaty:

 • Piotr Przybyłek, Hanna Mościcka-Grzesiak, Hubert Morańda – „Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem estru syntetycznego”,
 • Krzysztof Walczak, Hanna Mościcka-Grzesiak, Piotr Przybyłek, Hubert Morańda – „Złożony problem wyznaczania zawilgocenia izolacji przepustów wysokiego napięcia”,
 • Radosław Szewczyk – „Zastosowanie papieru izolacyjnego wzmocnionego aramidem”,
 • Marek Szrot, Janusz Płowucha, Paweł Molenda – „Stabilność oksydacyjna regenerowanych mineralnych olejów elektroizolacyjnych”,
 • Monika Żurańska, Ryszard Kozak – „Wpływ zanieczyszczeń stałych i wody na układ izolacyjny transformatora”

Sesję tematyczną Eksploatacja transformatorów prowadzili: Hanna Mościcka-Grzesiak i Wojciech Urbański.

Przedstawiono następujące referaty:

 • Jérémie Coudurier – „Zabezpieczenie transformatorów olejowych  przed wybuchem przy wykorzystaniu metody szybkiego rozprężania”,
 • Patryk Jęcek, Krzysztof Kowalczyk – „Wybrane metody monitoringu w transformatorach mocy”,
 • Krzysztof Majer – „Analiza drgań rdzeni dławików gładzących stosowanych w układach prostownikowych”.
 • Paweł Witczak – „Analiza drgań i naprężeń  w transformatorze rozdzielczym w warunkach zwarcia udarowego”,
 • Zbigniew Szymański, Aleksy Klinowski – „Omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem wytrzymałości zwarciowej w czasie prób zwarciowych”,
 • Ivan Lazariew – „Analiza wytrzymałości zwarciowych transformatorów mocy”. 

Sesję „Marketingową” prowadzili: Irena Wasiak i Dariusz Nowakowski.

Zaprezentowały się następujące firmy:

 • Firma ERKO Sp. z o.o., zajmująca się produkcją nowatorskich złączek, które nie wymagają usuwania izolacji oraz przyłączeń kablowych
 • Firma Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o., oferująca przyłączenia i głowice kablowe przeznaczone do urządzeń rozdzielczych i transformatorów
 • Firma JOTAL Janusz Jarmoch, reprezentująca wytwórcę Maschinenfabrik Reinhausen, która przedstawiła podobciążeniowe przełączniki zaczepów o małych gabarytach, przeznaczone do wbudowania do kadzi transformatorów średniego napięcia
 • Firma PROTEKTEL Sp. z o.o., która zademonstrowała ograniczniki przepięć WN, przekładniki WN i SN oraz liczniki zadziałań ograniczników
 • Firma Enertest Testery i Diagnostyka Sp. z o.o., dystrybutor urządzeń pomiarowych dla energetyki, m.in. dla testowania transformatorów i przekładników oraz dla monitorowania pracy transformatorów
 • Firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne, której przedstawiciel zapoznał uczestników konferencji z informacjami z CIGRE oraz zaapelował o współpracę ogólnie pojętej energetyki z przedstawicielami Polski w tej organizacji

Sesję tematyczną Diagnostyka transformatorów I prowadzili: Andrzej Boroń i Paweł Rózga.

Zaprezentowane referaty:

 • Tomasz Piotrowski – „Porównanie skuteczności rozpoznawania charakteru defektu przez wybrane metody DGA”,
 • Ryszard Kozak, Tomasz Piotrowski – „Praktyka diagnozowania transformatorów energetycznych na podstawie badania oleju izolacyjnego”,
 • Volodymyr Zaytsev – „Metody testowania wytrzymałości zwarciowej z transformatorem zasilającym z dwóch stron”,
 • Wiesław Gil – „Identyfikacja przepięć w systemach monitoringu izolatorów przepustowych”,
 • Jan Subocz, Janusz Płowucha, Paweł Molenda – „Diagnostyka transformatorów SN z izolacją żywiczną”.

Sesję tematyczną Diagnostyka transformatorów II prowadzili: Tomasz Piotrowski i Marcin Błaszczyk.

Zebrani wysłuchali następujących wystąpień:

 • Ryszard Modrak – „Diagnostyka DGA transformatorów w eksploatacji w aspekcie kwalifikowania do remontu lub wymiany transformatora”,
 • Maciej Lachman, Jan Subocz –  „Ocena stanu technicznego przekładników prądowych typu J 110 w wykonaniu bez mieszka kompensacyjnego”,
 • Paweł Rózga, Radosław Szewczyk, Konrad Strzelecki – „Ocena efektywności impregnacji preszpanów różnej grubości estrami i olejem mineralnym a użyciem efektu podciągania kapilarnego”.

Prezentowane zagadnienia skłaniały uczestników konferencji do podejmowania ożywionych, często kuluarowych dyskusji, wzbogacających specjalistyczną wiedzę oraz zacieśniających personalne kontakty. Uzupełnieniem wygłoszonych referatów były stoiska reklamowe dziewięciu firm, związanych z wyposażeniem i diagnostyką transformatorów energetycznych.

Konferencji towarzyszyli następujący wystawcy: 

 • ERKO Sp. z o.o sp.k.
 • Nexans Power Accessories
  Poland Sp. z o.o.
 • SONEL S.A.
 • Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
 • Megger Sp. z o.o.
 • ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.
 • Pfisterer Sp. z o.o.
 • PROTEKTEL Sp. z o.o.
 • REVOS, s.r.o.

Dla konferencyjnych gości zorganizowano szereg atrakcji, które niewątpliwie urozmaiciły pobyt w Kazimierzu. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w niespodziance artystycznej w wykonaniu kabaretu „Ani Mru Mru” oraz kolacji koleżeńskiej. W drugim dniu konferencji można było obejrzeć i posłuchać brawurowo zagranego koncertu wirtuoza fortepianu Waldemara Malickiego z towarzyszeniem zespołu. Artystów żegnały owacje na stojąco. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja.

Tegoroczną konferencję podsumował członek Komitetu Naukowo-Programowego Prof. Ryszard Szczerbanowski. Podkreślił ciekawą tematykę obrad, a także przekazał na ręce komitetu organizacyjnego w składzie: Grzegorz Sołtysiak, Małgorzata Siedlarek, Anna Grabiszewska, Szymon Świerczewski serdeczne podziękowania za godną pochwały imprezę, wyrażając jednocześnie nadzieję na ponowne spotkanie za dwa lata.

     

Małgorzata Siedlarek-Kędzierska
ZREW Transformatory S.A.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top