Konferencje

VII KONFERENCJA „Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn” Kołobrzeg, 16-17 maja 2018 r.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej po raz siódmy było organizatorem konferencji „Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn”, która odbyła się w Kołobrzegu, w dniach 16 – 17 maja br.
W konferencji uczestniczyła rekordowa liczba 220 uczestników reprezentujących przede wszystkim operatorów sieci, biura projektów oraz producentów związanych z tematem konferencji.

Program konferencji obejmował 25 referatów, które zostały wygłoszone w 6 sesjach:

  • Stacje elektroenergetyczne WN/SN,
  • Nowoczesne rozwiązania stacji elektroenergetycznych,
  • Stosowanie SF6 oraz gazów alternatywnych jako medium izolacyjnego,
  • Regulacja napięcia transformatorów SN/nn,
  • Rozdzielnice i wyłączniki średniego napięcia,
  • Automatyzacja sieci SN.

W pierwszej części dotyczącej stacji WN/SN przedstawiono wyniki analizy opłacalności budowy stacji elektroenergetycznych, przedstawiono także zalety wykonywania raportów uziemienia dla istniejących stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Jako przykład przedstawiono obliczenia i analizy dla jednej z krajowych stacji 220/110 kV. Omówiono czynniki determinujące zapewnienie długotrwałości układu uziomowego stacji elektroenergetycznych oraz dostosowanie trwałości układu uziomowego do oczekiwanego okresu trwałości stacji jako istotnych elementów systemu elektroenergetycznego. Wskazano m.in., że stosowane na świecie rozwiązania zmierzają do uzyskania bezobsługowych układów uziomowych, w związku z czym występuje tendencja do coraz bardziej powszechnego stosowania materiałów o wysokiej odporności na korozję takich jak miedź i stal miedziowana elektrolitycznie, niekorodujące w szerokim zakresie warunków gruntowych.

W zakresie stosowanych obecnie rozwiązań obwodów wtórnych wyposażonych w cyfrowe urządzenia przestawiono nowe możliwości realizacji automatyk zabezpieczeniowych oraz możliwości zbierania informacji z głębi sieci SN dla szybkiej odbudowy zasilania odbiorców.
W kolejnej sesji uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi, inteligentnymi rozwiązaniami stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono m.in. nowe rozwiązanie stacji z magazynem energii.
Jeden z OSD przedstawił doświadczenia z projektu UPGRID, którego celem było zbudowanie i weryfikacja rozwiązań „miejskiej sieci przyszłości” czyli kompletne rozwiązanie w zakresie monitorowania, sterowania i zarządzania siecią miejską SN i nn wykorzystujące zintegrowane dane z wielu źródeł (w szczególności z AMI) z możliwością zarządzania mikrogeneracją w celu podniesienia efektywności i niezawodności sieci SN i nn.
Duże zainteresowanie wzbudziła sesja dotycząca stosowania SF6 oraz gazów alternatywnych jako medium izolacyjnego. Przedstawiono informację z których wynika, że w czasie ostatnich kilku lat pojawiło się sporo rozdzielnic rozdziału wtórnego średniego napięcia o izolacji wykonanej w technologiach alternatywnych do SF6. Największą uwagę dotychczasowych producentów rozdzielnic o izolacji SF6 skupia możliwość zastąpienia tego gazu gazem alternatywnym bez zmian konstrukcyjnych rozdzielnicy. Spośród gazów alternatywnych do SF6, największym zainteresowaniem producentów cieszy się „powietrze suche” (powietrze techniczne). Podsumowano, że a rynku pojawiają się coraz częściej rozdzielnice rozdziału wtórnego średniego napięcia o izolacji stałej. Wszyscy liczący się producenci rozdzielnic SN, w tym również polscy producenci, rozpoczęli proces wdrożenia izolacji alternatywnej do SF6.

Rosnący udział rozproszonych źródeł energii odnawialnej, stawia przed operatorami sieci coraz większe wyzwania techniczne polegające na utrzymaniu napięcia w określonych granicach, szczególnie na terenach pozamiejskich. Generacja rozproszona wykorzystująca źródła energii odnawialnej może powodować znaczny wzrost napięcia, szczególnie w sieciach energetycznych nn. Stąd stosowanie transformatorów SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów. W czasie konferencji przedstawiono doświadczenia z zastosowania tego rozwiązania w sieci jednego z OSD.
Dokonano także porównania napędów wyłączników próżniowych rozdzielnic rozdziału pierwotnego SN z napędami zasobnikowo-sprężynowymi i z napędami elektromagnesowymi. Oceniono, że wyłączniki próżniowe z napędami zasobnikowo-sprężynowymi nadal będą miały zastosowanie w rozdzielnicach o dużych prądach znamionowych i dużych prądach znamionowych zwarciowych wyłączalnych. Jednak dla większości zastosowań wyłączniki z napędem elektromagnesowym stanowią alternatywę dla wyłączników z napędami zasobnikowo-sprężynowymi, za sprawą krótszych czasów, prostoty konstrukcji i dużej niezawodności oraz znacząco większej trwałości mechanicznej.
W czasie ostatniej sesji przedstawiono systemy automatyki dla stacji i sieci elektroenergetycznych, niekonwencjonalne rozwiązania układów zabezpieczeń sieci średniego napięcia oparte na rozszerzonej komunikacji oraz doświadczenia z testów urządzeń telemechaniki dla stacji SN/nn.
Konferencji zwyczajowo towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów związanych z tematyką konferencji Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ofertami kilkunastu firm.

Na podstawie
prezentowanych referatów
Jarosław Tomczykowski

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top