Konferencje

Między nauką, praktyką i doświadczeniem 

Sprawozdanie z konferencji „Łączniki w eksploatacji 2018”

Konferencje naukowo-techniczne służą nie tylko wymianie zdobytej wiedzy i nabytych doświadczeń, ale także integracji środowiska danej branży. Konferencja „Łączniki w eksploatacji 2018”, która odbyła się w dniach 25-27 kwietnia w Krakowie, była ku temu okazją z kilku powodów.

Przede wszystkim służyła jej ugruntowana renoma organizatorów. Dzięki temu gościli wysokiej klasy specjalistów o dużym doświadczeniu. Wiedza spotykała się tu z doświadczeniem wynikającym z pracy przy eksploatacji urządzeń łączeniowych na średnie i wysokie napięcie. Szczególnie interesujące okazały się te wystąpienia, w trakcie których analizowano konkretne przykłady awarii lub zabiegów technicznych.

Uczestnicy konferencji reprezentowali głównie firmy dystrybucyjne, usługowe i produkcyjne takie jak: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Energa Operator S.A., Energa Operator Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Siemens AG, ABB Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja, Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PAK Serwis Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., PGE GiEK S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A., ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.
W sesjach udział wzięli także pracownicy ośrodków naukowych: Politechniki Opolskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytutu Energetyki w Warszawie i Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.
Głównym tematem konferencji była eksploatacja wyłączników wysokiego napięcia, ale w trakcie sesji poruszano też wiele pokrewnych tematów – najnowszych technologii, norm i uwarunkowań prawnych a także diagnostyki urządzeń.

Jednym z ważniejszych zagadnień było prowadzenie gospodarki sześciofluorku siarki jako medium izolacyjnego wyłączników wysokiego napięcia. Dlatego też dyskusje rozpoczęte w trakcie „Panelu Użytkownika” przeciągnęły się na przerwy kawowe i były kontynuowane w kuluarach. W których swoje stoiska usytuowały: Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, WIKA Polska Sp. z o.o., OMICRON Energy Solution Polska Sp. z o.o., ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., OBRE Sp. z o.o., SIBA Polska Sp. z o.o. Na stanowiskach prezentowano materiały promocje oraz modele urządzeń wykonanych w najnowszych technologiach.
Uczestnicy konferencji nie kryli zadowolenia z możliwość spotkania się w gronie „osób z branży”. Branża energetyczna – jakkolwiek szybko się rozwijająca i specjalizująca w nowych rozwiązaniach mających swe źródło w badaniach naukowców z wiodących ośrodków w kraju, jest środowiskiem zintegrowanym i mocno ze sobą związanym.

Goście konferencji wzięli także udział w imprezach integracyjnych, wycieczce objazdowej po najważniejszych miejscach Krakowa – Starym Mieście, dzielnicy Kazimierz i wawelskim zamku, a to dzięki meleksom, które wyruszyły spod Q Hotel Plus pod kościół pw. Świętej Katarzyny.
Tam bowiem odbył się koncert Józefa Skrzeka, znanego z licznych nagrań solowych oraz wydawnictw Silesian Blues Band, jednego z najważniejszych, polskich zespołów rockowych. Na organach towarzyszył muzykowi Henryk Botor. Współorganizacja koncertu, a także produkcja płyty, która będzie zapisem tego wydarzenia, wpisuje się w trwającą wiele lat koncepcję wspierania artystów, obraną przez Zarząd firmy Energo-Complex- jednego z organizatorów konferencji.

Miłym akcentem w trakcie trwania uroczystej kolacji w była degustacja urodzinowego tortu oraz toast za pomyślność – firmy Energo-Complex, która w roku bieżącym obchodzi 20-lecie działalności. W przeciągu dwóch ostatnich dekad Energo-Complex nie tylko zbudował stabilną pozycję na rynku, opartą na kompleksowości usług oraz rzetelność, ale także nieustannie przyczyniał się do rozwoju wiedzy w zakresie, konstrukcji i eksploatacji transformatorów mocy. Było to efektem współpracy z ośrodkami naukowymi oraz analizie doświadczeń zbieranych na przestrzeni lat.

Organizatorzy konferencji:
Energo-Complex Sp. z o.o.,
OMICRON Energy Solutions Polska Sp.z.o.o. oraz
OBRE sp. z o.o.

Miejsce: Q Hotel Plus w Krakowie.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top